‘Böngészde’

 

“1 gondolat bánt engemet”

2018. február 7.

Ebédezünk, a tányérból fölemelkedő szem előtt a szoba túlsó fala tövében egy egér siet, elég kényelmesen. Már nem is siet, sétál. Mögötte egy másik, ugyanígy. S ugyancsak fekete az is. Fekete egerek? S itt ebéd közben, ebben a naponta fölmosott szobában? Félrefordítom a fejem, próbálok oldalról is oda nézni, mintegy a jelenség háta mögé.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (47)

2018. február 6.

A lourdes-i Mária összeszedte minden csodatévő erejét. Újra istenek alkonya van. Költözőben van már a legjámborabbak hite is. A lourdes-i Mária még egy utolsó vergődéssel akar a szívekre hatni. Önök olvashatják. A lourdes-i forrás csodákat mível. Elvisznek egy haló leányt, egy árnyat, aki kerek esztendő óta járni sem tud már. A lesorvadt teremtést bemerítik néhányszor […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

“1 gondolat bánt engemet”

2018. február 5.

Sokszor megtörténik, hogy közben valami történik… (Reggeli műsor, Marosvásárhelyi Rádió)

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (46)

2018. február 5.

Nagyon bűnösek a nagyok, mikor elfelejtik, hogy ők is voltak kicsinyek. Iszonyúan bűnös az a mód, mellyel mi a gyermekeinket neveljük. Mi elfelejtjük mindig, hogy a mi gyermekeink is emberek. Bután és cinikusan hangozzék bár: a csikónak szabad lónak lenni, a bocit is kis marhának látjuk, de a gyermekben nem akarjuk meglátni a kis embert, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Elekes Ferenc: Egyhangúlag, hogy biztos legyen

2018. február 5.

A napokban a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) újabb trófeával gazdagodott: Elekes Ferenc barátunk ugyanis reábízta, megőrzés végett, s hogy minél könnyebben elérhető legyen, 2017-ben megjelent Bekameron c. kötetét, amelyről a szerző ezeket árulta el az egyik belső oldalon: “Ennek a könyvnek minden sorát a felhőkből szedtem össze. Onnan, ahová a FERIFORMA-című blogomat menekítettem. Ez a […]

Tovább | 2 hozzászólás »

Ady Endre beszól… (45)

2018. február 4.

Párizsban divatos a Nap. Június huszonkettedik napja óta nem bírunk a Nappal, mondják a párizsiak, miközben a higany szétrepesztette a gyatra termométereket és a negyvenfokos forróságtól seregestül ájuldoztak az emberek az utcán.

Tovább | Nincs hozzászólás »

“1 gondolat bánt engemet”

2018. február 2.

Egyesek szerint nem lehet szeretni Izlandot. Én nem így vagyok vele, első pillanattól beleszerettem, amikor megláttam. Egyszerre szelíd és durva arca teljesen elvarázsolt, s ha fiatal volnék, odaköltöznék és idegenvezető lennék. Szabadidőmben üldögélnék egy-egy bazaltsziklán, bámulnám a mesebeli tájat, és gondolatban trollokkal, elfekkel társalognék. (Zsigmond Enikő: Izland, ahol az idő születik. Tortoma, Barót, 2017) /Szerkeszti […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól (44)

2018. február 1.

Van egy kicsi japán barátom… (Bizony-bizony mondom, nyomorultak s vénhedettek vagyunk. Ezért fordult a lelkünk a kicsi japánok felé. Csömörlünk önmagunktól. Unjuk ezt a lelketlen, lázas, haszontalan, hazug életet, melynek nagyon sok variációja nincs ám egyik szögletében sem ennek a mi aggastyán földdarabunknak, mert Párizs már egy kicsit Konstantinápoly is, Moszkva néha szinte Barcelona, s […]

Tovább | 1 hozzászólás »

“1 gondolat bánt engemet”

2018. február 1.

