‘Esszé’

 

Peter Guzzardi: Egy könyv rövid története

2018. március 14.

Stephen Hawkinggal először a New York Times magazinjának címoldalán találkoztam. A cikk elmondta azt, amit már olyan jól ismerünk: egy cambridge-i asztrofizikus megpróbálja megfejteni az univerzum titkait, miközben őt egy folyamatosan romló betegség tolószékhez köti.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Árkossy István 75 éves

2018. március 13.

Bágyoni Szabó István: A kolozsvári Farkas utcát ott kell újraépítenünk, ahol épp vagyunk (Internetes „műhelylátogatóban” Árkossy István festőművésznél) Árkossy István festő- és grafikusművész Kolozsváron született (1943. [március 13-án – ma 75 esztendős]), a helyi, de európai hírű Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola grafikai szakán végzett, id. Feszt László tanítványaként 1966-ban, azóta munkái – könyvgrafikái, ex-librisei, szén-és […]

Tovább | 1 hozzászólás »

Székedi Ferenc: Milyen a jó sajtófotó?

2018. március 12.

„Én csupa kilences vagyok, hiszen az 1899. év kilencedik hónapjának kilencedik napján születtem” – mondta valamikor a múlt században Illyés Gyulának az a Brassóban született Halász Gyula, akit Brassaiként, Párizs fényképész-felfedezőjeként ismer a világ fotóművészete és akinek Picassoról írt-fotózott könyve 12 kiadást ért meg Franciaországban.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Nászta Katalin: Értelmező kéziszótáramból

2018. március 10.

(kezelés) Az ember nem tanult meg bánni a szabadsággal. Ahogy lehet, azonnal eltér tőle. Belemerevedik újonnan kitalált szabályokba, amiket aztán újból boldogan felrúg. Nem veszi észre, a maga bolondját járatja magával, újra s újra.

Tovább | 3 hozzászólás »

Borcsa János: A jelenlét nemesítése

2018. március 10.

Nap mint nap ki­sebb-na­gyobb döntések elé kerül az em­ber, vála­szol­nia kell hát a kihívások­ra. Ebből ki­folyólag mondják vála­szoló lény­nek, olyan­nak, aki vála­szai meg­fo­gal­mazásában, döntései meg­ho­za­talában gyak­ran for­dul múlt­be­li ta­pasz­ta­la­ta­i­hoz, il­let­ve a múltról felgyűlt és rend­sze­re­zett is­me­re­tek tárházához, a történe­lem­hez. S te­szi ezt abból a fel­is­merésből ki­folyólag, mi­sze­rint a történe­lem az élet tanítómes­te­re, a régiek szavával […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ágoston Hugó: A megoldás…

2018. március 9.

Hallották? Romániában március elsejétől egyből háromszorosára nőtt az orvosok fizetése. Ez mérsékelheti az egészségügyiek elvándorlását. Futó hír volt a sajtónkban, akárcsak a többi béremelés, például a tanároké, valamint a nyugdíjak növekedése… (Felesleges mondanom, hogy a jobboldali sajtónkban, hisz más sajtónk nem nagyon van.)

Tovább | Nincs hozzászólás »

Megíratlan levelek (3)

2018. március 8.

Édes néném! Legutóbbi levelében ked arról tesz említést, hogy igen unalmasan telnek napjai, bár ezt nem panaszként rójja fel a sorsnak, hanem csak szomorú lelki állapotjára keres véle magyarázatot. Mivel időmből s az itteni szerzetesi életvitelből untig tellik, elmesélem a ked felvidítására egy igen figyelemre méltó fehér cseléd történetét, hadd lássa ked, hogyan viselik magukat […]

Tovább | 4 hozzászólás »

Csúnya vége lesz – tényleg?

2018. március 8.

Gergely Tamás 2010 óta naplót vezet Koreáról. Pontosabban: Észak-Koreáról. Az ottani kommunista diktátorok rémtetteiről. Szórakoztató – nemde?

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: Márton Áron szupersztár (Hitről, pénzről, csalfaságról és magamutogatásról)

2018. március 5.

