‘Böngészde’

 

Ady Endre beszól… (97)

2018. április 22.

Borzalmasan megrázkódott nagy Oroszország. Fogvacogva néz Moszkva felé a világ. Égszakadás és földindulás ez. Véres felekkel labdáztak valamikor Párizs utcáin is. Iszonyatosságokat látott már a történelem. De a legborzalmasabb latin forradalmakban is lappangott valami derű.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bohumil Hrabal, a magyar író

2018. április 18.

„Ritka az, amikor egy külföldi, ebben az értelemben idegen írót az olvasó avval a szeretettel vagy elfogultsággal vesz körül, ahogy csak a hazaiakat szokta. Hrabal ilyen, kissé elmagyarosodott író, kicsit magyar írónak tekintjük.” – nyilatkozta egy 2007-es interjúban Esterházy Péter, aki Hrabal könyve című munkájában tisztelgett jeles kortársa előtt.

Tovább | Nincs hozzászólás »

A vers szószólói (13)

2018. április 17.

Lenézett műfaj? * A mai, hivatásos és műkedvelő szavalók egyik hibája, hogy túlságosan didaktikusak. Agyonmagyarázzák a verset, oktatják, ahelyett, hogy élményünkké tennék. Ezek a puritán irányzatok nyilván a patetikus-retorikus szavalás ellenhatásaként jöttek létre, de túlontúl elhatalmasodtak, már-már a művészi szép és igaz rovására…

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (95)

2018. április 17.

Bronz vagy kenyér? Bálványainkat nagyon össze fogja taposni ez a humanista század. Úgy szélnek fújja majd a mi avas fölfogásainkat, mintha sohasem lettek volna. A klasszikus civilizáció helyébe egészen biztosan új civilizációt léptet az emberiség. Az emberiség kegyetlen és bölcs elhatározással kezdi elrugdalni magától a múltat és a múltnak mindenfajta kultuszát.

Tovább | Nincs hozzászólás »

A vers szószólói (12)

2018. április 16.

Költészet és előadóművészet A nagy költők legtöbbje kitűnő előadója a maga alkotásainak. Nagyszerű tolmácsa volt saját verseinek József Attila is. Mi, akik még hallhattuk a költőt szűkebb baráti társaságban s a nyilvánosság előtt verset előadni, megilletődve fedezzük fel nem egyszer Major /Tamás/ interpretálásai közben József Attila jellegzetes fejtartását, máskor jobbkeze mutató ujjának sajátos mozdulatát.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (94)

2018. április 16.

A gyomor Minden országok öblös szájú Déroulède-jei, figyeljetek Oroszországra. Oroszországban most már alighanem csakugyan ki fog ütni a szabadság. A lélek ezer éhsége csak lármázott. Forradalmat sohasem csinált. De most rémes korgás hallszik Oroszország felől. Üres sok millió gyomor. És most lesz forradalom és lesz szabadság. Parfümös és finnyás urak röstellhetik. Mégis ez a nagy […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (93)

2018. április 14.

Kacagni nem szabad Budapest népe tüntetett, s két kicsi leány megállott az aszfalton. Tízezer ember sokaságán a közepében voltak. Nem lehetett nekik tovább menni. Egy ház erkélyéről beszéltek éppen. Lázban morajlott a tömeg. A két kicsi leány unatkozott. Tizenhat-tizenhét évesek voltak. Budapestiek, fiatalok, frissek, szépek. Összedugták fejecskéiket, s próbáltak egymásnak mulatságos dolgokat súgni. És kacagtak […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

A vers szószólói (11)

2018. április 14.

Szavalás és nyelvművelés * A kezdő szavaló mindig olyan verset igyekezzék választani, amely egyéniségének és skálájának legjobban megfelel; ha úgy adódik, ne féljen a könnyedebb verstől vagy kisebb feladattól! A közönség nem a versválasztást tapsolja…, hanem a választott vers előadását. Itt is érvényes a szabály: inkább kevesebbet, de azt jól!

Tovább | Nincs hozzászólás »

A vers szószólói (10)

2018. április 10.

