‘Dokumentum’

 

Halálnak halálával haltak…

2018. szeptember 16.

1. Reszelős királynégyilkosság Genfben 1898. szeptember 10-én és másnap is ideges táviratok érkeztek az ország minden részéből a belügyminiszterhez: arra kértek választ, mi az igazság abban a rémhírként terjedő információról, hogy „Erzsébet királynénk őfelségét meggyilkolták”. A miniszterelnököt, báró Bánffy Dezsőt hivatalosan Goluchowski közös külügyminiszter értesítette a történtekről, és a kormány kénytelen volt megerősíteni a hírt, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Már Bolyai Jánost is lopják!

2018. szeptember 15.

Tisztelt vezetőség! Bolyai Jánost a kolozsvári rádió román adása egy interneten bemutatott videóban román tudósként mutatja be. „Én Romániát választom – 100 román, akinek  a kreativitása, munkája és bátorsága Romániát azon országok közé emelte, amelyek gazdagították az egyetemes tudást. ” c. videofilmben BOLYAI JÁNOS-t a románok közé sorolja.

Tovább | 1 hozzászólás »

Készülő könyvújdonság: elsőként a világon

2018. augusztus 25.

Kereszty András: A Barlang hősei Magyarul jelenik meg a világon az első könyv az Alvó Hölgy barlangjában rekedt fiúk kimentéséról. A dolgok különös összejátszásaként magyarul jelenik meg az első könyv a világon a thaiföldi barlangban elveszett Vadkanok nevű kölyökcsapat tagjainak a kimentéséről. Szerzője: Kereszty András. Népszerű könyveket ír különleges dokumentarista módszerrel. Ezekben helyszíni tapasztalatok vegyülnek […]

Tovább | 1 hozzászólás »

Retusálatlan Besszarábia-kép erdélyi lapokban

2018. augusztus 21.

A román Geo Bogza és az erdélyi Asztalos István kortársak voltak. Talán még jól ismerték is egymást. Esztétikai eszményeikben is rokoníthatók: mindketten elkötelezett hívei voltak az emberközeli valóságmegismerésnek és -ábrázolásnak. Hivatásszerűen végzett, legtöbbször köznapi szállítóeszközökön, de akár gyalog is megtett utazásaik nem maradtak nyomtalanul írói munkásságukban.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Dávid Gyula: Hét esztendőm első két hónapja (2)

2018. augusztus 14.

– Visszaemlékezését két részletben közölve, szeretettel köszöntjük születésnapján a 90 éves szerzőt: az írót, az irodalomtörténészt, a kiadót, az igaz embert! – Az egész idő alatt összesen kétszer voltam magyarokkal: először György Endrével, aki 1944 előtt a Szövetség Szövetkezeti Központ tisztviselője, a Magyar Népi Szövetségi időkben Bukarestben a belkereskedelmi minisztériumban szövetkezetügyi vezérigazgató volt, s akit […]

Tovább | 2 hozzászólás »

Kiss Hajnal: Magamról fiamért

2018. augusztus 13.

Valódi szükségletek hálójában állok, vágyak világítanak át rajta. Szükségletek, vágyak, életcélok újrafogalmazása, frissítése folyton, talán ez a dolgom, miközben értékelem az idő múlását.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Dávid Gyula: Hét esztendőm első két hónapja (1)

2018. augusztus 13.

– Visszaemlékezését két részletben közölve, szeretettel köszöntjük születésnapján a 90 éves szerzőt: az írót, az irodalomtörténészt, a kiadót, az igaz embert! – 1957. március 12-én hajnali 2 órakor arra ébredtünk, hogy mozgás van az udvaron. Szokatlan volt a dolog, mert egy Pata utcai munkásház hátsó, egyszoba-konyhás lakásában, az udvar végében laktunk, a kapu általában zárva […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Faludy György és az esőerdő (1)

2018. július 31.

(Olvasónapló és breviárium) Mit tesz egy író, ha úgy hozza a sors, hogy több hetet egy nagy kiterjedésű szigeten kénytelen eltölteni, körben az óceánnal? Ráadásul ez a sziget történetesen 420 km kiterjedésű, ami „valamivel több mint Magyarország Kőszegtől Berettyóújfaluig”. Mindez több mint harminc éve történt, Kanada nyugati partja előtt, a Csendes-Óceánban, Vancouver-szigeten. Az író pedig: […]

Tovább | 1 hozzászólás »

Nagysikerű fesztivál – minőségi közönséggel

2018. július 20.