Úgy gondolom, Márton Áronról nem kellene rockoperát írni. Nemhogy G. Nagy Iliánnak nem, aki a Csaba királyfival felejthetetlen lapokat töltött meg a magyar és székely nemzeti giccs – úgy tűnik, kimeríthetetlen – nagykönyvében, hanem senkinek sem.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székelyről magyarra

2018. március 3.

Nem tudom járt-e a kezükben Sántha Attila legújabb székely szótára, amelyet ezekben a napokban több helyen is bemutattak, de ha nem, akkor hadd csináljak egy kis kedvet hozzá, mert én már töviről-hegyire elolvastam, mivel a tegnap este Csíkszeredában, a Csíki Moziban a szerző, munkatársak és a kiadó jelenlétében a nagyközönségnek is beszéltem róla.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: Fémlovas a főtéren (Kövér Oszkár)

2018. március 2.

Chips with everything. Sült krumpli, pirított krumpli mindennel. Mintegy negyven évvel ezelőtt egy harminc éves londoni fiatalember írt egy kiváló színművet ezzel a címmel. Arnold Weskernek néhány darabja mifelénk is eljutott – ha jól emlékszem a Gyökereket nem csupán Bukarestben, hanem Marosvásárhelyen is játszották – , az akkori angliai klasszikus munkáseledelre azonban nem csupán a […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ágoston Hugó: A szent percepció nevében, előre!

2018. március 2.

Ha már Kövesi–Toader vita, elő a tényekkel! Elismerem, fontos, hogy az enyhén megalomániás hölgy egy fejjel magasabb az enyhén hiú egyetemi rektornál (akinél doktorált, akarom mondani plagizált), és ez kemény érv az igaza mellett – de aligha menti azt a másik tényt, hogy a korrupcióellenes ügyészség főnöke visszaeső módon, háromszor is súlyosan alkotmányt sértett, amiből […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Nászta Katalin: Értelmező kéziszótáramból

2018. február 25.

Szent – azaz, elkülönített Vannak szent dolgok a világban, amikhez nem szabad nyúlni. Illetéktelen kezekkel, rossz indulattal, elefántként a porcelánboltban. Ezt a veszélyt éreztem a facebookon, interneten, amikor felteszi az ember az alkotásait, és boldog-boldogtalan hozzászól, belerondít.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Erdélyi megyei lapok ötven éve (1968-2018)

2018. február 25.

Gajzágó Márton: Gyere, indul az újság! Ma is szinte eufóriás jóérzés tölt el, ha újraolvasom a Megyei Tükör első lapszámait. Azért csak szinte, mert ebbe a jóérzésbe bizony jó adag szkepticizmus is belevegyült. Mindannyian tudtuk, hogy ’56 és ’58, Nagy Imréék kivégzése után, aki reménykedett azokban az eszmékben, amelyek úgy feldobták az előttünk járó fényes […]

Tovább | 2 hozzászólás »

Erdélyi megyei lapok ötven éve (1968-2018)

2018. február 25.

Kristó Tibor: Tudósítások ódon telefonokról Ettől az állomástól jó darabig 75 km/óra a megengedett sebesség, több a kanyar, nem véletlenül nevezik az itteniek viccesen Rió de Kacskaringónak. – Nos, kiragadtam e mondatot Aki mellett elsuhan a táj címmel, Színhelyek felcímet viselő sorozatomban, az 1989-es év januárjában megjelent cikkemből.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Erdélyi megyei lapok ötven éve (1968-2018)

2018. február 25.

Farkas Árpád: Kovásznak lenni… A megye alakulása kezdő tanáremberként ért a Kovásznához tartozó Vajnafalván épp sajtóban való publikálási jogom két esztendőre való felfüggesztésének lejárta idején. Azon a februári délelőttön iskolaigazgatóm olyasféle szöveggel szakította félbe magyarórámat, hogy vége a Háromszék megye melletti kampányolásnak, azonnal hívatnak Sepsiszentgyörgyre. „Itt maga többé nem fog felforgatni, biztos kapus lesz az […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Erdélyi megyei lapok ötven éve (1968-2018)

2018. február 25.

