‘Böngészde’

 

Ady Endre beszól… (117)

2018. június 21.

Budapest és Bukarest Egy magyar gravámennel kevesebb: Budapestet nem vétik össze Bukaresttel többé. Ezek a francia Tissot-k nem is olyan szeleburdi népség. Mennyi szépet írnak ezek most a jubiláló Romániáról. Egy bukaresti francia ex-követ szerint Kelet-Európa legnagyratermettebb népe a román. Románia ifjú Franciaország s Bukarest diákkorát élő Párizs. Románia kultúrország akar lenni.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Daczó Katalin: Ragályveszély

2018. június 20.

Dulakodásra lettem figyelmes hétfő délután, a csíkszeredai Márton Áron utcában: nők harcoltak: egy vékony elárusító próbált kitépni két rokolyás nőszemély kezéből néhány farmerből készült ruhadarabot – hát persze, hogy nem turkálósat, hanem újdonatújat. Mire észbekaptam, és rájöttem, hogy tulajdonképpen mi történik, már hasadt a rokolya, győzött a kereskedő, elrohant fújtatva és fenekedve a tolvaj, visszakiáltva, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Címszavakban a múlt: Kóborlovas

2018. június 20.

Szász István: Lókötő gróf A messzi Normandiából származó kóborlovas-ivadék Norman grófok évszázadokkal ezelőtt kalandozásaik és szerencsés házasságaik során egyre keletre tartva — Erdélybe vetődtek. A család egyik ága a Segesvár közelében lévő Szederjesen telepedett le. Utódai esztelen költekezések és dorbézolások (a közelben teremnek azok a tüzes Küküllő menti borok) folytán szép lassan a tönk szélére […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Antoine de Saint-Éxupéry: „Írni, de a testünkkel”

2018. június 17.

Periszkóp-klasszikusok [Anne Morrow Lindbergh (a nevezetes óceánrepülő felesége, aki megírta útjuk történetét) 1940. június 7-én ezt jegyezte fel naplójába:] „Ma, mielőtt beszaladtam volna a városba, szemembe ötlött Dorothy Thompson beszámolója a [The New York] Tribune-ben: Egy Saint-Exupéryvel folytatott beszélgetést idéz fel. Annyira szép, hogy elszorult tőle a torkom, és könnyek szöktek a szemembe.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (116)

2018. június 17.

Dénes úrfi mulat Dénes úrfit elküldte az apja, hogy tudományt faljon a Sorbonne-on. Milyen szép dolog lesz az. Dénes úr örökölni fogja az apja mandátumát. És a képviselők Almanachjában benne lesz: “tanulmányait Párizsban folytatta”. Az öreg Boldi mester egy este a Paix étteremben játszik. Dénes úrfi ül az asztalnál. A második üveg pezsgőt fogyasztja. Boldinak […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Tömeggyilkosság VB előtt

2018. június 14.

Nemrég az angol Guardian nagy cikket írt Oroszország kóbor kutyáiról. Mindenütt élnek, még Csernobil zárt övezetének erdőiben is. Moszkva és számos nagyváros kutyafalkái különösen intelligensek. Éjszakára nem maradnak a településeken, hanem kivonulnak vidékre, bokros, fás területre

Tovább | 1 hozzászólás »

Címszavakban a múlt: Király

2018. június 14.

Szász István: A káplárkirály és udvarhelyi barátja Ugron Ákos székelyudvarhelyi földbirtokos (akinek családjáról egyszer Tomcsa Sándor, a kitűnő humorista ezt írta: Immár úgy vagyunk az Ugronokkal, mint a pityókával. A java a földben van…) az első világháborúban ütegparancsnok volt valahol Albániában. 1915-ben a központi hatalmak által megszállott albán területről önkénteseket toboroztak, és egy fiatal, németül […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (115)

2018. június 14.

“Le comte tzigane” Jacques Lemaire-rel, a Lune borzas munkatársával napok óta nem lehet beszélni. Büszke, mint egy pénzes márki s mintha soha életében nem kért volna száz sou-t kölcsön. Jacques Lemaire levelet kapott Budapestről, hogy szombaton Párizsba érkezik a gróf.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Címszavakban a múlt: Kordé

2018. június 13.

