‘Riport’

 

Farkas József György: Magyar rabok – Kufstein

2018. január 16.

Ausztriában, Salzburgtól Innsbruck felé, nagyjából félúton magasodik Kufstein vára, a magyar történelem egyik rosszemlékű helyszíne. Tirol tartomány határán már messziről feltűnik a városka jelképévé is vált kufsteini vár. Először 1205-ben említik egy oklevélben a regensburgi püspökök tulajdonaként, később megosztották a bajor hercegséggel, véglegesen 1814 óta van osztrák kézben.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Czetz János – Buenos Aires

2018. január 11.

Katonai erényeivel és földrajzi ismereteivel egyaránt korán kitűnt a gidófalvi születésű Czetz János (1822–1904), aki az 1848–49-i szabadságharcban Bem tábornok mellett fényes hadi sikereket aratott Zsibónál, Piskinél, más csatatereken, ideiglenes erdélyi főparancsnokként is. 

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Pomutz György – Egyesült Államok

2018. január 5.

Magyarország, Románia és az USA egyaránt – és mindhárom esetben joggal – hősének tekinti a Gyulán, román nemzetiségű családban született, a magyar szabadságharcban küzdött, majd az Egyesült Államokban katonai és diplomáciai karriert befutott Pomutz Györgyöt (1818–1882). Szoborképét is – kivételként – Gyulán kaptuk lencsevégre, ahol amerikai tábornoki egyenruhában örökítette meg az alkotó, angol névaláírással a […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Rejtő Jenő: Tenger*

2018. január 3.

Földközi tenger, 1930 május Már napok óta állandóan csak vizet és eget látok magam körül mindenfelé. Ha állok a szélben a hajó orrában, a körül horizontos roppant tükör felett, megrezegnek az orrcimpáim, kitágul a tüdőm, és úgy érzem, hogy vad, csordától elrugaszkodott barom lehettem valamikor, mert egy ismeretlen delej húz, hogy leugorjak a hajó kávájáról, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Klapka György – Ewelme

2017. december 30.

Egy magyar hős emlékének megörökítése talán a legfurcsább módon Klapka György (1820–1892) nevéhez kapcsolódik. Az 1848–49-i forradalom és szabadságharc ifjú tábornoka Komárom várának védelmével írta fel a nevét a történelem lapjaira. Klapka morva eredetű, német nyelvű megnemesített családban született, a katonai pályát választotta, tüzértisztként jutott be a magyar testőrségbe, ahol öt évet töltött el. Az […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Tüköry Lajos – Palermo

2017. december 27.

Szicília fővárosában, alig harmincévesen áldozta életét az olasz nép függetlenségéért Tüköry Lajos (1830–1860). Az 1848–49-i szabadságharc ifjú katonája nemzetőrként kezdte, majd Bem tábornok seregében részt vett az erdélyi hadjáratban. A világosi fegyverletétel után sok ezer bajtársához hasonlóan ő is az emigrációt választotta.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Borsodi L. László: Zsidó Ferenc blokkereiről

2017. december 25.

Gus­ta­ve Flau­bert azt mond­ta, hogy a regény­nek nincs Homéro­sza, vagy­is nincs műfaji ar­chetípusa, ha­nem válto­za­tai van­nak. Ezt a megállapítást támaszt­ja alá Zsidó Fe­renc legújabb könyve, a Huszonnégy (Gu­ten­berg Kiadó, Csíksze­re­da), amely nem­csak új mű, ha­nem új műfajválto­zat meg­te­remtője is, vagy­is blokk­regény.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Türr István – Róma, Nápoly

2017. december 21.

Az olasz főváros Gianicolo-dombján áll Türr István (1825–1908) mellszobra. A bajai születésű, regényes életű katona az 1848-i európai forradalmak „elzúgta” után az olasz függetlenségpártiak oldalán bukkant fel, a piemonti hadseregben őt bízták meg egy magyar légió felállításával is. Giuseppe Garibaldi közvetlen környezetében 1859-től küzdött Itália egyesítéséért és szabadságáért.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Winkler Lajos – Velence

2017. december 17.

