1956-2016: Egy forradalom újrajátszása (22)

Kuczka Péter: Önéletrajzi töredék

Ha az a golyó 56-ban huszonöt centivel
lejjebb repül és nem a fejem fölött megy el…

ha egyszer meg nem állok, mert cigarettám nem ég…
ha egyszer el nem vétik nevem egy betűjét… Tovább »

B. Tomos Hajnal: Szoba-négyzetben

Milyen furcsa! Átvérzik
falamon az utca :
ne mondhasam:
magamra hagyott gondommal
a kortárs-világ. Tovább »

Pusztai Péter: Elmúlt napok (269)

múzsa a kanapén copy

Múzsa a kanapén (re-creatio 1979-2012)

Kerekes Tamás: Gyűjtsd a vasat és a fémet, ezzel is a békét véded

Ez volt a jelmondata az iskolákban a Kádár-korszakban, az átkosban, amikor az iskolák egy napon májusban nem tanítottak. Csicsergő nap is volt: Fák, madarak napja. Nemcsak fémet gyűjtöttek az iskolások hanem a papírhulladékot is, s ezt a hulladéktároló központokban, akkori nevén –MÉH-nek adták le. Tovább »

Ferencz Imre: Árnyék

Hajléktalan lelkek szálláshelye a testem
este belopakodnak reggel kiűzöm őket
egész éjjel dorbézolnak összezavarják az álmaim Tovább »

Cseke Gábor: Kőből, fából, emlékből…

Sorok Ferencz Imre történelmi emlékkönyvébe

1. A költői létezésnek és életérzésnek furcsa szakaszai vannak; ezért nem is érdemes mindenáron megirigyelni a versíró embert. Mert igaz, hogy ő valami olyat tud, ami nekünk – úgy érezzük – nem adatott meg, viszont miénk a vers valódi megélésének az élménye, amely már nem gyötrődés, szenvedés és merő kételkedés, hanem maga a műélvezet.
Pedig a költő maga is hozzánk hasonló ember, fiziológiai működése nagyjából ugyanazokon az elveken alapul, mint a miénk, a gondolatai szintén agytekervényeiben születnek meg, őhozzá is bekopogtatnak a víz- vagy a gázdíjért, és neki is bankautomata számolja ki a pénzt.
Csakhogy a költőnél mindez melléktevékenység. Fontos, de muszáj-cselekvés. Mindebből nem lesz vers – vagy mégis? Tovább »

Dancs Artur: Alkonyi labdajáték

malibu-estifoci

Malibu, 2015 * Még több fotó a szerző blogján: https://www.facebook.com/jumpseatview/photos/

Cselényi Béla: képek szívreuma előtt

I.

szavak
képek
elaltató verscsiholás
távoli
hiányos
képregénykockák Tovább »

Laczkó Vass Róbert: Anafora

egyetlenem te szárnyatlan bálvány
tízezer méteren lángoló tűz
olykor a neved is elfelejtem
a messzeség az ami összefűz Tovább »

Ádám Gyula: Farsangi sokadalom

Keszthelyi György: Ismételt osztódás

Micsoda címek! Micsoda rangok!
Ámulva tamulmányozom
a ma is faggatózó, ma is leskelődő, Tovább »

Demeter Mária: Hangtalan

Pehelyharang leng,
lábnyomokra hull súlya.
Elolvadó hó.

Zolopcsuk Pál Róbert: Képek Máramarosszigetről

hollosyhaz

A máramarosszigeti Kultúrpalota rajztanára, a város aktiv helytörténésze 2010-ben kiállitáson mutatta be festményeit a történelmi Máramarosszigetről – úgy, ahogyan az kinézett 1914 előtt. Hasonló témájű rajzsorozata 2012-ben megjelent a Valea Verde kiadónál. Néhány jellegzetes lapját alább közöljük.

Tovább »

Bigonya: Karinthy Frigyes (1887-1938)

Az ablak

Barátom azt állítja, hogy ez a dolog csakugyan megtörtént vele. A valószínűtlenség enyhítésére legfeljebb annyit hajlandó elismerni, hogy nem itt és mostanában, hanem évekkel ezelőtt, amikor New Yorkban lakott. Tovább »

Cselényi Béla: Boldogságelmélet

Elkényeztetett
létem receptorain
szabad vegyérték Tovább »

1956-2016: Egy forradalom újrajátszása (21)

Szegő Zsuzsa: Ezt hallottam a tömegben

1956. október 23-án déli 12 órától éjjel fél háromig vonultam együtt a Budapest utcáin tüntető tömeggel, egyetemistákkal, munkásokkal, iparosokkal, hivatalnokokkal, értelmiségiekkel: férfiakkal és nőkkel, idős bácsikkal, kisdedüket cipelő anyákkal. Tovább »

Pusztai Péter: Elmúlt napok (268)

anyám köntöse 2 copy copy

Anyám köntöse – a hetvenes évekből – haláláig: 1991)

Para Olga: A fék

“Nyakad szeged, te, féktelen, te őrült”
gondolta a Fék s szentül teljesítette hivatását
éveken át tudása magaslatán néha pedagógiai
szakkönyveket olvasott s fékezett
szorgalmasan Tovább »

Magyari Lajos: Kontraszt

Vergődtem huszonkét éjjel,
pedig füvekkel, fákkal sarjadtam volna. Tovább »

B. Tomos Hajnal: Kilátás

Kilátás-btomos

Czegő Zoltán: Éhező embertől ne kérdezd…

Feb­ruár 9-én, ked­den 18 órától Sep­si­szentgyörgyön a Bod Péter Me­gyei Könyvtárban be­mu­tatják Ma­gya­ri La­jos Ver­sek című gyűjteményes kötetét. A könyv tisz­telgés a ta­valy el­hunyt szerző emléke előtt. Nehéz és fölösle­ges len­ne szétszálaz­ni eb­ben a könyv­ben az úgy­ne­ve­zett közéleti ver­se­ket a szülőföld-ver­sektől. Erdély­ben tisz­tességes ma­gyar költő számára mind­kettő ugyan­azt je­len­ti. Tovább »

Kerekes Tamás: Isten nem ver bottal

Az itókfalvi papot személyesen nem ismerte az író, csak hallomásból. Mint kiderült,ő maga kérte magát néhány évre ebbe a kis lélekszámú faluba. Mert meg akart „tisztulni.”. A fiatal pap-egyszer Bourban látta őt a terepjáróban nagy vadász volt, s az egyetlen találkozás, ami közte és a pap közt megtörtént, arra a momentumra hagyatkozhatott csak, amikor az író megpillantotta őt, s a pap terepjárójában a kissé lengén öltözött tizenéves lánykát (gondolom térítés örve alatt folyt a kocsikázás). Tovább »

Péter Izabella: Kráter

krater-piza

Még több fotó a szerző blogján: http://izabellapeter.blogspot.be/

Mi újság a Nap alatt? (21)

Nincsen számomra hely
(Elemzem az írásomat)

Azt hinné az ember, hogy érett, egészséges, legalább a lelkülete. De hát nem az.
Szeretném például a valóságot pontosan észlelni. Szeretném elfogadni önmagamat meg a természetet olyannak, amilyen. Fognék lenni toleráns.
Vinném valamire. Tovább »

Ady András: Hiszem

legszebb gondom és gondolatom
vagy, így ha végleg lepukkannék, Tovább »