(Záróközlemény) Vasárnap ért véget a nyolc napot lefedő Csíkszeredai Régizene Fesztivál, amely idén a spanyol régizene gyöngyszemeit sorakoztatta fel, továbbá a Mátyás-emlékév kapcsán reneszánsz korabeli programokat is kínált. A fesztivál mottója – música apasionada – idén sem hazudtolta meg önmagát, ugyanis az esemény a mindenkori örömre fogékony, lelkes, támogató közönségre talált Csíkszeredában, Brassóban és Bukarestben […]

Tovább | 1 hozzászólás »

Hangszemle ’68, ahogy a kultúrakutatók látták

2018. július 10.

Hatvannyolcas rovatunk nem „fölfedez”, csupán megidéz, emlékeztet, továbbgondol, s midőn ezt teszi megannyi orgánum és intézmény, gondolkodói kör és emlékező közösség számos helyén a világnak, valamiképpen mi is részesei leszünk-lehetünk a kollektív emlékezet formálódásának, alakításának és értékének. Elmondjuk, fölemlegetjük, ismertetjük, megidézzük azokat az emlék- és gondolat-változatokat, melyek a 68-as eseményekhez kapcsolódnak, akár kortárs, akár kései, […]

Tovább | 1 hozzászólás »

Erdélyi Lajos visszaemlékezéseiből

2018. június 3.

A világhírű fotográfus, az erdélyi zsidó temetők és közismert értelmiségiek portréinak megörökítője, memoárjában az erdélyi és a magyar zsidó lét, az auschwitzi deportálás, lágerlét és a túlélés egyedi árnyalatait örökíti meg. Túlélés című új kötetét 2013. januárjában mutatták be Budapesten. Ebből közlünk részletet, amelyben iskolai élményeiről olvashatunk.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Kiss László – 77

2018. május 8.

Márton Árpád Csíkszeredában élő festőművész osztálytársa volt a jelenleg Badenben élő művésznek, s egy, a közös iskolájukra emlékező 2007-es vallomásában a következőképpen jellemezte a most 77 esztendős Kiss László sajátos művészetét: – …Némileg kilógott közülünk, olyan értelemben, hogy egy tisztviselő család gyerekeként felszabadultabb, teljesen más miliőből érkezett, játékosabb lélek lévén, sok mindent tudott már, legalább […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Színházi Világnap, 2018

2018. március 27.

Kovács György: Súgó nélkül Részletek egy régen (s talán soha el nem) készülő könyvből Az alábbi írásnak furcsa, még feltáratlan története van. Ahol én olvastam, az A Hét 1978-as évkönyve, Horváth Andor és Kacsír Mária szerkesztették, a hetilap több állandó munkatársa közreműködésével. (Válogatásunk A Hét évkönyve alapján történt.)

Tovább | Nincs hozzászólás »

Redl József honvéd százados felvételi kérelme a nemzetőrségbe

2018. március 18.

„TEK: BALDACCI EZREDES URNAK PESTEN Tek. Ezredes Ur! Minekután az Hirlap uttján tuttomra eset hogy Hazám veszélben forog, és ennek következtében a Magyar Kormány szándékol egy 10000 föbül áló önkénytes Tsapatot fölálitani a mely önkéntessek közé szinte szolgálatomat ajállom.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Roboz István honvéd főhadnagy „helyszíni tudósítása” a pápai 48-ról

2018. március 16.

Pápa, mart. 19. 1848. Egyenlő jog és szabadsajtó –, vérünket és életünket értte’, kiált a’ nép, melly felverve százados álmaiból, örömtől kéjittasan bolyg utczáinkon: ‘s mint polgárnak, nekem is csak e’ hang él ajkaimon:, véremet és életemet értte!’ Helyén lesz itt megemlitenem egy nagyszerü esténket, melly egy nemzetnek ünnepe volt. Folyó hó 16-án reggel kilencz […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Jókai Mór: A régi boldog újságírók

2018. február 18.

Úgy elmosolygok magamban rajtatok, ifjú pajtások! Hogy töritek magatokat a közönség szolgálatában! Hogy verácsoltok a gáz mellett egész éjszakán át, lesitek a táviratot, füleltek a távordítóba, nyírjátok a kőnyomatút, nyaljátok a „logikai összefüggés”-t (műkifejezés amaz ostya számára, mellyel a cikkfoltokat egymáshoz ragasztják), reggel felé elpilledve rohantok a kávéházba, éhséget, szomjúságot és didergő undorgást elverni!

Tovább | Nincs hozzászólás »

Románia – többnyelvű állam?

2018. február 1.

Az alábbiakban megkísérlem két személyre „dramatizálni” a Vatrában ( 2017/11-12. sz.)  megjelent, Dan Culcer által írt Statul roman, stat national poliglot című szöveget, amelynek egy korábbi változata 2011-ben bukkant fel a szerző Asymetria c. internetes portálján…

Tovább | 1 hozzászólás »

Nyelvek és jogok mérlegén

2018. január 28.