Az Itáliában állomásozó magyar és az osztrák hadseregben szolgáló olasz katonák általában nem voltak hajlandók részt venni a másik nép szabadságtörekvéseinek vérbe fojtásában 1848 forradalmi tavaszán. Március 18-án a velencei Szent Márk téren összeverődött tömeg farkasszemet nézett a Kinsky-ezred kivezényelt katonáival, akik töltött fegyverrel a kézben várták a parancsot. Ám, mint egy szemtanú megírta, Winkler Lajos […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Damjanich János – Melbourne

2017. december 15.

Damjanich János (1804–1849), a negyvennyolcas forradalom és szabadságharc – szerb származású – kiemelkedő egyénisége, a 13 aradi vértanú egyike 1849. február 24-én csapatai élén Szolnoknál megakadályozta az osztrákok átkelését a Tiszántúlra. A II. hadtest parancsnokaként március 5-én fényes diadalt aratott, ezzel lehetővé tette a tavaszi hadjárat sikeres kibontakozását.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Petőfi Sándor – Sanghaj, Quito, Kijev, Bukarest, Varsó, Szkopje/Sztruga

2017. december 5.

Petőfi kínai ismertsége ma is páratlan. A kínai azon kevés nyelvek közé tartozik, amelyre a magyar költőóriás összes művét lefordították. Ennél is nagyobb hatású, hogy Petőfi-vers ma is szerepel a kínai középiskolás tananyagban.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Kossuth Lajos – Európa, Amerika, Ázsia

2017. november 30.

Az 1848–49-i forradalom és szabadságharc leverése után élethossziglan tartó emigrációba kényszerült Kossuth Lajos (1802–1894), a 19. század legmarkánsabb, legnagyobb hatású magyar politikai vezetője. Hosszú vándorútja az Oszmán Birodalomban kezdődött, ahol összesen két évet töltött, ebből négy hónapot a mai Bulgária területén, a Rusze és Várna között nagyjából félúton fekvő Sumenben, régi magyar nevén Sumlában.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Kőrösi Csoma Sándor – Kalkutta, Dardzsiling, Göttingen, Vung Tau

2017. november 5.

A 15 milliós indiai metropolis, Nyugat-Bengália fővárosa (felújított régi nevén Kolkata) kiemelt helyet foglal el a magyar tudománytörténetben: ott működött a XIX. század harmincas éveiben Kőrösi Csoma Sándor (1784–1842). A nagy Kelet-kutató, aki a magyarok ősi hazáját és késői rokonait szerette volna fellelni Ázsia szívében, több mint egy évtizeden át folytatott nyelvi és egyéb kutatásokat […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Roma gyerektábor – húsz évre tervezve

2017. október 28.

Több, mint tíz éve fut egy közös program a németországi, közelebbről aacheni koreai ökomenikus protestáns vallási közösség és a magyar református egyház debreceni része között. E program keretében a református egyház és az aacheni koreai gyülekezet közösen táboroztat hátrányos helyzetű, problémás családból származó roma gyerekeket. A költségek egy részét a magyar egyház állja, és ők […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

„Elment a rózsám Ámerikába…” (1)

2017. október 13.

(Ismert nóta) Elment a rózsám Ámerikába de én nem megyek utána Elment a rózsám Ámerikába de én nem megyek utána

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Gyarmathi Sámuel – Göttingen

2017. október 4.

A magyar nyelv finnugor kapcsolódása a 18. század végétől foglalkoztatta erősebben a szaktudomány művelőit. Ezen – ma ismét gyakrabban vitatott – elméletnek egyik neves képviselőjévé vált a kolozsvári Gyarmathi Sámuel (1751–1830), aki eredetileg orvosnak tanult, e hivatását gyakorolva helyezkedett el erdélyi családoknál, majd haláláig gróf Bethlen Gergelynél. Hivatása mellett tanított, sőt az ásványtan is érdekelte.

Tovább | 1 hozzászólás »

Farkas József György: Magyar jakobinusok – Brno / Brünn

2017. szeptember 17.

Csehországban, a morva nagyváros, Brno / Brünn felett magasodó dombon áll a Spielberg, cseh „átigazításban” Špilberk vára. A korai középkorban grófi kastélynak szánták, ám a később várfalakkal megerősített citadellát a 17. században börtönné alakították, ahol számos magyar is raboskodott.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Bessenyei György – Bécs

2017. szeptember 12.

