‘Dokumentum’

 

Nagysikerű fesztivál – minőségi közönséggel

2018. július 20.

(Záróközlemény) Vasárnap ért véget a nyolc napot lefedő Csíkszeredai Régizene Fesztivál, amely idén a spanyol régizene gyöngyszemeit sorakoztatta fel, továbbá a Mátyás-emlékév kapcsán reneszánsz korabeli programokat is kínált. A fesztivál mottója – música apasionada – idén sem hazudtolta meg önmagát, ugyanis az esemény a mindenkori örömre fogékony, lelkes, támogató közönségre talált Csíkszeredában, Brassóban és Bukarestben […]

Tovább | 1 hozzászólás »

Hangszemle ’68, ahogy a kultúrakutatók látták

2018. július 10.

Hatvannyolcas rovatunk nem „fölfedez”, csupán megidéz, emlékeztet, továbbgondol, s midőn ezt teszi megannyi orgánum és intézmény, gondolkodói kör és emlékező közösség számos helyén a világnak, valamiképpen mi is részesei leszünk-lehetünk a kollektív emlékezet formálódásának, alakításának és értékének. Elmondjuk, fölemlegetjük, ismertetjük, megidézzük azokat az emlék- és gondolat-változatokat, melyek a 68-as eseményekhez kapcsolódnak, akár kortárs, akár kései, […]

Tovább | 1 hozzászólás »

Erdélyi Lajos visszaemlékezéseiből

2018. június 3.

A világhírű fotográfus, az erdélyi zsidó temetők és közismert értelmiségiek portréinak megörökítője, memoárjában az erdélyi és a magyar zsidó lét, az auschwitzi deportálás, lágerlét és a túlélés egyedi árnyalatait örökíti meg. Túlélés című új kötetét 2013. januárjában mutatták be Budapesten. Ebből közlünk részletet, amelyben iskolai élményeiről olvashatunk.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Kiss László – 77

2018. május 8.

Márton Árpád Csíkszeredában élő festőművész osztálytársa volt a jelenleg Badenben élő művésznek, s egy, a közös iskolájukra emlékező 2007-es vallomásában a következőképpen jellemezte a most 77 esztendős Kiss László sajátos művészetét: – …Némileg kilógott közülünk, olyan értelemben, hogy egy tisztviselő család gyerekeként felszabadultabb, teljesen más miliőből érkezett, játékosabb lélek lévén, sok mindent tudott már, legalább […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Színházi Világnap, 2018

2018. március 27.

Kovács György: Súgó nélkül Részletek egy régen (s talán soha el nem) készülő könyvből Az alábbi írásnak furcsa, még feltáratlan története van. Ahol én olvastam, az A Hét 1978-as évkönyve, Horváth Andor és Kacsír Mária szerkesztették, a hetilap több állandó munkatársa közreműködésével. (Válogatásunk A Hét évkönyve alapján történt.)

Tovább | Nincs hozzászólás »

Redl József honvéd százados felvételi kérelme a nemzetőrségbe

2018. március 18.

„TEK: BALDACCI EZREDES URNAK PESTEN Tek. Ezredes Ur! Minekután az Hirlap uttján tuttomra eset hogy Hazám veszélben forog, és ennek következtében a Magyar Kormány szándékol egy 10000 föbül áló önkénytes Tsapatot fölálitani a mely önkéntessek közé szinte szolgálatomat ajállom.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Roboz István honvéd főhadnagy „helyszíni tudósítása” a pápai 48-ról

2018. március 16.

Pápa, mart. 19. 1848. Egyenlő jog és szabadsajtó –, vérünket és életünket értte’, kiált a’ nép, melly felverve százados álmaiból, örömtől kéjittasan bolyg utczáinkon: ‘s mint polgárnak, nekem is csak e’ hang él ajkaimon:, véremet és életemet értte!’ Helyén lesz itt megemlitenem egy nagyszerü esténket, melly egy nemzetnek ünnepe volt. Folyó hó 16-án reggel kilencz […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Jókai Mór: A régi boldog újságírók

2018. február 18.

Úgy elmosolygok magamban rajtatok, ifjú pajtások! Hogy töritek magatokat a közönség szolgálatában! Hogy verácsoltok a gáz mellett egész éjszakán át, lesitek a táviratot, füleltek a távordítóba, nyírjátok a kőnyomatút, nyaljátok a „logikai összefüggés”-t (műkifejezés amaz ostya számára, mellyel a cikkfoltokat egymáshoz ragasztják), reggel felé elpilledve rohantok a kávéházba, éhséget, szomjúságot és didergő undorgást elverni!

Tovább | Nincs hozzászólás »

Románia – többnyelvű állam?

2018. február 1.

