‘Riport’

 

Farkas József György: Paál László – Barbizon

2018. február 25.

A 19. század jeles festőművésze, a mindössze 33 évet élt Paál László (1846–1879) elpolgárosodott nemesi családban született az erdélyi Zámon. A rajzolás és festés iránti érdeklődése már egészen fiatal korában, az aradi rajziskolában megmutatkozott. Apja kívánságára érettségi után mégis jogi tanulmányokba kezdett Bécsben, ám ott inkább a képzőművészeti akadémia előkészítő osztályát látogatta, s hamarosan fel […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Hegedűs Zsolt: Kaland a stockholmi metróban

2018. február 23.

Reggel fél nyolc. Az ajtók záródnak, apró zökkenéssel indulunk. Bent járunk az alagútban, amikor az orromat rég nem érzett bűz csapja meg. Mintha az egykori hármas troliban ülnék Kolozsvárott. (Egyszer nem bírtam szó nélkül. – ”Valaki baromfit szállít.” – Amire az előttem álló megfordult. – ”Tehenet, uram, tehenet!”)

Tovább | Nincs hozzászólás »

 Farkas József György: Liszt Ferenc – Európa és Kanada

2018. február 16.

A zene iránti rajongásáról mindig is jól ismert cseh főváros közönsége viszonylag későn, 1840-ben élvezhette első alkalommal Liszt Ferenc (1811–1886) zongorajátékát. A koncert helyszínén, Prága legrégebbi bérházának falán mellszobor – Hana Wichterlová cseh szobrászművésznő alkotása – és rövid szöveg emlékezteti az arra járókat a művészettörténeti eseményre.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Semmelweis Ignác – Heidelberg, Chicago, Teherán

2018. február 12.

Világszerte „az anyák megmentőjét” tisztelik Semmelweis Ignácban (1818–1865), akinek emlékét a nagy német egyetemi város, Heidelberg gyermekklinikája előtt felállított szobra is őrzi. Semmelweis Ignác Fülöp mindenképpen a legismertebb magyar orvos, nagyságát a gyermekágyi láz kóroktanának felderítése, s az általa kidolgozott megelőzési módszer adja.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György. Arany János – Karlovy Vary, Montgomery

2018. február 6.

Csehország legismertebb fürdőhelyén a múlt évszázadok során számos magyar keresett gyógyulást. Közülük talán a leghíresebb Arany János (1817–1882) volt, aki epebántalmait enyhítendő, 1869-től hét esztendőn át a nyár egy részét ott töltötte. 

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Széchenyi Ödön – Párizs, Isztambul

2018. január 29.

Gróf Széchenyi Ödön (1839–1922) „a legnagyobb magyar” kisebbik fia Pozsonyban született. Széchenyi István halálát követően, 21 évesen költözött Pestre, ahol a közlekedés szinte minden ágával foglalkozott. Két évre rá, 1862-ben megbízást kapott arra, hogy utazzék Londonba, a világkiállításra. Ott kereste fel a híres tűzoltógárdát a „Fire Brigade”-ot, és az ott tapasztaltakat felhasználva szervezte meg itthon […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Kocsis István hazatért Szatmárnémetibe

2018. január 24.

Az Ady Endre Társaság által szervezett Egycsillagú égbolt – Magyar Kultúra Hete Szatmárban rendezvénysorozat díszvendége Kocsis István próza–, dráma– és történetíró volt, akinek munkássága előtt két napig is tisztelegtek a szervezők.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Haraszthy Ágoston – San Diego

2018. január 21.

A kaliforniai szőlőkultúra atyjának tekintik sokan a Magyarországról Amerikába kivándorolt Haraszthy Ágostont (1812–69). Az Újvidékhez közeli Futakon született, eleinte jogi pályára készült, majd 1830-ban felvették a királyi testőrségbe. Később szülőföldjén képviselővé választották, a pozsonyi országgyűlésben barátságot kötött Wesselényi Miklóssal és Kossuth Lajossal is. 

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Görgey Artúr – Prága

2018. január 18.

