‘Dokumentum’

 

Nagy Endre: Ady anekdota

2018. november 12.

Azt hiszem, engem nagyon szeretett, vagy nagyon utált. A magam polgári egészségével mindig úgy robbantam be hozzá, mint egy május elseje. Mindig sokan állták körül királyi hintaját, rozoga ágyát. Fiatal írók voltak, tanárjelöltek és olyan kegyetlenek voltak, amilyen csak egy temetésrendező, vagy egy esztétikus tud lenni. Jegyzeteket csináltak róla, ereklyéket avattattak föl vele, irodalomtörténeti adatokat […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ignotus: Halhatatlan Ady

2018. november 12.

Ma huszonnyolcadika van, estefelé; tegnap este tíz óra tájt itt a berni Bellevue halljában egy fiatal román költővel ültünk együtt, ki fordításokból és Goga Oktavián útján sokat ismer a magyar költészetből, sok jót tud rólunk, s nagyra tartja azt a nagy művészetet, mit a kis magyar nemzet utolsónak tud fenntartani a világ versköltészetében.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ötvenhat emlékezete, 2018 (4)

2018. október 21.

Írók, művészek ’56-ja (ahogyan Bertha Bulcsu lejegyezte) Csurka István (író): – Benne voltam az eseményekben, de inkább csak mint figyelő ember. Amikor megalakult a Nemzetőrség, a Kilián laktanyában részt vettem az értekezleten, és én lettem a Nemzetőrség helyi parancsnoka. Ez egy kicsit nagyképűen hangzik, de ez a tény.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ötvenhat emlékezete, 2018 (1)

2018. október 18.

Simone Signoret: Moszkvai újév, 1957 (részlet) Azon az estén (a Bolsojban) valamilyen szökőkutas darabot adtak – elfelejtettem, hogy milyen szökőkútról volt szó. A második felvonás kezdődött volna, amikor zajtalanul kinyílt annak a kis földszinti páholynak az ajtaja, ahová visszaültünk, és miközben kialudt a nagy kristálycsillár, megpillantottam a mi kis Andrejünk arcát. Mögötte állt, egyenesen és […]

Tovább | 1 hozzászólás »

Örkény István receptje az egypercesekhez

2018. október 17.

(Bevezető az Egyperces novellákhoz) El szeretném mondani az én Egyperces novelláimról, hogy milyen természetű írások, mi az érdekességük, a céljuk és így tovább. Hát először is, mint a nevük is mutatja, rövidek. Fél percig, egy percig, vagy valamivel tovább tartanak. És minthogy ilyen rövidek, nem nagyon fáradságos az elkészítésük.

Tovább | Nincs hozzászólás »

’56 évfordulója előtt: szobrot kapott Göncz Árpád

2018. október 12.

Az egykori ötvenhatos elítélt, író, köztársasági elnök 1989-ben Bertha Bulcsúnak egy interjúban elmondta, miért nem szökött meg az októberi események után: “Volt egy fogadalmam, még 41-ből, hogy az országot se jobbra, se balra nem hagyom el. Ha az ember politikai szerepet vállal, akkor megengedhetetlen, hogy épp a válság időszakában dezertáljon. Békében az más. Aki önként […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Radnóti Miklós: Ecettel írok*

2018. október 10.

Fanni néhány csepp ecetet pöttyent a kiszáradt tintatartóba, a tintát is így csinálják — biztat s én dolgozni kezdek.. Ecettel írok. Istenhegy. A hősök emlékműve előtt jövök el, 1914-1918. Készithetik az ujat, 1939- ?

Tovább | Nincs hozzászólás »

Vértanúk októbere

2018. október 6.

(Mikor a dokumentumok önmagukért beszélnek…) Az aradi haditanács tagjai – köztük tizenkét tábornok Kiss Ernő, Aulich, Gaál Miklós, Gáspár, Knezić, Láhner, Leiningen, Lenkey, Nagysándor, Poeltenberg, Schweidel és Török – egyhangúlag úgy ítélték, hogy a további harc kilátástalan. Az oroszok azzal biztatták őket, hogy szavatolják a magukat megadó honvédtisztek életét (ha büntetlenségét nem is). Az osztrákok […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Halálnak halálával haltak…

2018. szeptember 16.

1. Reszelős királynégyilkosság Genfben 1898. szeptember 10-én és másnap is ideges táviratok érkeztek az ország minden részéből a belügyminiszterhez: arra kértek választ, mi az igazság abban a rémhírként terjedő információról, hogy „Erzsébet királynénk őfelségét meggyilkolták”. A miniszterelnököt, báró Bánffy Dezsőt hivatalosan Goluchowski közös külügyminiszter értesítette a történtekről, és a kormány kénytelen volt megerősíteni a hírt, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Már Bolyai Jánost is lopják!

