‘Esszé’

 

Elhunyt Horváth Andor

2018. április 10.

Életének 75. évében elhunyt Horváth Andor esszéíró, szerkesztő, műfordító, egyetemi tanár. Középiskolai tanulmányait a Brassai Sámuel Líceumban végezte (1961), a Babeș–Bolyai Egyetemen francia–magyar tanári diplomát szerzett (1966). Négy évig Tordán tanított, 1970 óta A Hét belső munkatársa Bukarestben; előbb a világirodalmi rovat szerkesztője, 1975-től az 1983/44-es számig főszerkesztő-helyettes. 1990-ig a Művelődésnél dolgozik. 1990 januárjától 1992 […]

Tovább | 1 hozzászólás »

Demény Péter: Lábtörlő alatt

2018. április 10.

Abban a világban, ahol mindenki vakon ugyanazt hiszi, az esztétikai eszménykép a szar tagadása. “Ezt az esztétikai eszményképet giccsnek nevezzük.” Ez a nagyon radikális és nagyon igaz gondolat Kundera A lét elviselhetetlen könnyűsége című regényéből származik. Én azt hiszem, a magyar társadalomnak nagy szüksége van erre a tagadásra. És arra a gyűlöletre, amely ebből a […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székely János: Kép és eszme

2018. április 9.

Úgy hittem gyermekkoromban, hogy közönyös, rideg apám van, aki csakis magával törődik, mindig csak a szórakozásaira, kedvteléseire gondol, egyébre nem. Alig emlékszem másként reá (kivált az első időkből), mint vadászatra-halászatra indulóban, onnét hazatérőben, vagy délutánonként az elsötétített hátsó szobában, a heverőn, amint hátrafeszített, majdnemhogy kitörött nyakkal alussza ki előző napi éjszakázását.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Vásárhelyi Géza: Villanyt gyújtasz, előveszel papírt, ceruzát

2018. április 7.

Ámulva, s némileg a múlt mélységétől amnéziásan látom: a vers születése, a verselés lételeme, a költészet felelőssége akkor is foglalkoztatta költőinket, amikor oly nehéz volt egy verselésről szóló becsületes évkönyvet összeállítani. Szabadkozott is az Utunk 1986-os évkönyvének szerkesztője, hogy felkérésükre kétszer annyi válaszra számítottak, de csak annyi lett, amennyi… Nos, ami lett, ma is komolyan […]

Tovább | 1 hozzászólás »

Ágoston Hugó: Mit mondanának?

2018. április 6.

Gyakran gondolok arra, vajon mint vélekednének irodalmunk klasszikusai a mai állapotokról. Sok mindent egyszerűen nem értenének, de hát nem is a Facebookról meg a „migránsokról” faggatnám őket. Segítségemre az éj sietett.

Tovább | 1 hozzászólás »

Nászta Katalin: Ültem a járdaszélen…

2018. április 5.

Muszáj nekem mindig okosakat mondani? Nem lehetek én is gondtalanabb öregember? Mikor ki kell nyitni a szájat, mert ki kell, nem jöhetne onnan valami kedvesebb? Napos-dalos? Emlékszem, sokféleképp kúszik elő belőlem, hogyan is álmodtam meg a jövőm. Olvasták nekem Faludy György Villon-átköltéseit, és nekem az nagyon tetszett. Később olvastam az eredeti Villont is, de jobban […]

Tovább | 2 hozzászólás »

Ágoston Hugó: Mi marad utána?

2018. március 29.

Egy legújabb hír szerint a Cambridge Analytica, amely ötvenmilliónyi embert befolyásolt egy tekintélyes facebookos adattömeg jogosulatlan felhasználásával Donald Trump érdekében az amerikai választási kampány során, szóval ez az adatbányászatban és -elemzésben utazó cég befolyásolhatta a brexit-szavazást is. A kivizsgálás miatt a tényleges brit kilépésig tartó átmeneti időszak akár újabb másfél évvel meghosszabbodhat, 2020 végéig tehát […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Nászta Katalin: Színházi világnap

2018. március 28.

A színház, a Színház, a SZÍNHÁZ! Ott lüktet mindenünk, a láz hogy többet meg nem aláz- hat már senki és semmi kinyitva pörös vagy néma szánk

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: Védd természetesen!