Oláh István: Most annál inkább Nekem mindig az útelágazásokkal gyűlt meg a bajom, mint Vörösmarty álomhőseinek a Csongor és Tündében. Elértem valahogy a bucsini eltérőig, ami Gyergyóba vitt volna. Szerencsésen megúsztam egy nyilván hibás döntés következményeit, nem Szentmiklóson csináltak lapot, hanem néhány napja Csíkban. Parajdról szerencsésen stoppoltam a vlahicai eltérőig, a következő percben máris indult […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ágoston Hugó: Tavaszvárás fagyban

2018. február 23.

Tudom, hogy sietek, korai még várni a tavaszt, a fagy nem élte ki dermesztő tartalékait – de bevallom, nagyon kifárasztott ez a tél, kiürítettek szellemi és erkölcsi készleteimtől az utóbbi telek.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: Emléktöredékek – öt tételben (Gaál András)

2018. február 22.

Allegro con brio 2000. december. 15. Gaál András, a gyergyói-csíki festő természetesen még le nem zárt, de Csíkszeredától Barcelonáig, Marosvásárhelytől Washingtonig átívelő kiállításaival, képeinek sokaságával, munkásságának következetességével és töretlenségével olyan életművet teremtett, amelynek ihletett méltatásai már ott sorjáznak nem csupán katalógusok és folyóiratok tucatjaiban, hanem tanulmányokban és monográfiákban, az EMKE Szolnay-díjában és több más kitüntetésben.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: Emléktöredékek – öt tételben (Gaál András)

2018. február 21.

Allegro ma non troppo 2006. február elsején éppen harmincöt esztendeje, hogy megnyitottam a Hargita szerkesztőségének ajtaját és másnap este a napi harmincadik kávéját felhörpintő és a harmincadik cigarettáját elszívó Kolozsi Márton főszerkesztő helyettes így fordult hozzám: – Mondja Feri, nem lenne ma éjszaka tisztafej ? – Micsoda ? – kérdeztem vissza.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Mi jön ki belőlünk?

2018. február 21.

Gergely Tamás: Az én Koreám című könyve kapcsán Gergely Tamás lendületes, tudósító naplója (Az én Koreám) mindent felkavar bennem. Most jelent meg az Üveghegy Kiadó gondozásában. Ez a szerző ötödik könyve, értesülünk a honlapról, magam eddig még csak Fifi, az illatcsepp történetét ismerem, más írásaiból interneten szemelgettem ezidáig.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Helyben futás – felolvasó maratonon

2018. február 20.

Van, aki tudja, s van, aki nem: a székelyföldi Hargita megyéből indult kezdeményezés szerint, egy évtizede, minden év elején a magyar irodalom egy-egy nagy alkotója előtt tisztelegve, műveiből felolvasva, reggeltől estig megidézik alakját, munkásságát, szellemiségét. A maraton az olvasási folyamat hosszát, terepnehézségeit és kitartást feltételező elszántságát jelenti. A hely pedig? Nyilvános tere a Kájoni János […]

Tovább | 3 hozzászólás »

Székedi Ferenc: Megyésítés – fél évszázad után

2018. február 20.

A Korrupcióellenes Ügyészség körül fellángoló vita, a magyarországi választási kampány begyűrűzése Erdélybe, Románia új kormányának első napjai, az Egyesült Nemzetek Szervezetének menekültügyi vitái, a dél-koreai téli olimpia, ahol az észak-koreai szurkolók a nagy díszfelvonulások koreográfiáját ismételgetik

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: Emléktöredékek – öt tételben (Gaál András)

2018. február 19.

Molto adaggio Ha jól meggondolom, alighanem Gaál Andrással egy időben kerültem a mai csíkszeredai Márton Áron gimnáziumba. Mindketten 1959-ben nyitottuk meg először az iskola ajtaját, de azért volt köztünk egy kis különbség. Én kíváncsi középiskolásként ültem be először a padba, ő pedig frissen végzettként állt a katedrára. Pontosabban a képzeletbeli katedrára, mert ha emlékezetem nem […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Nászta Katalin: Karám

2018. február 17.

Nem fogalmaztam egyértelműen. Szerintem nincs különbség a próza és széppróza között Van különbség Esterházy és József Attila között. Választékosan beszélni nem egyenlő a sima beszéddel. A magyarok nem két részre, hanem szétszakadtak.

Tovább | Nincs hozzászólás »