Vers a pódiumon * A spanyol barokk színházban… a kétféle szövegmondó művészet találkozott egymással…Függöny még nem volt, de díszletváltás igen. Amíg a díszleteket átrendezték, szórakoztatni kellett a közönséget. Erre szolgált a nézőtér egyik sarkában felállított pódium, amelyet “esztrád”-nak neveztek. Amíg a nagy színpadon ki- és behordták a kulisszákat, a pódiumon vagy röpke jeleneteket, ún. “közjátékokat” […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

(Lappangó) Vallomások a költészetről

2018. április 10.

Az egykori Utunk (ma: Helikon) 1986-os évkönyve, mint már említettük néhány korábbi közleményünkben, a költők alkotóműhelyébe kívánta kalauzolni az olvasót, s a közzétett összeállítás – amely ma már csak könyvtárak mélyén lappangva vár valamiféle feltámadásra – számos értékes gondolatot, tapasztalatot rejt magába. Ebből állítottunk össze a Magyar Költészet idei napja elé tanulságos mintavételt, amelyek az […]

Tovább | 1 hozzászólás »

A vers szószólói (9)

2018. április 9.

Szállj, költemény! * Egyre a kritika szükségességét hidetjük – de a szavalás kritikáját senki sem sürgeti. (A Filharmónia egyszer rendezett egy “kiértékelést” az Ady- és Karinthy-esték után. Az egész vita egyik kiváló előadóművészünk bérharcai körül folyt. Szakmai bírálat egyáltalán nem történt.) Pedig vannak szavalóink, nem is kis számban…

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (92)

2018. április 9.

Tekercses szobrok Rossz szobrok Párizsban is vannak. Rossz szobrok vannak mindenütt. Ha nem is olyan rosszak, mint Budapesten. Azonban sehol annyi tekercses szobor, mint a magyar metropoliszban. Arany Jánosnak ugyan csak papíroslap jutott.

Tovább | Nincs hozzászólás »

A vers szószólói (8)

2018. április 8.

Verselőadás és agitáció * Mindig mondjuk a balladát, és sohasem a mai értelemben szavaljuk. A szavalás mai módja ugyanis mindenképp ellentétes a ballada fő jegyeivel. A mai szavalás ismertetőjegyei a nem belülről fakadó hamis hang, érzelgősség és az álpátosz. Általában egyéni modorosság. Azért van ez, mert a mai szavalás nem közösségi, hanem egyéni célú.

Tovább | Nincs hozzászólás »

A vers szószólói (7)

2018. április 7.

A szavalás gyökereinek keresése * A szavalónak a szöveg teljes megértésére kell törekednie, s azt pontosan és biztosan emlékezetbe kell vésnie. A súgásra való hagyatkozás a szavalás képző értékét tetemesen csökkenti. Az előadást legalább kezdőknél magának a tanítónak meg kell mutatnia. Az álpátoszról le kell szoktatni a tanulókat. (Szavalás. Magyar Pedagógiai Lexikon, Jablonkai Gábor szócikke. […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól (91)

2018. április 7.

Egy nagy szakítás Jön a hír, hogy Edison föltalálta azt, ami több az izzólámpánál s a fonográfnál. Az új, a csodálatos batteriát. Ezután zsebünkben fogjuk hordani az erőt. Egy kis akkumulátorral száz mértföldet futunk. Kinek jut eszébe, hogy ez egy nagy szakításnak a fázisa újra? Pedig az. Az ember szét készül szakítani egy sok millió […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

A vers szószólói (6)

2018. április 6.

A vers és az előadói egyéniség – színészek szerint * A szavaló teljesen magára van hagyatva, mert nem nézegethet a könyvébe; az olvasott vers olyan, mint a gyalogló madár. A vers szárnyas beszéd. Annak szállnia kell. A szavalónak meg kell gyulladnia, és világítania és melegítenie, különben egyedül marad, nem megy vele a hallgatósága. Azért az […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (90)

2018. április 6.