A Rudolf-mítosz nem népi legenda, inkább tömegkultúránk képződményeinek előfutára. Három generációval később hasonló mítosz keletkezett John F. Kennedy személye körül. …Magyarországon sokat hangoztatták, hogy Rudolf nem is halt meg, s egyszer majd újra megjelenik.

Tovább | Nincs hozzászólás »

“1 gondolat bánt engemet”

2018. január 31.

Az volt tehát a tervem, hogy valamelyik máramarosszigeti cellában töltöm az egyik éjszakát… Naivitásomban úgy gondoltam, hogy így valamilyen fogalmat alkothatok arról – a hidegről, a kemény priccsről, a nyomasztó bezártságról, hogy milyen lehetett egy ilyen cellában ülni… A máramarosszigeti börtön lényegében ép állapotban maradt fenn.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (43)

2018. január 31.

Nagy elkeseredést keltett Franciaország-szerte egy bolond pángermán könyv, mely a többek között Jeanne d’Arc-ról és Napóleonról is azt állítja, hogy német eredetűek voltak. Egy másik pángermán könyv azt bizonyítgatja, hogy Franciaországnak fele elgallosított német föld, s tanácsokat ad, hogy majd annak idején miként kell Franciaországot regermanizálni.

Tovább | Nincs hozzászólás »

„1 gondolat bánt engemet…”

2018. január 29.

Éjszaka kimegyek az erkélyre, rádiómon az antennát az öböl felé fordítom, s távoli állomásokat keresek. Igen, valahol arrafelé az élet normálisan folyik, elég a hangszóróra tapasztani a fület és hallgatni. Az egyik féltekén még horkolnak az emberek, a másikon már ébredeznek; forralják a tejet, borotválkoznak és fésülködnek. Azután fordítva.

Tovább | 1 hozzászólás »

Ady Endre beszól… (42)

2018. január 28.

Rodin, ez a csodálatos képfaragó, ez a nagy erejű szobrász, kinek hellén a lelke, de gótikusan merész fölrakású, megfaragta a modern élet szobrát. Ennek a szobornak “Le Penseur” a neve, “A gondolkozó”. Ott állott júl. 1-ig a Grand Palais magas üvegboltja alatt. Ékessége volt az egyik, a fiatalabbik francia “Szalon”-nak. Kit ábrázolt? Egy embert. Nem […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

“1 gondolat bánt engemet…”

2018. január 28.

Már többször tudomásul vettem, hogy semmi se ráz meg annyira, mint amikor a tömeg üldözi, a tömeg megszégyeníti a magányos embert – és semmi se olyan örvendetes, mint a magányos seriff győzelme. (Gábor Miklós: Napló 1990. Beszélő, 1998/8. szám) /Szerkeszti egy öntudatos olvasó/

Tovább | 1 hozzászólás »

Ady Endre beszól… (41)

2018. január 27.

Július 14-ike, a franciák idei nemzeti ünnepe iszonyú hőség közepette következett el. Mondják is, hogy régi idők óta nem volt ilyen kedvetlen és leforrázott a Bastille bevételének a napja. A nagy csapatszemle, a Strasbourg-szobor megkoszorúzása, a bivak, a tűzijátékok s a nevezetes nap annyi egyforma programpontja unalmasan, lelketlenül, kedvetlenül végeződött mind el.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (40)

2018. január 26.

A zöld pestis segít a sárga embernek muszkát ölni. A derék muszkák pedig, akik – tudós franciák állítják – a kultúrát védik, a fehér kultúrát a sárga kultúra ellen, avagy Európát Ázsia ellen, a derék muszkák büszkék lehetnek. Megajándékozták Európát egy új nyavalyával. Valahányszor Európa kirándul kultúrát terjeszteni a messze terra exotica-kra, mindig kap efféle […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Cseh Tamás felbukkan…

2018. január 26.

(A napokban lett volna 75 éves a ma is népszerű dalnok…) 1970-ben találkozott Bereményi Gézával, megismerkedésük se ment olyan könnyen, Tamás először enyhe fenntartással kezelte későbbi szerzőtársát, egy interjúban beszélt megismerkedésükről Bereményi Géza:

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (39)

2018. január 23.