Az alábbiakban megkísérlem két személyre „dramatizálni” a Vatrában ( 2017/11-12. sz.)  megjelent, Dan Culcer által írt Statul roman, stat national poliglot című szöveget, amelynek egy korábbi változata 2011-ben bukkant fel a szerző Asymetria c. internetes portálján…

Tovább | 1 hozzászólás »

Nyelvek és jogok mérlegén

2018. január 28.

Dan Culcerrel 2015-ben folytatott párbeszédünk nyersanyaga íróasztal fiókban rekedt: feladataink, életünk eseményei eltérítettek attól, hogy a teljes anyagot feldolgozzuk és közzétegyük. Az időbeni távolodás miatt pedig megfakultak a gondolatok, újabb és újabb események rakódtak hétköznapjainkra, befolyásolták érvrendszerünket, ébresztettek rá arra, hogy önmagában a beszélgetés sem old meg semmit, legfeljebb elaltatja bennünk a türelmetlenséget és a […]

Tovább | 1 hozzászólás »

Levél a szerkesztőhöz

2018. január 27.

Kedves Gábor, nagyon érdekesnek tartom a beszélgetésedet Dan Culcerrel, az egyik részhez, amelyben a Provinciáról, erről a sok szempontból egyedülálló lapról folyik az eszmecsere, megjegyzéseket is fűztem.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Mielőtt meginnánk az áldomást / 3.

2018. január 24.

Szemelvények egy baráti beszélgetésből (nem folytatása, csupán kiegészítője a Ketten egy szigeten c. korábbi jegyzőkönyvnek) Helyszín: Csíkszereda, Merkur szálloda, 207-es szoba. Időpont: 2014. november 15. CsG (Cseke Gábor): Az az embertípus vagyok, aki könnyen elhiszi másokról azt, amit saját magukról állítanak. Persze, csak amíg be nem bizonyosodik, hogy felültettek… Egyáltalán, szeretem az emberekről mindenek előtt […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Mielőtt meginnánk az áldomást / 2.

2018. január 22.

Szemelvények egy baráti beszélgetésből (nem folytatása, csupán kiegészítője a Ketten egy szigeten c. korábbi jegyzőkönyvnek) Helyszín: Csíkszereda, Merkur szálloda, 207-es szoba. Időpont: 2014. november 15. CsG (Cseke Gábor): Ne felejtsük el, a népi demokrácia megtelepedése előtt az erdélyi magyar közösségnek önálló tudományos intézményei, gyűjteményei, oktatási egységei voltak, amiket egy tollvonással megszüntettek, archívumaikat zárolták, elhurcolták, részben […]

Tovább | 1 hozzászólás »

Mielőtt meginnánk az áldomást / 1.

2018. január 20.

Szemelvények egy baráti beszélgetésből (nem folytatása, csupán kiegészítője a Ketten egy szigeten c. korábbi jegyzőkönyvnek) Helyszín: Csíkszereda, Merkur szálloda, 207-es szoba. Időpont: 2014. november 15. Dan Culcer (a továbbiakban: DC): Volt egyszer egy folyóirat, úgy hívták, hogy Provincia… Cseke Gábor (a továbbiakban: CsG): Ismerem, két nyelven jelent meg, magyarul és románul. Most is el lehet […]

Tovább | 5 hozzászólás »

Ketten egy szigeten / 4.

2018. január 18.

Szemelvények egy baráti beszélgetésből Helyszín: Csíkszereda, Merkur szálloda, 207-es szoba. Időpont: 2014. november 15 DC (Dan Culcer):… A dogmatizmus és a közösségi nyomás az, amit nem könnyű elviselni, az a sokat hangoztatott elképzelés, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van, tehát ki kell közösíteni. Ami egy eléggé kommunista ízű vélekedés, ugye, emlékszel rá: aki nincs […]

Tovább | 2 hozzászólás »

Ketten egy szigeten / 3.

2018. január 17.

Szemelvények egy baráti beszélgetésből Helyszín: Csíkszereda, Merkur szálloda, 207-es szoba. Időpont: 2014. november 15. DC (Dan Culcer): A fiam, gyermekeim közül a legkisebb, igazából Párizsban nevelkedett, s egészen másként látja a világot, mint én. Élete, a munkája révén sokat van távol, ide-oda utazik, olykor hosszú elektronikus leveleket váltunk. Nemrégiben meghívtam a családi házba, töltsünk el […]

Tovább | 3 hozzászólás »

Ketten egy szigeten / 2.

2018. január 15.

Szemelvények egy baráti beszélgetésből Helyszín: Csíkszereda, Merkur szálloda, 207-es szoba. Időpont: 2014. november 15. DC (Dan Culcer): Gondoljunk a Húsvét-szigetek történetére… Mielőtt fölfedezték volna őket, a sziget lakossága két táborra oszolva ellenségeskedett egymással. Majd a semmiből felbukkanó európaiak járványokat, idegen szokásokat és minden egyéb bajt hoztak a szigetlakókra, nyomukban csak úgy hullottak, mint a legyek. […]

Tovább | 5 hozzászólás »

Ketten egy szigeten / 1

2018. január 14.