Budapesten internacionális kongresszus dúl újra. Az antialkoholisták jöttek el Tokaj nemzetéhez, hogy lebeszéljenek minket az ivásról. Székelyhidon a minap tartottak kongresszust a magyar bor barátai. Győrött éppen most áldomásoznak vidáman a magyar vendéglősök. Két internacionális kongresszuson a napokban annyit ittak itt az emberek, hogy no.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (89)

2018. április 5.

Budapest, szép Budapest, még mindig csodálkozol az idegeneken, kik téged elkerülnek? Én már tegnap óta nem csodálkozom. Tegnap láttam egy világvárost, mely elvesztette a fejét. Mert sok volt az idegenje. Ugy-e, hogy volt itt tegnap háromszázezer idegen? Nem volt? Hát akkor az én sejtésem a való. Ez a nagyszerű világváros megtelik – háromszázezer emberrel? Nem.

Tovább | Nincs hozzászólás »

A vers szószólói (5)

2018. április 5.

Nyugatos költők a versről és annak előadóiról * Magában véve… nem teljes és befejezett a leírott vers, éppen úgy, mint édestestvére, a zenemű sem fejezte be hivatását, mikor még csak a papíron van. Természeténél fogva olyan valami a vers, amit elő kell adni. Ritmus és hangulat, indulat és érzés – olyan dolgok ezek, melyek világosan […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (88)

2018. április 4.

A hús A marhák, sertések és egyéb hasznos háziállatok gyűlésre gyűltek össze. Viharos, szenvedélyes volt a gyűlés. Általában az állatok igen furcsának, sőt fölháborítónak találták, hogy őket úgy hurcolják a vágóhídra, mint az orosz és japán katonákat. De legkeservesebben az esett az állatoknak, s ez a gyűlésen kifejezésre is jutott, hogy az ő húsuk árán […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

A vers szószólói (4)

2018. április 4.

Egyszerűség és szavalás a (XX) századelőn * Minden szavalatnak alapja a tiszta kiejtés, következik a mondatok érthető, világos előadása. Szavalni ugyanis annyit tesz, mint szavakat tisztán kimondani. Ki tisztán, érthetően szól, az már félig jól szaval. (Silbertstein Ötvös Adolf / író, kritikus: Pallas Nagy Lexikon. Bp. 1897. XV. kötet)

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól (87)

2018. április 3.

A keserű cukor A keserű cukrot Franciaországban gyártották. És most görbe tőle egy sereg pénzember szája. Nagy pénzintézetek inognak, híres cégek omladoznak. A londoni és párizsi pénzpiacok veszteségét érezni kezdi egész Európa. Letartóztatásokat jósolnak a francia újságok. Kenyértelenül maradt alkalmazottak ezrei népgyűléseznek

Tovább | Nincs hozzászólás »

A versmondás szószólói (3)

2018. április 3.

Szavalás, ahogy a (XIX.) századvég látja * Ami… az érzelmek s indulatok kifejezései alá tartozik, azt egy szóval kifejezi…, a hangfestés. A hangokkal festjük azt, mi a lélek belsejében történik. Ugyanezeknek kifejezésére a különböző művészetek különböző eszközökkel bírnak; a szobrászat s festészet alakokkal, színekkel, teljes előterjesztésével a tárgyaknak rendelkezik; a zene a hangok oly gazdagságával, […]

Tovább | 1 hozzászólás »

“1 gondolat bánt engemet”

2018. április 2.

Amikor Janovkában hosszasan kínlódtak egy trapéz alakú földdarab területének kiszámításával, én Euklidész szerint jártam el és mindössze két percre volt szükségem a megoldáshoz. De az én eredményem nem egyezett azzal, amelyet a “gyakorlati eljárás” mutatott ki és nem hittek nekem.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (86)

2018. április 2.

Jön a mikádó Jön a mikádó. Ahogy vége lesz a háborúnak, jön látogatóba. Megnéz bennünket közelről. Európát tudniillik. Mert nem érti a dolgot a mikádó. Tudni akarja, látni akarja furcsaságunkat. És rájön valamire, amit hálaistennek már megírtak mi előttünk. Egy pogány francia írta meg. Mi nem mertük volna. Két japáni beszélget együtt. Az oroszoktól elszedett […]

Tovább | Nincs hozzászólás »