Dan Culcerrel 2015-ben folytatott párbeszédünk nyersanyaga íróasztal fiókban rekedt: feladataink, életünk eseményei eltérítettek attól, hogy a teljes anyagot feldolgozzuk és közzétegyük. Az időbeni távolodás miatt pedig megfakultak a gondolatok, újabb és újabb események rakódtak hétköznapjainkra, befolyásolták érvrendszerünket, ébresztettek rá arra, hogy önmagában a beszélgetés sem old meg semmit, legfeljebb elaltatja bennünk a türelmetlenséget és a […]

Tovább | 1 hozzászólás »

Levél a szerkesztőhöz

2018. január 27.

Kedves Gábor, nagyon érdekesnek tartom a beszélgetésedet Dan Culcerrel, az egyik részhez, amelyben a Provinciáról, erről a sok szempontból egyedülálló lapról folyik az eszmecsere, megjegyzéseket is fűztem.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Mielőtt meginnánk az áldomást / 3.

2018. január 24.

Szemelvények egy baráti beszélgetésből (nem folytatása, csupán kiegészítője a Ketten egy szigeten c. korábbi jegyzőkönyvnek) Helyszín: Csíkszereda, Merkur szálloda, 207-es szoba. Időpont: 2014. november 15. CsG (Cseke Gábor): Az az embertípus vagyok, aki könnyen elhiszi másokról azt, amit saját magukról állítanak. Persze, csak amíg be nem bizonyosodik, hogy felültettek… Egyáltalán, szeretem az emberekről mindenek előtt […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Mielőtt meginnánk az áldomást / 2.

2018. január 22.

Szemelvények egy baráti beszélgetésből (nem folytatása, csupán kiegészítője a Ketten egy szigeten c. korábbi jegyzőkönyvnek) Helyszín: Csíkszereda, Merkur szálloda, 207-es szoba. Időpont: 2014. november 15. CsG (Cseke Gábor): Ne felejtsük el, a népi demokrácia megtelepedése előtt az erdélyi magyar közösségnek önálló tudományos intézményei, gyűjteményei, oktatási egységei voltak, amiket egy tollvonással megszüntettek, archívumaikat zárolták, elhurcolták, részben […]

Tovább | 1 hozzászólás »

Mielőtt meginnánk az áldomást / 1.

2018. január 20.

Szemelvények egy baráti beszélgetésből (nem folytatása, csupán kiegészítője a Ketten egy szigeten c. korábbi jegyzőkönyvnek) Helyszín: Csíkszereda, Merkur szálloda, 207-es szoba. Időpont: 2014. november 15. Dan Culcer (a továbbiakban: DC): Volt egyszer egy folyóirat, úgy hívták, hogy Provincia… Cseke Gábor (a továbbiakban: CsG): Ismerem, két nyelven jelent meg, magyarul és románul. Most is el lehet […]

Tovább | 5 hozzászólás »

Ketten egy szigeten / 4.

2018. január 18.

Szemelvények egy baráti beszélgetésből Helyszín: Csíkszereda, Merkur szálloda, 207-es szoba. Időpont: 2014. november 15 DC (Dan Culcer):… A dogmatizmus és a közösségi nyomás az, amit nem könnyű elviselni, az a sokat hangoztatott elképzelés, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van, tehát ki kell közösíteni. Ami egy eléggé kommunista ízű vélekedés, ugye, emlékszel rá: aki nincs […]

Tovább | 2 hozzászólás »

Ketten egy szigeten / 3.

2018. január 17.

Szemelvények egy baráti beszélgetésből Helyszín: Csíkszereda, Merkur szálloda, 207-es szoba. Időpont: 2014. november 15. DC (Dan Culcer): A fiam, gyermekeim közül a legkisebb, igazából Párizsban nevelkedett, s egészen másként látja a világot, mint én. Élete, a munkája révén sokat van távol, ide-oda utazik, olykor hosszú elektronikus leveleket váltunk. Nemrégiben meghívtam a családi házba, töltsünk el […]

Tovább | 3 hozzászólás »

Ketten egy szigeten / 2.

2018. január 15.

Szemelvények egy baráti beszélgetésből Helyszín: Csíkszereda, Merkur szálloda, 207-es szoba. Időpont: 2014. november 15. DC (Dan Culcer): Gondoljunk a Húsvét-szigetek történetére… Mielőtt fölfedezték volna őket, a sziget lakossága két táborra oszolva ellenségeskedett egymással. Majd a semmiből felbukkanó európaiak járványokat, idegen szokásokat és minden egyéb bajt hoztak a szigetlakókra, nyomukban csak úgy hullottak, mint a legyek. […]

Tovább | 5 hozzászólás »