Komán János: Eladják a Paget-házat

Amit elmesélek, 1934-35 nyarán történhetett, amikor a falu népe már befejezte az aratást, és egy kicsit megszusszanhatott a fáradt ember. Andrásék egy lépéssel előbb jártak a nyári munkákkal. A cséplést is befejezték. A szérűről hazahordott zsákok arról beszéltek, hogy a vártnál jobban eresztett a termés. Az utolsó zsákot András vitte be a hombárba. Így kívánta a ház szokása. A kalákás férfiak már az asztalnál ültek. Andrásra vártak.
- Sanyi, amíg kezet mosok, légy szíves, töltsd meg a poharakat! Tovább »

Bölöni Domokos: Fluid és pirula*

A február kínzó betegségekkel köszöntött be. Engem kiszúrt magának a csúz, a köszvény. Szaggatás, szúrás a derekamban, kéz-, láb- és fejfájás gyötör, szélütés kerülget, kintről vérfagyasztóan bevigyorog a madárinfluenza. Anyósomat gyomorgörcs, oldalszúrás, epehányás, rosszullét, székszorulás, savanyú felböfögés, állandó gyomorégés, majd megint hasmenés kínozza. Tovább »

A Magyar Fotográfia Napja – hatodszor

foto

Csíkszereda, 2014. augusztus 29, du. 16 óra

Petőfi-adomák (6)

Ma: A süldőlány óhaja * Fáklyászene Eperjesen * Elégetett versek * Lakőr * Szaván fogta

 

A süldőlány óhaja

Szendrey Júliával már jegyben járt Petőfi, midőn egy alkalommal egy szatmári családnak volt szívesen látott vendége. Két leány volt a háznál, Kitta és Berta. Ez utóbbi alig 14 éves, ábrándos, szelid szőke szépség, a gyermeki naivság vonásaival arczán. Petőfi azt találta mondani ennek a szőke angyalnak : Tovább »

Gergely Tamás: Éva kertjéből

evakertjebol

Kölcsönsorok: Ion Dumbrava

Kutya-ember
Cainele-om

hogyha már jobban törődünk az ebekkel
mint az emberrel mondd azt magadnak te is Tovább »

Derzsi Sándor: Katona

Fegyvere csattogó fellegig ér,
Szemgödre pokolverem,
Mélyében fekete fájdalomkút,
Mély, mint a történelem.

(1939-1941?)

Forrás: Derzsi Sándor: Testamentum az anyagról. Ezer vers. Szerkesztette Lászlóffy Csaba. Művelődés, Kolozsvár, 2004.

B. Tomos Hajnal: Barlangfeliratok

Barlangfeliratok 1

Hajónapló József Attilával (19)

Minden csupa-csupa bomlás: kívülről szép, belülről fölösleges. Kiürült. Nem e világra valók hökkent világészlelése: a dolgok a helyükön, már-már maguktól, könnyedén működnek, de rajtunk kívül, nem velünk, nem nekünk…. (Cseke Gábor)

Nyári délután a szobában

Fuldoklik már a széternyedt szoba.
A polituros asztal és a székek
Vén arca kéksötét homályba réved. Tovább »

Veress Gerzson egyberostált verseiről*

Ve­ress Ger­zson 1956-ban szüle­tett Sep­si­szentgyörgyön, ugyan­itt halt meg 1998-ban, a har­ma­dik Forrás-nem­zedék tag­ja. Rövid élete alatt négy ver­seskötete je­lent meg. Ti­zenéves korától közöl, bri­liáns vers­tech­nikával. Nem si­kerül egye­te­mi ta­nulmánya­it be­fe­jez­ni, újságírásból és a költészetből élt. Életének utolsó éve­i­ben súlyos be­teg, gyógyítha­tat­lanságának tu­datában leszámol az élet­tel, öngyil­kos lesz. Tovább »

Pusztai Péter: Elmúlt napok (87)

ikebana

Ikebana; analóg felvétel

 

Én, Petrozsényi Nagy Pál (85)