Holnap valószínűleg az Eiffel-tornyon imádom a napot. Ha tudniillik ma délután odahaza találom Flammarion Kamillt, aki az Eiffel tornyon holnap asztronómus társaival együtt zártkörű napünnepet rendez. Holnap, azaz június 21-dikén, a napéjegyenlőség napján. Mert – mondja Flammarion, ez a poéta asztronómus – a nap minden életnek forrása, teremtője az embernek, tehát minden kultúrának, minden fényességnek […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (38)

2018. január 22.

Jalis úr orosz ifjú ember. A Sorbonne hallgatója. Mikor kitört az orosz-japáni háború, Jalis úrban fölébredt a muszka hazafi. Orosz vereségekről jöttek a dróthírek, s Jalis úr hazafias szíve vérzett. Nem sietett azonban Mandzsuriába, hanem papirosíveket szedett elő, s gyűjtést indított az orosz sebesültek javára az “orosz-francia diák-szövetkezés” nevében.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (37)

2018. január 21.

Megnyitották a párizsi kutyavásárt. Valami furcsa meghatottsággal járja be az ember a kutyák e hirtelen városát. Bolond és komor raja kél bennünk az ötleteknek. Micsoda tarkaság és gazdagság pompázik ebben a nyomorú négylábú fajtában. És mi milyen szürkék és egyforma figurájúak vagyunk mind, kik itt fontoskodva járunk. Az ember egész differenciáló képessége nincs olyan summájú, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (36)

2018. január 20.

Nincsen forradalmi dal sem, ha forradalom nincs, s a leglázítóbb nóta sem lázít, ha bátran és szabadon lehet bárhol énekelni. A Marseillaise-nél forradalmibb dal aligha van még egy, s a “Marsellaise” forradalmisága nemcsak histórikum, mert a nemzetközi, forradalmi szocialista pártok lefoglalták ennek a csodálatos, lángoló dalnak a muzsikáját s himnuszukat, az “Internationale”-t erre a muzsikára […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Hargitai böngészde (23): Egy világjáró intelmei

2018. január 19.

Az elmúlt napokban a Hargita Népe megszólaltatta a honlapunkról jól ismert Berecz Edgárt, Székelyudvarhelyen élő világvándort, aki több utazásáról számolt már be a nagyközönségnek. Japán, Közel- és Közép-kelet, Nyugat-Európa – csak néhány helyszín, ahol megfordult, élettapasztalatot gyűjtött, alulnézetből kóstolt bele távoli embertársaink életmódjába. Ezért érdemes odafigyelni mindarra, ahogyan a jelenlegi európai helyzetről vélekedik.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (34)

2018. január 19.

… A gróf szerencsétlen egy fráter. Magyar huszártiszt volt még nemrégiben, s nagyon vígan élt. Egy szép napon megállapította, hogy neki el kell hagynia Magyarországot. Ide jött Párizsba. Itt kóborog már a bulvárokon néhány hónap óta egy árva fillér s egy mentő idea nélkül.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ady Endre beszól… (34)

2018. január 17.

A napokban kemény tollharcot kezdett egy neves francia publicista egy komoly, derék orosz úriemberrel, aki azt a vigyázatlanságot követte el, hogy egy tudományos vita során nem nyilatkozott eléggé udvariasan és hízelgően a francia nációról.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Interviú és környéke

2018. január 16.

Egy spanyolos barátom közölte velem a szomorú hírt: megszűnt az Interviú spanyol folyóirat. A kezdeti félmilliós példányszáma lassan húszezer alá kopott, ezért döntöttek bezárásáról. 1976 óta volt az egyik legnépszerűbb és legszínvonalasabb spanyol hetilap – sokat olvastam magam is. Franco halála után elsőként hozta el az erotikát a bigottan prűd spanyoloknak, címlapjain – olvasócsalogatónak – […]

Tovább | Nincs hozzászólás »