‘Böngészde’

 

Ady Endre beszól… (12)

2017. december 15.

A lábak! lábak!… Micsoda szerep jutott ezeknek az emberiség történetében!… Győzedelmes és vert csatákat egyaránt a lábak csináltak, s mondhatom Önöknek – kegyes olvasók –, hogy a lábak többet szerepeltek a históriában, mint példának okáért – a koponyák!…

Tovább | Nincs hozzászólás »

Klasszikusok kézfogása: Szántó György – A HÁROM PETŐFI (6)

2017. december 15.

Katorga A deportáltak tábora közel volt a bányához és mintegy két óra járásnyira a várostól. Ide már szánokon érkeztek a fogoly magyarok és a kormányzó jóvoltából birkabőr subákban, halinacsizmásan, báránykucsmásan. A fogolytábor parancsnoka, egy kis köpcös őrnagy meg külön levelet kapott a kormányzótól, amelyben az meghagyta neki, hogy emberségesen bánjék a magyar hadifoglyokkal.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (11)

2017. december 14.

Szeretjük, mikor minket kritizálnak. Ha az újságírót szidják, komoly baj van, s azt jelenti, hogy elevenre tapintottunk. De másért is szeretjük. Közéletben szereplő mai urak egy-egy ilyen lapkritika alkalmával rendesen szíveskednek magukról szellemi szegénységi bizonyítványt adni. Az ilyen bizonyítvány pedig nagyon kedves és hasznos nekünk, dacára, hogy bélyegtelen.

Tovább | Nincs hozzászólás »

“Mihály király egy jobb Romániát érdemelt volna”

2017. december 14.

A “22” folyóirat interjúja László-Herbert Márkkal   2008-ban jelent meg a Pallas-Akadémia könyvkiadónál És mit mondanak a dokumentumok a király lemond(at)ásáról. Végjáték I. Mihály román király körül amerikai, brit és francia dokumentumok tükrében című kommentált dokumentumgyűjteménye, amely 2010-ben román nyelven is napvilágot látott, a Humanitas kiadó gondozásában. Ez év december 12-én Sabina Fati interjút készített […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (10)

2017. december 13.

Hajtják ökreiket fel észak felé a kivert, a kiüldözött, a hazátlan búrok. Viaskodik bennem két hatalmas érzés. Az egyik emlék már ugyan. Jó szülők és lelkes tanárok szurdalták a szívembe, s minden egyes szúrásnak nevet is adtak: szabadság, haza, függetlenség, áldozat, hősiesség stb. Minden szúrás behegedt. Nem édes-fájdalmas érzés ez már egyik sem, csak emlék…

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (9)

2017. december 12.

Ahogy van, úgy van. Szinte dogmává lett a nemtörődömség, ahol az egy kis gondolkozással is járna. Az ördög szerezzen magának hiábavaló gondot: van úgyis elég bajunk, miért vállalkozzunk szalmacséplésre. Íme: a modern ember filozófiája. Közöny minden iránt, ami kényelmes agyvelőinknek témát ad, de a konyhára nem hoz egy fillért sem. (Haladás / Debreczen 1899. október […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól (8)

2017. december 11.

Legyen egyszer vége annak az üres hitnek, hogy mi lelkes, jó magyarok vagyunk. Tudja meg mindenki, hogy a mi összes érdemünk a múlt, melyhez olyan hűtelenek lettünk… Talán ha elvesztjük a régi becsülést, jobban fogunk vigyázni a becsületre?…

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (7)

2017. december 10.

Amilyen szeszélyes volt az időjárás, olyan nyugodt volt a héten a politikai élet. Egy miniszterelnöknek a kiegyezés ügyében tett lépéseit a legvérengzőbb ellenzéki tigris is tudomásul veszi!…

Tovább | Nincs hozzászólás »

Decemberi pohárköszöntő (3)

2017. december 9.

Theodor Storm: Októberi dal A köd felszáll, a lomb lehull, tölts víg bort poharamba! Így vonjuk a szürke napot aranyba, hej aranyba!

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (6)

2017. december 9.

A múlt héten egypár fővárosi és vidéki lapban érdekes hírt olvastam. Abbáziából jött a vonat. Egy, a sínek melletti hegyről hatalmas kőszikla gurult le, mely a vonatot érte, s néhány kocsit összezúzott. A vonat hosszú késés után indulhatott tovább, s csakis úgy, hogy az utasokat valósággal összeszorították.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól (5)

2017. december 8.

Úgy estefelé, mikor beállt az alkony, s a hűvös szél tagadja a tavaszt, valami mámorba ringató illatfelhő száll végig a poros utcákon. Nyílik az orgona!… Az orgona, a május és a szerelem virága.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (4)

2017. december 7.

Azok az emberek, kik magukat nagy gondolkozóknak tartják, szeretik a mi korunkat átmeneti kornak tekinteni, melyben ezer új eszme és törekvés keres kibontakozást, s az emberiség hihetetlen sok táborra oszlik.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Csinszka (töredékes) naplója

2017. december 7.

Ez év márciusában mutatták be a Szépmíves Könyvek Kiadó által gondozott, Csinszka naplója. Vallomás a csodáról című kiadványt, amely Ady feleségének, Boncza Bertának 1919 és 1922 között írt, Adyról szóló töredékes vallomását tartalmazza.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (3)

2017. december 6.