Szász István: Szamár a palotában Ötven évvel ezelőtt még néhány vonalon lóvasút szállította a bukarestieket egyik városrészből a másikba. A régi Nemzeti Színháztól, a királyi palota mögött, a Budișteanu utcán át a Grivita úton az Északi pályaudvarig a legzsúfoltabb vonal vezetett, s a kocsit vontató virslijelölt paripák nyáron szalagos szalmakalappal s a kalapból kikandikáló, ide-oda […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Pók Attila: Az 1968-as év (kronológia)

2018. június 11.

január 1. Magyarországon életbe lépnek az új gazdasági mechanizmus néven ismert gazdaságirányítási reformok. A Népszabadság január 3-i Dolgos hétköznapok c. cikkéből: „Az átállás a reform rendszerének vágányaira nyilvánvalóan összeütközésektől sem mentes folyamat, amelynek során szakítani kell a régi mechanizmushoz fűződő, a fogyasztót gyakran tizedrangúnak tartó bürokratikus gondolkodásmóddal, az öncélú tervteljesítés mélyen beidegződött, káros gyakorlatával.”

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (114)

2018. június 11.

Ez Úristentől elpártolt Franciaországban nem tör a Hazára senki. Anatole France s Pierre Durand, Clemenceau és Jacob Levy, Jean Jaures és Henry Sansculotte: mind patrióták. Nem nevelnek itt ám az iskolákban sem apró kozmopolitákat. Csak egy kicsit megreformálták azt a megrontott religiót, melynek neve hazafiasság. Franciaországban ma már másképpen szeretik a hazát, mint például a […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Címszavakban a múlt: Bicsérdizmus

2018. június 11.

Szász István: Mások koplaltatásán milliókat keresett Az első világháború után a nyomor, a félelem, a tanácstalanság légköre sok embert taszított a szekták vallási tanaiba, vallási mámorba. Ezt az időszakot használta ki Bicsérdy Béla nyugalmazott őrnagy, aki kezdetben a nyerskoszt propagálásával kezdett híveket toborozni a róla elnevezett bicsérdizmusnak.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (113)

2018. június 9.

Százötvenmillió frank Európának ennyibe kerül a militarizmus minden egyes napon. Tessék ezt megszorozni háromszázhatvanöttel. Az ember nem éppen szocialista. És mégis, mégis. Eszébe jut millió földi szomorúság. Ez a rettentő kincs mennyi jót tudna mívelni. És ezt a polgári Európa bambán szórja ki önvesztére. Holott véres birkózásokra kész, ha tíz fillérrel többet akar a munkás.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Címszavakban a múlt: Betyárok

2018. június 8.

Szász István: A gyergyói legendáshírű betyárvezér Valóban legendás hírű betyárvezér volt Blénessy Pista, a húszas években. Tekintélyes, szerteágazó gyergyói famíliából származott, amely királybírákat, köztiszteletnek örvendő iparosokat, tisztviselőket adott szűkebb pátriájának, sőt az egyik Blénessy… a ranglétrán a császárt követő katonai rangig emelkedett.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (112)

2018. június 7.

Tirolban most virágoznak az orgona-bokrok s utánunk a Brenner tájáról havasan kacagnak a bércek. Innsbruck, Kufstein s különös kék alkonyat száll le: végre München. Pihenés, rossz hotel. Englische[r] Garten, szőke leányok. Gambrinus és Secession am Königsplatz. Semmi új: az én álmos, derék, bágyadt mosolyú Münchenem a régi. Zivatarral virrad s én nem megyek a Glaspalastba, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Címszavakban a múlt: Világszenzáció

2018. június 6.

Szász István: Első moziélményeim 1914 júniusában, néhány héttel az első világháború kitörése előtt, egylovas, kisebb, vörösre festett cirkuszi kocsi döcögött be Mezőtelke felől szülőfalumba, Céckére. Már a falu végétől hatalmas gyermeksereg kísérte a kivénhedt gebe vontatta kocsit. A bakon kecskeszakállú, kopott fekete pelerinbe burkolódzott, fekete keménykalapban feszítő férfi ült, színes szalagú ostorával nagyokat pattogtatott, s […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (111)

2018. június 5.

Nagyváradnak hat hét óta villamos vasútja van. Hajh, hajh, hosszú históriája volna ennek. Ez a modern, nyugtalan előkelő város valósággal vérkönnyek árán harcolta ki hosszú évek után a maga villamos vasútját. Ujjongjon az első kocsinak Nagyvárad publikuma. Mint minden újnak és érdekesnek szokott. Ám a kocsik zakatoltak, szállongtak, de semmisem történt. Pedig a villamos vasúthoz […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Címszavakban a múlt: Urak / hölgyek

2018. június 5.