Önéletrajzi dokumentumregény

Felmérjük a telepet

A következő tanévben megkezdődtek a telep felszámolásával kapcsolatos előkészületek. Ennek legelső lépéseként fel kellett mérni valamennyi lakhelyet, hogy majd ennek arányában kapjanak lakást a roma elvtársak. Koordinátor: a polgármesteri hivatal. Végrehajtó szerv: a vá¬radi 1. számú iskola, pontosabban a Czinka Pannai-tanítók. Tovább »

Keszthelyi György: A chef hívó szava

Tessék parancsolni! Ez itt az adatlap:
ép testben szép lékek,
ki füvet vet fűbe harap,
ki mint szedi lábát
úgy tapossa vágyát. Tovább »

Cselényi Béla: agg rokon

nyári típusú öröm
nyaralás budapesten
jön elénk dezső Tovább »

Száz év – nagy háború: Erdély Jenő

Városunk az ezernapos háborúban: III. A nők szerepe

Ez történt a gyomor körül, mondjuk úgy, hogy ez játszódott le a gyomor érdekében, keserű tusák, zord gondok és gonosz korgások, de ugyanekkor hihetetlenül szaporodtak a szórakozási alkalmak és emelkedett az oktalan fényűzés. És az a csodálatos, hogy ez nem két külön társadalmi osztály külön élete volt, a végletek talán csakugyan nem érintkeztek, de a zöme, az kivette részét a nyomor gondjaiból éppen úgy, mint az élvezetekből. Tovább »

Derzsi Sándor: Padfirkák

Fázni is szabad
Didereg a pad
Hol bankjegyre szántam
Ráirni a versem Tovább »

Gergely Tamás: Gibraltári posta

gibraltariposta

Vasi Ferenc Zoltán: Angyaldal

Kicsi fiam, megtermettél,
szívből testté elegyedtél.
Édesanyád gyöngye lettél,
kicsi fiam, sziklám, szirtem. Tovább »

Petőfi-adomák (5)

Ma: Tromf * Petőfi a Gellérthegyen * Mágnás-gyűlölet

Tromf

Petőfi, aki nem örömest tűrt ellenvéleményt, tűzzel vitázott Koltón tartózkodása alatt s néha nyersen is. Különösen Haraytól, a Teleki titkárától, nem tűrt ellenmondást ; de Haray mindig élcczel vágott vissza. Egyszer Petőfi türelmét vesztve, monda: Tovább »

Pusztai Irina: Alkonyi felhőjáték

alkonyi

Hazanézőben Korondon

A Hazanéző című, hungarológiai folyóiratként meghatározott kiadvány huszonötödik évfolyamának ünnepe csütörtök délután a korondi unitárius templomban kezdődött. A negyedszázados évfordulón a szerzőkkel negyven budapesti egyetemista ünnepelt együtt.

A Firtos Művelődési Egylet egyike a legelső székelyföldi civil szervezeteknek (1990. április 11-én jegyezték be). Tovább »

Kosztolányi Dezső a pesti utcán (5)

Kis emberek játékai

Nagy térség közepén komor középület. Afféle újkori vár. Több udvara van, folyosói, lépcsőházai. Kívülről meglehetősen zárt, befelé élő. Ezt a várat egy csapat öt-tiz éves fiúgyerek birtokába vette. Titokzatos, apró csoportok sompolyognak elő egyik-másik lépcsőház menedéke alól, másutt zsibonganak, döngenek, mint a méhraj. Előőrsök bukdácsolnak. Indián ordítás hallik. Közelharc. Tovább »

H. Szabó Sándor: Jászberényi szobrok

jaszsag1 Tovább »

Petőfi-adomák (4)

Ma: Kossuth és Petőfi * A könyörtelen hitelező * Leánykérés dacból * A megjósolt szobor * A fordítás

Kossuth és Petőfi

1844 végén az „Életképek”-et az ellenzék a kormány ellen pártfogásába vette s többen tagjai közül munkatársakul ajánlkoztak. Midőn a szerkesztő munkatársait fölsorolta lapjában s köztük Kossuth és Petőfi nevét is, Kossuth visszakérte czikkét s azt mondta, hogy amolyan színészféle emberekkel nem ír egy lapba. Tovább »

Cselényi Béla: megnézem a zaccot

ájulás után
még megnézem a zaccot
volt-e előjel

Budapest, 2014. VIII. 23.