2018. március 28.

A tegnap délután /március 22-én – szerk. m. / hóban, jégben, olvadásban jó sokat kutyagoltam az Olt melletti réteken, mintha csak tavasz elé bandukoltam volna, kérve, rimánkodva, hogy ha már az első napját is elhagytuk, akkor legalább közeledjen felénk és hagyja már abba ezt a vissza-vissza térő havazást.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Simon McBurney: Üzenet a Színházi Világnapon – 2018

2018. március 27.

Líbia északi vidékén, a kürénei partoktól alig félmérföldnyire van egy hatalmas barlang. Nyolcvan méter széles, húsz méter magas. A helyiek nyelvén Hauh Fteah a neve. Az 1951-ben végzett szénizotópos kormeghatározás szerint legalább százezer éve folyamatos itt az emberi jelenlét. A régészek több használati tárgy mellet egy csontfurulyát is feltártak, amelynek kora negyven- és hetvenezer év […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Színházi Világnap, 2018: Nászta Katalin széljegyzete a nagy színészelőd emlékiratához

2018. március 27.

Kovács Györgynek nagy szerepe volt abban, hogy a színészi pályára adtam magam. A Súgó nélkül c. vallomásában annyi minden egybecseng, ami engem is meghatározott. Már Madách: Az ember tragédiája, amikor az ő alakításában láthattam, élvezhettem az okos, hűvös értelem lázadó Luciferét, s azonosulhattam vele, mint lángoló lelkű diáklány. De Lucifer szerepének eljátszása diáktáborban, diákként, mit […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ágoston Hugó: Korrupt antikorrupció

2018. március 23.

Régi motoros pesti újságíró kollégám próbál tájékozódni romániai eseményekben. Kíváncsiságának egyik oka: mindegyre olvassa, hogyan húz el Románia Magyarország mellett ilyen meg olyan tekintetben. Érdeklik persze a politikai botrányok is, de azoknak inkább a háttere.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: Az érték és az értéktelenítés (A nemzeti giccsről)

2018. március 22.

Vigyázat, itt a globalizáció! Óvjuk-védjük hagyományainkat, ragaszkodjunk hitünkhöz, vallásunkhoz, ne hagyjuk veszendőbe menni értékeinket! A bevásárló központok agyonvegyszerezett élelmiszerei helyett vásároljuk inkább a helyit, a hagyományost! Íme, két olyan mondat, amelyet manapság gyakran hallani, de alighanem eljött az ideje hogy egy kissé mögéjük is nézzünk.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: Világszabadság

2018. március 20.

A tegnap /március 15-én – szerk. m./, városokban és községekben, a tévé és rádió csatornákon, a világhálón rengeteg, a legkülönbözőbb hangvételű beszédekkel találkozhattak a kedves hallgatók. Jómagam is igyekeztem minél többet megnézni, meghallgatni, vagy később elolvasni. Véleményem szerint azonban egy lényeges gondolat nem hangzott el a tegnap, amelyet Petőfi Sándor ilyen egyszerűen fogalmazott meg: világszabadság.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Megíratlan levelek (4)

2018. március 19.

Drága leányom, Júlia ! Az anyai szív minden aggodalmával írok neked, miután hónapok óta semmi hírt nem kapánk felőled, ha csak a lapokban közölt ocsmány koholmányokat nem számítom. Olyasmit olvasék a minap, hogy még Török országba is el akartál utazni, hogy ott kutasd tovább halott férjed nyomdokait. Ezen felül – atyád és jómagam teljes megrökönyödésére […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Házimozi: Európa, Európa… (és nincs mosoly)

2018. március 19.

Élia Kazan: Amerika, Amerika (Anatóliai mosoly) című filmje Kevesebb aktuálisabb és keservesebb téma van manapság, mint amit Élia Kazan 1964-ben készült filmje feldolgoz. A görög származású, de élete jelentős részét az ígéret földjén (értsd: Amerikában) leélő író-rendező valójában azt mutatja meg nekünk családi legendáriuma tán legfontosabb történetével, hogyan is született és – ezer akadályon át […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ágoston Hugó: Arc és harc

2018. március 19.