2018. szeptember 15.

Tisztelt vezetőség! Bolyai Jánost a kolozsvári rádió román adása egy interneten bemutatott videóban román tudósként mutatja be. „Én Romániát választom – 100 román, akinek  a kreativitása, munkája és bátorsága Romániát azon országok közé emelte, amelyek gazdagították az egyetemes tudást. ” c. videofilmben BOLYAI JÁNOS-t a románok közé sorolja.

Tovább | 1 hozzászólás »

Készülő könyvújdonság: elsőként a világon

2018. augusztus 25.

Kereszty András: A Barlang hősei Magyarul jelenik meg a világon az első könyv az Alvó Hölgy barlangjában rekedt fiúk kimentéséról. A dolgok különös összejátszásaként magyarul jelenik meg az első könyv a világon a thaiföldi barlangban elveszett Vadkanok nevű kölyökcsapat tagjainak a kimentéséről. Szerzője: Kereszty András. Népszerű könyveket ír különleges dokumentarista módszerrel. Ezekben helyszíni tapasztalatok vegyülnek […]

Tovább | 1 hozzászólás »

Retusálatlan Besszarábia-kép erdélyi lapokban

2018. augusztus 21.

A román Geo Bogza és az erdélyi Asztalos István kortársak voltak. Talán még jól ismerték is egymást. Esztétikai eszményeikben is rokoníthatók: mindketten elkötelezett hívei voltak az emberközeli valóságmegismerésnek és -ábrázolásnak. Hivatásszerűen végzett, legtöbbször köznapi szállítóeszközökön, de akár gyalog is megtett utazásaik nem maradtak nyomtalanul írói munkásságukban.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Dávid Gyula: Hét esztendőm első két hónapja (2)

2018. augusztus 14.

– Visszaemlékezését két részletben közölve, szeretettel köszöntjük születésnapján a 90 éves szerzőt: az írót, az irodalomtörténészt, a kiadót, az igaz embert! – Az egész idő alatt összesen kétszer voltam magyarokkal: először György Endrével, aki 1944 előtt a Szövetség Szövetkezeti Központ tisztviselője, a Magyar Népi Szövetségi időkben Bukarestben a belkereskedelmi minisztériumban szövetkezetügyi vezérigazgató volt, s akit […]

Tovább | 2 hozzászólás »

Kiss Hajnal: Magamról fiamért

2018. augusztus 13.

Valódi szükségletek hálójában állok, vágyak világítanak át rajta. Szükségletek, vágyak, életcélok újrafogalmazása, frissítése folyton, talán ez a dolgom, miközben értékelem az idő múlását.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Dávid Gyula: Hét esztendőm első két hónapja (1)

2018. augusztus 13.

– Visszaemlékezését két részletben közölve, szeretettel köszöntjük születésnapján a 90 éves szerzőt: az írót, az irodalomtörténészt, a kiadót, az igaz embert! – 1957. március 12-én hajnali 2 órakor arra ébredtünk, hogy mozgás van az udvaron. Szokatlan volt a dolog, mert egy Pata utcai munkásház hátsó, egyszoba-konyhás lakásában, az udvar végében laktunk, a kapu általában zárva […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Faludy György és az esőerdő (1)

2018. július 31.

(Olvasónapló és breviárium) Mit tesz egy író, ha úgy hozza a sors, hogy több hetet egy nagy kiterjedésű szigeten kénytelen eltölteni, körben az óceánnal? Ráadásul ez a sziget történetesen 420 km kiterjedésű, ami „valamivel több mint Magyarország Kőszegtől Berettyóújfaluig”. Mindez több mint harminc éve történt, Kanada nyugati partja előtt, a Csendes-Óceánban, Vancouver-szigeten. Az író pedig: […]

Tovább | 1 hozzászólás »

Nagysikerű fesztivál – minőségi közönséggel

2018. július 20.

(Záróközlemény) Vasárnap ért véget a nyolc napot lefedő Csíkszeredai Régizene Fesztivál, amely idén a spanyol régizene gyöngyszemeit sorakoztatta fel, továbbá a Mátyás-emlékév kapcsán reneszánsz korabeli programokat is kínált. A fesztivál mottója – música apasionada – idén sem hazudtolta meg önmagát, ugyanis az esemény a mindenkori örömre fogékony, lelkes, támogató közönségre talált Csíkszeredában, Brassóban és Bukarestben […]

Tovább | 1 hozzászólás »

Hangszemle ’68, ahogy a kultúrakutatók látták

2018. július 10.