„E házban lakott az 1848–49-es magyar szabadságharc kiemelkedő hadvezére. 1845–48 között neves vegyészként a Károly Egyetemen tevékenykedett” – ez olvasható csehül és magyarul Prága központjában, az Óvárosi térhez közeli Kozná utca 8. szám alatti ház homlokzatán, azon emléktáblán, amelyre Görgey Artúr (1818–1916) bronz portréja is felkerült.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Magyar rabok – Kufstein

2018. január 16.

Ausztriában, Salzburgtól Innsbruck felé, nagyjából félúton magasodik Kufstein vára, a magyar történelem egyik rosszemlékű helyszíne. Tirol tartomány határán már messziről feltűnik a városka jelképévé is vált kufsteini vár. Először 1205-ben említik egy oklevélben a regensburgi püspökök tulajdonaként, később megosztották a bajor hercegséggel, véglegesen 1814 óta van osztrák kézben.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Czetz János – Buenos Aires

2018. január 11.

Katonai erényeivel és földrajzi ismereteivel egyaránt korán kitűnt a gidófalvi születésű Czetz János (1822–1904), aki az 1848–49-i szabadságharcban Bem tábornok mellett fényes hadi sikereket aratott Zsibónál, Piskinél, más csatatereken, ideiglenes erdélyi főparancsnokként is. 

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Pomutz György – Egyesült Államok

2018. január 5.

Magyarország, Románia és az USA egyaránt – és mindhárom esetben joggal – hősének tekinti a Gyulán, román nemzetiségű családban született, a magyar szabadságharcban küzdött, majd az Egyesült Államokban katonai és diplomáciai karriert befutott Pomutz Györgyöt (1818–1882). Szoborképét is – kivételként – Gyulán kaptuk lencsevégre, ahol amerikai tábornoki egyenruhában örökítette meg az alkotó, angol névaláírással a […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Rejtő Jenő: Tenger*

2018. január 3.

Földközi tenger, 1930 május Már napok óta állandóan csak vizet és eget látok magam körül mindenfelé. Ha állok a szélben a hajó orrában, a körül horizontos roppant tükör felett, megrezegnek az orrcimpáim, kitágul a tüdőm, és úgy érzem, hogy vad, csordától elrugaszkodott barom lehettem valamikor, mert egy ismeretlen delej húz, hogy leugorjak a hajó kávájáról, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Klapka György – Ewelme

2017. december 30.

Egy magyar hős emlékének megörökítése talán a legfurcsább módon Klapka György (1820–1892) nevéhez kapcsolódik. Az 1848–49-i forradalom és szabadságharc ifjú tábornoka Komárom várának védelmével írta fel a nevét a történelem lapjaira. Klapka morva eredetű, német nyelvű megnemesített családban született, a katonai pályát választotta, tüzértisztként jutott be a magyar testőrségbe, ahol öt évet töltött el. Az […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Tüköry Lajos – Palermo

2017. december 27.

Szicília fővárosában, alig harmincévesen áldozta életét az olasz nép függetlenségéért Tüköry Lajos (1830–1860). Az 1848–49-i szabadságharc ifjú katonája nemzetőrként kezdte, majd Bem tábornok seregében részt vett az erdélyi hadjáratban. A világosi fegyverletétel után sok ezer bajtársához hasonlóan ő is az emigrációt választotta.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Borsodi L. László: Zsidó Ferenc blokkereiről

2017. december 25.

Gus­ta­ve Flau­bert azt mond­ta, hogy a regény­nek nincs Homéro­sza, vagy­is nincs műfaji ar­chetípusa, ha­nem válto­za­tai van­nak. Ezt a megállapítást támaszt­ja alá Zsidó Fe­renc legújabb könyve, a Huszonnégy (Gu­ten­berg Kiadó, Csíksze­re­da), amely nem­csak új mű, ha­nem új műfajválto­zat meg­te­remtője is, vagy­is blokk­regény.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Türr István – Róma, Nápoly

2017. december 21.

Az olasz főváros Gianicolo-dombján áll Türr István (1825–1908) mellszobra. A bajai születésű, regényes életű katona az 1848-i európai forradalmak „elzúgta” után az olasz függetlenségpártiak oldalán bukkant fel, a piemonti hadseregben őt bízták meg egy magyar légió felállításával is. Giuseppe Garibaldi közvetlen környezetében 1859-től küzdött Itália egyesítéséért és szabadságáért.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Winkler Lajos – Velence

2017. december 17.