A 18. század második felében számos fiatal magyar nemes szolgált – és művelődött – Bécsben, Mária Terézia testőrségében. Szálláshelyük a Trautson-palota volt, amely 1925-től évtizedeken át a Collegium Hungaricumnak adott otthont. A köznemesi származású Bessenyei György (1747–1811) Mária Terézia uralkodása idején nyolc esztendőn át testőrködött Bécsben. 

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Fabriczy Kováts Mihály – Washington, Charleston

2017. augusztus 30.

A washingtoni magyar nagykövetség kertjében 2003 októberében emlékművet állítottak a charlestoni (Dél-Karolina) csatában az amerikai függetlenségért életét áldozott Fabriczy Kováts Mihály (1724–1779) huszár ezredesnek. A főtiszt hírét-nevét a charlestoni katonai iskola gyakorlóterén emléktábla is őrzi.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Cseke Gábor: Az Új Világ ellentmondásos emlékei

2017. augusztus 22.

Napsütéses nyári napon, 2013 júliusában felkerekedünk, hogy a Huron-tó egyik öblében (Georgian Bay) egy kellemes hetet töltsünk. Mint legtöbb helyen a világon, a kanadai Új Világ is telisteli van történelmi és kultúrantropológiai emlékekkel, emlékhelyekkel, amiket jó üzleti érzékkel – bár távolról sem azonos hatásfokkal – ki is aknáznak. Victoria Harbourtól, ahol megszállunk egy tóparti cottage-ban, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Huszárok, Bercsényiek – Tarbes (Franciaország)

2017. augusztus 22.

A huszár szó eredete Mátyás király korára vezethető vissza. Az uralkodó húsz telkenként egy lovas katona kiállítására kötelezte alattvalóit. Már Thököly Imre bukása után seregének egy része külföldre menekült; több magyar huszár francia földre vetődött, ahol a tiszteket szívesen osztották be a könnyűlovassághoz. A jellegzetes, zsinóros öltözékű huszár különösen a Rákóczi-szabadságharc alatt és után vált […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: II. Rákóczi Ferenc – Prága, Jindřichův Hradec, Yerres, Rodostó

2017. augusztus 10.

A cseh főváros „budai oldalán” kezdjük sétánkat. A Hradzsin alatt áll annak az egykori jezsuita rendháznak az épülete, amely 1690–92 között szálláshelye volt a Prágában tanuló II. Rákóczi Ferencnek (1676–1735). A nemes ifjú azt követően került a Moldva-parti fővárosba, hogy a bécsi udvar elszakította családjától. Előzőleg Munkács várában élt édesanyja, Zrínyi Ilona mellett, megtapasztalva a […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Kuruc kiáltvány – Brezán

2017. augusztus 4.

II. Rákóczi Ferenc (1676–1735) az akkor Lengyelországhoz tartozott Brezán várában, Bercsényi Miklós társaságában 1703. május 6-án fogadta azt a magyar küldöttséget, amelynek az élén a tiszaháti felkelés vezetői, Kis Albert és Esze Tamás álltak. Rákóczi ott adta ki a brezáni kiáltvány néven ismertté vált, történelmi jelentőségű dokumentumot, melyben leírta, hogy elvállalja a felkelés vezetését és […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Thököly Imre – İzmit, Karatepe

2017. július 30.

Felső-Magyarország és Erdély egykori fejedelme, Thököly Imre Késmárkon született (1657–1705), élete veszélyes kalandok sorozata volt. Alig húszévesen, a kuruc hadak közt a Felvidéken már látványos sikereket ért el a császári csapatokkal szemben.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Magyar rabok – Isztambul

2017. július 23.

Az Isztambul melletti Yedikule (magyarul Héttorony) évszázadokon keresztül híres börtön volt, ahol nemcsak külföldi követek, sokféle nemzethez tartozó neves személyiségek, főtisztek raboskodtak, de még egy török szultánt is kivégeztek a falai között. A 16–17. században a Héttoronyba zárt magyar történelmi személyiségek tiszteletére emléktáblát avattak az ott létesült múzeumban.

Tovább | Nincs hozzászólás »