Hatvannyolcas rovatunk nem „fölfedez”, csupán megidéz, emlékeztet, továbbgondol, s midőn ezt teszi megannyi orgánum és intézmény, gondolkodói kör és emlékező közösség számos helyén a világnak, valamiképpen mi is részesei leszünk-lehetünk a kollektív emlékezet formálódásának, alakításának és értékének. Elmondjuk, fölemlegetjük, ismertetjük, megidézzük azokat az emlék- és gondolat-változatokat, melyek a 68-as eseményekhez kapcsolódnak, akár kortárs, akár kései, […]

Tovább | 1 hozzászólás »

Erdélyi Lajos visszaemlékezéseiből

2018. június 3.

A világhírű fotográfus, az erdélyi zsidó temetők és közismert értelmiségiek portréinak megörökítője, memoárjában az erdélyi és a magyar zsidó lét, az auschwitzi deportálás, lágerlét és a túlélés egyedi árnyalatait örökíti meg. Túlélés című új kötetét 2013. januárjában mutatták be Budapesten. Ebből közlünk részletet, amelyben iskolai élményeiről olvashatunk.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Kiss László – 77

2018. május 8.

Márton Árpád Csíkszeredában élő festőművész osztálytársa volt a jelenleg Badenben élő művésznek, s egy, a közös iskolájukra emlékező 2007-es vallomásában a következőképpen jellemezte a most 77 esztendős Kiss László sajátos művészetét: – …Némileg kilógott közülünk, olyan értelemben, hogy egy tisztviselő család gyerekeként felszabadultabb, teljesen más miliőből érkezett, játékosabb lélek lévén, sok mindent tudott már, legalább […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Színházi Világnap, 2018

2018. március 27.

Kovács György: Súgó nélkül Részletek egy régen (s talán soha el nem) készülő könyvből Az alábbi írásnak furcsa, még feltáratlan története van. Ahol én olvastam, az A Hét 1978-as évkönyve, Horváth Andor és Kacsír Mária szerkesztették, a hetilap több állandó munkatársa közreműködésével. (Válogatásunk A Hét évkönyve alapján történt.)

Tovább | Nincs hozzászólás »

Redl József honvéd százados felvételi kérelme a nemzetőrségbe

2018. március 18.

„TEK: BALDACCI EZREDES URNAK PESTEN Tek. Ezredes Ur! Minekután az Hirlap uttján tuttomra eset hogy Hazám veszélben forog, és ennek következtében a Magyar Kormány szándékol egy 10000 föbül áló önkénytes Tsapatot fölálitani a mely önkéntessek közé szinte szolgálatomat ajállom.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Roboz István honvéd főhadnagy „helyszíni tudósítása” a pápai 48-ról

2018. március 16.

Pápa, mart. 19. 1848. Egyenlő jog és szabadsajtó –, vérünket és életünket értte’, kiált a’ nép, melly felverve százados álmaiból, örömtől kéjittasan bolyg utczáinkon: ‘s mint polgárnak, nekem is csak e’ hang él ajkaimon:, véremet és életemet értte!’ Helyén lesz itt megemlitenem egy nagyszerü esténket, melly egy nemzetnek ünnepe volt. Folyó hó 16-án reggel kilencz […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Jókai Mór: A régi boldog újságírók

2018. február 18.

Úgy elmosolygok magamban rajtatok, ifjú pajtások! Hogy töritek magatokat a közönség szolgálatában! Hogy verácsoltok a gáz mellett egész éjszakán át, lesitek a táviratot, füleltek a távordítóba, nyírjátok a kőnyomatút, nyaljátok a „logikai összefüggés”-t (műkifejezés amaz ostya számára, mellyel a cikkfoltokat egymáshoz ragasztják), reggel felé elpilledve rohantok a kávéházba, éhséget, szomjúságot és didergő undorgást elverni!

Tovább | Nincs hozzászólás »

Románia – többnyelvű állam?

2018. február 1.

Az alábbiakban megkísérlem két személyre „dramatizálni” a Vatrában ( 2017/11-12. sz.)  megjelent, Dan Culcer által írt Statul roman, stat national poliglot című szöveget, amelynek egy korábbi változata 2011-ben bukkant fel a szerző Asymetria c. internetes portálján…

Tovább | 1 hozzászólás »