Ketten egy szigeten / 4.

Szemelvények egy baráti beszélgetésből
Helyszín: Csíkszereda, Merkur szálloda, 207-es szoba. Időpont: 2014. november 15


DC (Dan Culcer):… A dogmatizmus és a közösségi nyomás az, amit nem könnyű elviselni, az a sokat hangoztatott elképzelés, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van, tehát ki kell közösíteni. Ami egy eléggé kommunista ízű vélekedés, ugye, emlékszel rá: aki nincs velünk…
CsG (Cseke Gábor): Ez a vélekedés jóval a kommunizmus gyakorlata előtt működött már…
DC: Úgy értem, a közösség termeli ki ezt a fajta viszonyulást. Arról a társadalmi jelenségről van szó, amit a szociológusok úgy írnak le, mint a válsághelyzetek – háborúk, forradalmak – fő kirobbantóit. Mit gondolsz, miért viselkedik oly embertelenül ilyenkor az ember? Mert a közösségi nyomás akkora, hogy a többség képtelen ellenállni neki. Tovább »

Farkas József György: Görgey Artúr – Prága

„E házban lakott az 1848–49-es magyar szabadságharc kiemelkedő hadvezére. 1845–48 között neves vegyészként a Károly Egyetemen tevékenykedett” – ez olvasható csehül és magyarul Prága központjában, az Óvárosi térhez közeli Kozná utca 8. szám alatti ház homlokzatán, azon emléktáblán, amelyre Görgey Artúr (1818–1916) bronz portréja is felkerült. Tovább »

Steigerwald Tibor: Születés

Még több fotó a szerző blogján: https://steigit21.blogspot.ro/

Fülöp Kálmán: Fagyöngy

Fanyar, komor, kirívó
rongy éjszakába hívó
vak ágak közt szorong
amíg az ég borong Tovább »

Gergely Tamás: Vadmalac olvas

Vadmalac komája új könyvvel a hóna alatt érkezett. Szeret olvasni, főként verseket. Meg meséket, ”mese az élet”, szokta mondani.
Vadmalac szemében kigyúl ilyenkor valami különös fény:
”Olvasok én is”, mondja, majd amikor a komája tudakolni kezdi, hogy éppen mit, röffenti diadalittasan:
“Reggelenként megolvasom a pénzem.”
Veszi a koma a lapot, s utánakérdez:
“Na és megszaporodik az éjszaka? Mármint a pénzed. Ha olyan gyakran nézed. Azaz olvasod…”

Forrás: lenolaj.hu

Florin Andreescu: A Három Mágus ünnepe

Santa Cruz de Tenerife, Spanyolország * Még több fotó a szerző blogján: http://florinandreescu.blogspot.ro/

Szemlér Ferenc: Ellenem s velem

A múltból mind megjönnek ők,
kik társaim voltak előbb,
kik éltek ellenem s velem,
kiknek neve történelem. Tovább »

Fekete Vince: Szemlér Ferenc verseiről

Ha va­la­ki végképp eltűnni látszik a XX. századi iro­da­lomtörténet süllyesztőjében: ő az. Ol­vas­ni ugyan­is nem (na­gyon) ol­vassák, sza­val­ni nem sza­valják, neve és életműve az iro­da­lomtörténe­tek és a könyvtárak raktárai mélyén szunnyad, várva az újra­fel­fe­dezését. Ezek, így, na­gyon ke­gyet­len mon­da­tok. Ami­kor azon­ban fel­la­poz­tam a ma­rosvásárhe­lyi or­vos-költő barátomtól ajándékba ka­pott, a har­min­cas évek elején meg­je­lent kötetét, az volt az érzésem, hogy méltat­la­nul van ott, ahol van, és hogy megérdem­li, hogy újra elővegyük, ki­halásszuk abból a vélt vagy valós süllyesztőből. Tovább »

Cselényi Béla: álomegyveleg

rózsaszín-szürke-barna lobogó
leng az egész szigeten
mellette lengenek
a szélfútta zoknik Tovább »

Nászta Katalin: Sírjon a hóhér

írhatnék, ha bírhatnék egy kis örömmel
de megszólalni sem bír bennem
a jókedved
az csak a tied Tovább »

B. Tomos Hajnal: Éles kanyar

Szente B. Levente: (van olyan, hogy)

Emlékek a Sárgaház folyosója c. naplóból

úgy hiszi,
ismeri a csillagokat, Tovább »

Ketten egy szigeten / 3.