Szemelvények egy baráti beszélgetésből Helyszín: Csíkszereda, Merkur szálloda, 207-es szoba. Időpont: 2014. november 15. (Beszélgetők – Cseke Gábor és Dan Culcer – régóta barátkoznak, több mint ötvenöt éve; s régóta nem találkoztak – jó pár éve megvan már; miközben virtuálisan állandó kapcsolatban álltak. Fordították egymás munkáit, nyílt levelek révén véleményt cseréltek, közös könyvet szerkesztettek, de […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Batthyány Lajos – Ljubljana

2017. december 10.

A szlovén főváros fölött magasodó vár magyar vonatkozású nevezetessége, hogy 1849-ben csaknem három hónapig falai között őrizték az első felelős magyar kormány miniszterelnökét. Gróf Batthyány Lajos (1807-1849), akit a márciusi forradalom hatására nevezett ki a császár kormányfőnek, 1848 őszén – döntően a Jellasics-féle horvát támadás nyomán, október 2-án – lemondott erről a tisztéről.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Kossuth Emília – New York/Brooklyn

2017. december 3.

Mint arról sorozatukban már beszámoltunk, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc után nemcsak Kossuth Lajos választotta az emigrációt, de a bécsi udvar családtagjait is elűzte az országból. Formailag özvegy Kossuth Lászlóné, a kormányzó édesanyja kérelmezte Ferenc Józsefnél a család kivándorlását az Amerikai Egyesült Államokba. A bécsi kormány javaslatára a császár 1852. április 9-én hozzájárult a kérelem […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Kossuth Lászlóné – Brüsszel

2017. november 26.

A belga főváros Saint-Josse-Ten-Nood-i temetőjében 2015 júniusa végén felavatták Kossuth Lajos édesanyjának, Tyrlingi Weber Karolinának (1770–1852) közadakozásból állított emlékoszlopát. Az 1848/49-i forradalom és szabadságharc leverése után a Kossuth család száműzetésbe kényszerült, Amerikába tartott, de csak Brüsszelig jutott. Az 1848-i forradalom vezető politikusának édesapja, Kossuth László Monokon, az Andrássyaknál volt uradalmi ügyvéd. Ott vette el – […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Széchenyi István – Bécs

2017. november 23.

Az osztrák főváros I. kerületében, kőhajításnyira a császárok egykori palotájától, a Burgtól született gróf Széchenyi István (1791–1860). A Herrengasse 5. szám alatti épület, az egykori szülőház falán 1966 óta kétnyelvű márványtábla örökíti meg a 19. század magyar polgári átalakulása legmarkánsabb alakjának emlékét. 

Tovább | Nincs hozzászólás »

Kárpát-medencei vallomások Ady Endre centenáriumán

2017. november 22.

az Igaz Szó és a Korunk 1977-es emlékszámai alapján Szemelvények Balogh Edgár, Bálint Tibor, Bodor Pál, Bori Imre, Dan Culcer, Domokos Géza, Paul Drumaru, Franyó Zoltán, Horváth Imre, Lászlóffy Aladár, Ion Minulescu, Nagy László, Aurel Rău, Saszet Géza, Sütő András, Szász János, Szemlér Ferenc, Szilágyi István, Marin Sorescu, Terényi Ede, Tóth István, Veigelsberg Emma   […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

„Szaladj, kopott szekér…” (Ady Endre)

2017. november 22.

Ahogy az már lenni szokott, barátainkhoz-munkatársainkhoz fordultunk ez alkalommal is, megtudakolni, milyen helyet foglal el a 140 esztendeje született Ady Endre és költészete szívükben, tudatukban, mindennapi eszmélésükben. A beérkezett válaszokból – a beérkezés sorrendjében – csokrot kötöttünk, szerény hozzájárulásként nagy költőnk emlékezetéhez. (csg) Tartalom: Csata Ernő: Csillagporban Zsidó Ferenc: Szeretem háromszavas címeit… Cseke Gábor: Adynak […]

Tovább | 2 hozzászólás »

Farkas József György: Gyulai Sámuel – Gorizia

2017. november 18.

Az olasz városka, amely nem egyszerűen a szlovén határnál, de kifejezetten a szlovén határon fekszik, magyar szempontból is tartogat meglepetést. Ilyen volt például Gyulai Sámuel (1803–1886) magyar gróf is. Gyulai nemcsak kedvelte a helyet, de le is telepedett ott, s a város iránt táplált rokonszenvét 1877-ben egy díszes szökőkút ajándékozásával fejezte ki.

Tovább | Nincs hozzászólás »