Van egy ország, amely március idusán történelmének legtisztább fordulatát ünnepli. Ez az ország mára kettészakadt. Részei közt a határ nem a térképen húzódik, hanem közösségeken, családokon, viszonyokon belül. És nem tudom, melyik ennek a kettészakadt lelkű országnak az igazi arca.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Peter Guzzardi: Egy könyv rövid története

2018. március 14.

Stephen Hawkinggal először a New York Times magazinjának címoldalán találkoztam. A cikk elmondta azt, amit már olyan jól ismerünk: egy cambridge-i asztrofizikus megpróbálja megfejteni az univerzum titkait, miközben őt egy folyamatosan romló betegség tolószékhez köti.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Árkossy István 75 éves

2018. március 13.

Bágyoni Szabó István: A kolozsvári Farkas utcát ott kell újraépítenünk, ahol épp vagyunk (Internetes „műhelylátogatóban” Árkossy István festőművésznél) Árkossy István festő- és grafikusművész Kolozsváron született (1943. [március 13-án – ma 75 esztendős]), a helyi, de európai hírű Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola grafikai szakán végzett, id. Feszt László tanítványaként 1966-ban, azóta munkái – könyvgrafikái, ex-librisei, szén-és […]

Tovább | 1 hozzászólás »

Székedi Ferenc: Milyen a jó sajtófotó?

2018. március 12.

„Én csupa kilences vagyok, hiszen az 1899. év kilencedik hónapjának kilencedik napján születtem” – mondta valamikor a múlt században Illyés Gyulának az a Brassóban született Halász Gyula, akit Brassaiként, Párizs fényképész-felfedezőjeként ismer a világ fotóművészete és akinek Picassoról írt-fotózott könyve 12 kiadást ért meg Franciaországban.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Nászta Katalin: Értelmező kéziszótáramból

2018. március 10.

(kezelés) Az ember nem tanult meg bánni a szabadsággal. Ahogy lehet, azonnal eltér tőle. Belemerevedik újonnan kitalált szabályokba, amiket aztán újból boldogan felrúg. Nem veszi észre, a maga bolondját járatja magával, újra s újra.

Tovább | 3 hozzászólás »

Borcsa János: A jelenlét nemesítése

2018. március 10.

Nap mint nap ki­sebb-na­gyobb döntések elé kerül az em­ber, vála­szol­nia kell hát a kihívások­ra. Ebből ki­folyólag mondják vála­szoló lény­nek, olyan­nak, aki vála­szai meg­fo­gal­mazásában, döntései meg­ho­za­talában gyak­ran for­dul múlt­be­li ta­pasz­ta­la­ta­i­hoz, il­let­ve a múltról felgyűlt és rend­sze­re­zett is­me­re­tek tárházához, a történe­lem­hez. S te­szi ezt abból a fel­is­merésből ki­folyólag, mi­sze­rint a történe­lem az élet tanítómes­te­re, a régiek szavával […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ágoston Hugó: A megoldás…

2018. március 9.

Hallották? Romániában március elsejétől egyből háromszorosára nőtt az orvosok fizetése. Ez mérsékelheti az egészségügyiek elvándorlását. Futó hír volt a sajtónkban, akárcsak a többi béremelés, például a tanároké, valamint a nyugdíjak növekedése… (Felesleges mondanom, hogy a jobboldali sajtónkban, hisz más sajtónk nem nagyon van.)

Tovább | Nincs hozzászólás »

Megíratlan levelek (3)

2018. március 8.

Édes néném! Legutóbbi levelében ked arról tesz említést, hogy igen unalmasan telnek napjai, bár ezt nem panaszként rójja fel a sorsnak, hanem csak szomorú lelki állapotjára keres véle magyarázatot. Mivel időmből s az itteni szerzetesi életvitelből untig tellik, elmesélem a ked felvidítására egy igen figyelemre méltó fehér cseléd történetét, hadd lássa ked, hogyan viselik magukat […]

Tovább | 4 hozzászólás »

Csúnya vége lesz – tényleg?

2018. március 8.

Gergely Tamás 2010 óta naplót vezet Koreáról. Pontosabban: Észak-Koreáról. Az ottani kommunista diktátorok rémtetteiről. Szórakoztató – nemde?

Tovább | Nincs hozzászólás »