Szász István: Címkórság Könyvem(eddigi és elkövetkező részé)-ben gyakran szerepelnek a feudális magyar társadalom különböző címei, a kötelező megszólítások, s hogy az olvasó ebben a titulusdzsungelben el tudjon igazodni, ebben a részben a mai nemzedék számára teljesen ismeretlen címeket és megszólításokat sorolom fel, amiknek nem ismerete vagy elhanyagolása valamikor kínos, sőt végzetes helyzeteket teremtett a feudális-hierarchikus […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Gelu Păteanu emlékezete

2018. június 4.

A Magyar PEN Club, Etéd Község Önkormányzata és az Antropocentrum Egyesület június 3-án, az etédi református templomban tartott istentisztelet után, a helyi művelődési házban ünnepséget szervezett. Ezen két kiadványt mutattak be: Arany János Toldi című művének román–magyar nyelvű kiadását, Gelu Păteanu fordításában, és Farkas Wellmann Endre Gyalu, a spíler című könyvét. Ezt követően átadták a […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (110)

2018. június 3.

Még egyszer kell a Jolbey vagy Jolbeji Miklós esetéről írnunk. A szamosújvári diák nyilatkozik most. Először is kijelenti, hogy ő nem szabadgondolkozó. Nem ő nem akart gyónni és áldozni. De nem engedte Esztegár áldozó-pap, hogy ő gyónjon és áldozzék. Az ügy – írja – bonyodalmas és kényes. Ő följelentette Esztegárt a püspöknél bizonyos üzelmek miatt. […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Címszavakban a múlt: Legendárium

2018. június 3.

Szász István: Bika a toronytetőn Gyerekkorom legszebb, emlékekben leggazdagabb éveit Bikafalván, ebben a Székelyudvarhely melletti faluban töltöttem. Mindig büszke voltam erre a szinte szülőfalumra, bár a neve meg a nevével kapcsolatos anekdoták miatt kisdiák koromban nemegyszer magam is gúnyolódás tárgya voltam. Első kollégista voltam, amikor egy erdővidéki szobatársam kisebb nézeteltérés után a fejemhez vágta: — […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Címszavakban a múlt: Mozi

2018. június 2.

Szász István: A mozi szó születése A korabeli sajtó az első filmbemutatókat kinoszkóp-előadásoknak nevezte, s mivel vetítésről volt szó, később áttértek a projektográf névre. Akadtak újságok, amelyek németesen kinematográfnak nevezték az új látványosságot, míg mások a leegyszerűsített kinót használták. Kísérletek történtek, hogy a francia cinématographe-ból lerövidített ciné szót honosítsák meg, de ez a kifejezés a […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (109)

2018. június 1.

Szamosújvárott apage satanasokkal s szent füstölőkkel járnak most a papok. Nagy és bűnös dolog történt az örmény metropolisban. Előállott egy diák, s nem akart gyónni, mert ő szabadgondolkozó. Tisztelendő Esztegár úr hiába kérlelte, pedig e diák sokat kockáztatott. Ez a fiú az érettségi vizsga előtt állott jeles kalkulusokkal. Persze nem is bocsátották vizsgára a fiút, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (108)

2018. május 30.

Gyermekek napja Andrássyt mélyen meghatotta a látvány. A Halász-bástya fokáról zuhant le a gyermek. Véres, törött és elalélt volt. És ami fő: úriruhát viselt a gyermek. E sorokat az újsághírből repetáljuk. Andrássy meg volt rendülve, mert úriruhás gyermek szerencsétlenségét látta. Mink is megrendültünk a kis Szabó Lajos katasztrófáján.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Simó Márton: Gyalu

2018. május 30.

A Hargita Népe Mi, székelyek és román barátaink című interjú- és dokumentumsorozatában mindenképp helye van Gelu Păteanunak (1925–1995), aki a létezett szocializmus, a fénykorszak legsötétebb éveiben is kiállt az erdélyi magyarok, a székelyek mellett, olyannyira, hogy majd’ másfél évtizeden át Énlakán és Etéden élt, dolgozott, egészen 1990 tavaszáig, amikor – ugyancsak a magyarokért való kiállása […]

Tovább | Nincs hozzászólás »