Szemelvények egy baráti beszélgetésből
Helyszín: Csíkszereda, Merkur szálloda, 207-es szoba. Időpont: 2014. november 15.


DC (Dan Culcer): A fiam, gyermekeim közül a legkisebb, igazából Párizsban nevelkedett, s egészen másként látja a világot, mint én. Élete, a munkája révén sokat van távol, ide-oda utazik, olykor hosszú elektronikus leveleket váltunk. Nemrégiben meghívtam a családi házba, töltsünk el néhány napot együtt. Szombattól vasárnap estig tartózkodott itthon, mialatt egyvégtében beszélgettünk, apa és fia. Tovább »

Cselényi Béla: a múlt optikája

forgó korongon
boldogság és unalom
elegye mint fest

Budapest, 2018. I. 13.

Cseke Péter: Portrék a rács mögül (13)

Budapesti Állatkert, 2017

Demeter Mária: Ösvényen

Mohára hó hullt,
szűz pelyhekkel égi tűz –
Nyomom súlya fáj.

Ady Endre beszól… (34)

A napokban kemény tollharcot kezdett egy neves francia publicista egy komoly, derék orosz úriemberrel, aki azt a vigyázatlanságot követte el, hogy egy tudományos vita során nem nyilatkozott eléggé udvariasan és hízelgően a francia nációról. Tovább »

B. Tomos Hajnal: Besorolás

Tanuljátok meg
felismerni hibáitok,
mint ahogy
az ábécét gyakorló gyermek
próbálja kiszúrni az ó-t vagy az ú-t Tovább »

Pásztortalálkozó

Hortobágy, 2004 – MTI, Oláh Tibor

Fülöp Kálmán: Partitúra

Üresség, tompa
tudathasadás,
bizalom nélküli
valami Tovább »

Klasszikusok kézfogása: Áprily Lajos

Két város

Kolozsvár, Enyed

Egyiknek eget vert a kedve,
harangozott, tombolt, dalolt.
A másik ült a nagy homályban,
és a harangja néma volt. Tovább »

Gergely Tamás: Fény

– Oltsd le azonnal!, sziszegte Vadmalac a komájának, mikor az beléptekor felgyújtotta a villanyt.
A koma meg volt lepődve, mert igaz ugyan, hogy számára idegen lakásban járt, mégsem volt az teljesen idegen, hiszen a mentorához naponta benézett. Tovább »

Balázs Ödön: Gyimesközéploki portré

Nagy László Mihály: Fából vaskilincs

D. Zs. sebész főorvos a város felét már megműtötte, mindenki túlélte, sokan viszont a műtét után mondogatják: jó-jó, de… nőzik, iszik, bulizik, pedig nyugdíjas, műteni piásan is bejár…
Zsiga bácsit mindez hidegen hagyja. Tovább »

Interviú és környéke

Egy spanyolos barátom közölte velem a szomorú hírt: megszűnt az Interviú spanyol folyóirat. A kezdeti félmilliós példányszáma lassan húszezer alá kopott, ezért döntöttek bezárásáról. 1976 óta volt az egyik legnépszerűbb és legszínvonalasabb spanyol hetilap – sokat olvastam magam is. Franco halála után elsőként hozta el az erotikát a bigottan prűd spanyoloknak, címlapjain – olvasócsalogatónak – (fél)meztelenkedő spanyol celebekkel (nőkkel főként, de néha férfiakkal is). Tovább »