Nagyon divatos volt egypár évtizeddel ezelőtt kényesebb témákat kínai történet alakjában megírni. Persze minden copfos atyafiról rá lehetett ismerni egy-egy ismerős alakra. Kedvem volna ezt az agyondolgozott zsánert feleleveníteni.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (2)

2017. december 5.

Pusztul, megsemmisül minden, mi a tavasz keblén született. Sehol semmi többé, csak pusztulás, csak enyészet. A dér kiszínezi még egyszer a fákat, a zörgő lombokat, a bevonulását tartó enyészet tiszteletére. Mi meg futunk, fáradunk, küzdünk tovább a vakító, szürke ködben, nyugodtan lépdelünk végig a dértől csillámló lehullott faleveleken, s boldognak érezzük magunkat, hogy még… köhöghetünk. […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (1)

2017. december 4.

Azt hihetnénk, hogy a 140 éve született Ady újra és újra divatba jön, és azért írnak, vitáznak annyit róla – nem csak az irodalom ítészei és művelői. Az az igazság, hogy Ady Endre sosem ment ki a divatból, minden időknek tudott valami olyasmit mondani, amire érdemes volt odafülelni. Most, hogy munkássága immár alaposan összehordott kötetekben […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bálint György breviárium (97)

2017. december 3.

Október 21-én izgalmas napja lesz Angliának. Ekkor tartják meg az első hazugságversenyt. Az nyer, aki a legnagyobbat tudja hazudni. Csak egy kikötés van: a hazugságoknak valószínűen kell hangzaniuk. Bizonyos, hogy a nemes verseny zsűrijének nehéz dolga lesz, mert remek hazugságokban nem lesz hiány.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bálint György breviárium (96)

2017. december 2.

A világ egyik legnagyobb műkincstárában, a British Museumban nemsokára fényképészek jelennek meg, és pontos felvételeket készítenek a megbecsülhetetlen értékű klasszikus képekről és szobrokról, az egyiptomi kéziratokról, az őskori leletekről. A képeket jól meg fogják őrizni, mert azt akarják, hogy ezeknek az örökbecsű kultúrkincseknek legalább a képe maradjon az utókorra, ha a múzeumot el találják pusztítani […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Antikvár: Noé vesszeje

2017. december 2.

Versgyűjtemény, antológia – jaj, de potom áron (1 lej)! És benne micsoda versek! Micsoda tűz lángol bennük! Bikády György 1972-es világlírai válogatása ma is nagy kincs: a mámor költészetét dokumentálja. Költői módszerekkel vezet el oda, hogy még aki nem kortyolt valamilyen kábító nedűt, az is értve értse, miért ittak és isznak nyakra-főre a poéták – […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bálint György breviárium (95)

2017. december 1.

Napjaink legnagyobb építészéről, a francia Le Corbusier-ről közlünk tudósítást e lap más helyén. A modern építészetnek ez a bátor és zseniális úttörője négy év óta nem építhetett még egy kunyhót sem. Rajzasztalán bámulatos tervek hevernek: Párizs hatalmas részeinek művészi átrendezése, más francia és gyarmati nagyvárosok főtereinek átépítése, új középületek, impozáns, merész paloták, nagyszerű új lakótelepek, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Erdélyi Krónika: Kolozsvár cigány népessége II. József korában

2017. november 30.

Az erdélyi történelemtudományi portál, amelynek létezéséről pár hónapja tájékoztattuk az olvasót, most érdekes tanulmányban számol be azokról a körülményekről, amelyek között a XVIII. század végi Habsburg Birodalomban eldöntötték, hogy eljött az ideje számba venni a területén élő cigány lakosságot.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bálint György breviárium (94)

2017. november 30.

Bizonyára mindenki osztatlan örömmel veszi tudomásul a vurstli századik születésnapját. Nem is hittük volna, hogy ennyi idős már ez a kedves, nép szórakozóhely. Az ilyen intézmények nem patinásak és nem ünnepélyesek, a mutatványosbódékat nem veszi körül a hagyomány légköre. És mivel mindig fiatalok járnak ide, az ember azt hiszi, hogy a hely is fiatal.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Viszockij-vers – más tollával írva

2017. november 29.

1980. július 25-én (42 évesen, a moszkvai olimpia első hetében) meghalt Vlagyimir Szemjonovics Viszockij szovjet-orosz színész, költő, bárd, a brezsnyevi korszak művész-fenegyereke. Egy 2010-es oroszországi közvélemény-kutatás szerint az oroszok 2. számú kedvence volt a huszadik századi kultúrhősök közül (az első helyre Jurij Gagarint választották). Az orosz nép máig nagy és tragikus hősei között tartja számon.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bálint György breviárium (93)

2017. november 29.

A budapesti idegklinikára felszállítanak egy kocséri családot, melyet betegesnek találnak, mert egy év óta nem beszél. Valamilyen sérelem miatt önként némaságot fogadott ez a parasztcsalád, és azóta is kitart ebben a szótlanságban. E magatartás szokatlan, de talán nem egészen értelmetlen. Végre is mit mondhatnának a világnak ezek az emberek?

Tovább | Nincs hozzászólás »

Csata Ernő: A ,,poeta doctus”

2017. november 29.

A tanácsköztársaság bukása után, jó mélyen bent a kurzusban, valahol egy budapesti utcán, találkozott Babits Mihály és Szabó Dezső. Valami nagy barátság sosem volt köztük.    – Jó napot! – köszön Szabó Dezső.    – Jó napot! – viszonozza Babits. Szabó Dezső nyomban a tárgyra tér.    – Olvasta az új regényemet?

Tovább | Nincs hozzászólás »