Az Itáliában állomásozó magyar és az osztrák hadseregben szolgáló olasz katonák általában nem voltak hajlandók részt venni a másik nép szabadságtörekvéseinek vérbe fojtásában 1848 forradalmi tavaszán. Március 18-án a velencei Szent Márk téren összeverődött tömeg farkasszemet nézett a Kinsky-ezred kivezényelt katonáival, akik töltött fegyverrel a kézben várták a parancsot. Ám, mint egy szemtanú megírta, Winkler Lajos […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Damjanich János – Melbourne

2017. december 15.

Damjanich János (1804–1849), a negyvennyolcas forradalom és szabadságharc – szerb származású – kiemelkedő egyénisége, a 13 aradi vértanú egyike 1849. február 24-én csapatai élén Szolnoknál megakadályozta az osztrákok átkelését a Tiszántúlra. A II. hadtest parancsnokaként március 5-én fényes diadalt aratott, ezzel lehetővé tette a tavaszi hadjárat sikeres kibontakozását.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Petőfi Sándor – Sanghaj, Quito, Kijev, Bukarest, Varsó, Szkopje/Sztruga

2017. december 5.

Petőfi kínai ismertsége ma is páratlan. A kínai azon kevés nyelvek közé tartozik, amelyre a magyar költőóriás összes művét lefordították. Ennél is nagyobb hatású, hogy Petőfi-vers ma is szerepel a kínai középiskolás tananyagban.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Kossuth Lajos – Európa, Amerika, Ázsia

2017. november 30.

Az 1848–49-i forradalom és szabadságharc leverése után élethossziglan tartó emigrációba kényszerült Kossuth Lajos (1802–1894), a 19. század legmarkánsabb, legnagyobb hatású magyar politikai vezetője. Hosszú vándorútja az Oszmán Birodalomban kezdődött, ahol összesen két évet töltött, ebből négy hónapot a mai Bulgária területén, a Rusze és Várna között nagyjából félúton fekvő Sumenben, régi magyar nevén Sumlában.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Kőrösi Csoma Sándor – Kalkutta, Dardzsiling, Göttingen, Vung Tau

2017. november 5.

A 15 milliós indiai metropolis, Nyugat-Bengália fővárosa (felújított régi nevén Kolkata) kiemelt helyet foglal el a magyar tudománytörténetben: ott működött a XIX. század harmincas éveiben Kőrösi Csoma Sándor (1784–1842). A nagy Kelet-kutató, aki a magyarok ősi hazáját és késői rokonait szerette volna fellelni Ázsia szívében, több mint egy évtizeden át folytatott nyelvi és egyéb kutatásokat […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Roma gyerektábor – húsz évre tervezve

2017. október 28.

Több, mint tíz éve fut egy közös program a németországi, közelebbről aacheni koreai ökomenikus protestáns vallási közösség és a magyar református egyház debreceni része között. E program keretében a református egyház és az aacheni koreai gyülekezet közösen táboroztat hátrányos helyzetű, problémás családból származó roma gyerekeket. A költségek egy részét a magyar egyház állja, és ők […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

„Elment a rózsám Ámerikába…” (1)

2017. október 13.

(Ismert nóta) Elment a rózsám Ámerikába de én nem megyek utána Elment a rózsám Ámerikába de én nem megyek utána

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Gyarmathi Sámuel – Göttingen

2017. október 4.

A magyar nyelv finnugor kapcsolódása a 18. század végétől foglalkoztatta erősebben a szaktudomány művelőit. Ezen – ma ismét gyakrabban vitatott – elméletnek egyik neves képviselőjévé vált a kolozsvári Gyarmathi Sámuel (1751–1830), aki eredetileg orvosnak tanult, e hivatását gyakorolva helyezkedett el erdélyi családoknál, majd haláláig gróf Bethlen Gergelynél. Hivatása mellett tanított, sőt az ásványtan is érdekelte.

Tovább | 1 hozzászólás »