‘Rövidpróza’

 

Élő írók társasága: Máthé Zsolt – Máthé Zsolt

2018. január 31.

Az Örkény Színház projektje a Magyar Kultúra Napjára / youtube

Tovább | Nincs hozzászólás »

Élő írók társasága: Háy János – Dóra Béla

2018. január 29.

Az Örkény Színház projektje a Magyar Kultúra Napjára / youtube

Tovább | Nincs hozzászólás »

Élő írók társasága: Bán Zsófia – Takács Nóra Diána

2018. január 28.

Az Örkény Színház projektje a Magyar Kultúra Napjára / youtube

Tovább | Nincs hozzászólás »

Élő írók társasága: Parti Nagy Lajos – Patkós Márton

2018. január 27.

Az Örkény Színház projektje a Magyar Kultúra Napjára / youtube

Tovább | Nincs hozzászólás »

Élő írók társasága: Spiró György – Znamenák István

2018. január 26.

Az Örkény Színház projektje a Magyar Kultúra Napjára / youtube

Tovább | Nincs hozzászólás »

Élő írók társasága: Kárpáti Péter – Hámori Gabriella

2018. január 25.

Az Örkény Színház projektje a Magyar Kultúra Napjára / youtube

Tovább | Nincs hozzászólás »

Élő írók társasága: Garaczi László – Vajda Milán

2018. január 24.

Az Örkény Színház projektje a Magyar Kultúra Napjára / youtube

Tovább | Nincs hozzászólás »

Elekes Ferenc: Lelombozottak

2018. január 24.

Mondják, hogy nem úgy kell élni, ahogyan élek, mert ahogyan élek, úgy nem lehet élni. Mindent pozitív módon kell fölfogni, annyira pozitív módon, amennyire csak lehet. És mondják, hogy vidámnak kell lenni, akkor is, ha nincs, aminek örülni, a vidámság meghozza gyümölcsét és akkor lesz az is, aminek lehet örülni. Engem épp az ilyesmik tudnak […]

Tovább | 2 hozzászólás »

Élő írók társasága – az Örkény Színház új sorozata

2018. január 23.

Az elmúlt héten Mácsai Pál, az Örkény Szímház igazgatója bejelentette, hogy a tavalyi Élő költők társaságához hasonlóan, az idén  magyar prózaírókat kértek fel, írjanak a színház előadói számára egyperceseket, amiket a színészek az idei Magyar Kultúra Napjától kezdve előadnak a közösségi médiában. Az előadott szövegeket a youtube alapján osztjuk meg olvasóinkkal.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Elekes Ferenc: A tyúkketrec alapkövének ünnepélyes elhelyezése

2018. január 23.

Anyámnak volt egy beteges, örökké lábadozó, de jóravaló francia tyúkja. Akkor is tojt, amikor a falunkban minden tyúk megfeledkezett alapvető föladatáról. A francia tyúk nem feledkezett meg. Tojt rá a falunkbéli, ellustult tyúkokra. Betegeskedett, lábadozott, de mindig volt tojás a háznál. Mondta is anyám, nézd meg ezt a francia tyúkot! Ez az én utolsó tyúkom, mert […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Nagy László Mihály: Fából vaskilincs

2018. január 16.

D. Zs. sebész főorvos a város felét már megműtötte, mindenki túlélte, sokan viszont a műtét után mondogatják: jó-jó, de… nőzik, iszik, bulizik, pedig nyugdíjas, műteni piásan is bejár… Zsiga bácsit mindez hidegen hagyja.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos: Megújulni

2018. január 15.

Az em­ber foly­ton úgy érzi, hogy va­la­mi megint nin­csen jól. Amíg hall­gat vele, va­la­hogy el­van. De ha mon­da­ni kez­di, bajt hoz a fejére. Ha va­la­mi nem stim­mel, oka le­het, és ez rop­pant veszélyes.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos: Emlék madárnyelven

2018. január 13.

Haj­na­li fél hétkor fel­har­san a csa­ta­kiáltás: Réunion! Érte­kez­let. Min­den­ki a Főte­rem­be siet. Fel­so­ra­koz­nak a ro­va­tok, élükön a káplárok­kal, izé, a ro­vat­ve­zetőkkel. Je­lentést tesz­nek a pa­rancs­nokságnak. Be­mu­tatják szak­területük az­na­pi kínálatát. El­mondják, miről ír(ná)nak a hol­na­pi újságba.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos: A kor parancsa

2018. január 12.

A választások előtt azt mond­ta a volt polgármes­ter a gyűlésen: „Áll­junk a sar­kunk­ra, em­be­rek!” A je­lenlévők, na, ki nem jár ma­napság gyűlésbe: nem értették. De mi­vel nem di­vat butának látsza­ni, jólértesülten  hall­gat­tak. Per­sze sen­ki sem tett sem­mit. Vasárnap a pap is ki­hir­det­te a temp­lom­ban. „Áll­junk a sar­kunk­ra, em­be­rek!” Hát en­nek már na­gyobb lett a hi­te­le, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Nagy László Mihály: Mindenki beszél

2018. január 4.

A fülkében ketten voltak: az öreg és a tini. Az öreg az elrohanó tájat nézegette, ha meg befele kukkerolt, a tinit nézte. Azt nem zavarta a dolog, rágta a rágógumiját és a fülhallgatójában az ACDC-t hallgatta. Egy idő után az öreg így szólt: „Fiatalember, egy kicsit beszéljen hangosabban, öreg vagyok és süket.”

Tovább | Nincs hozzászólás »

Para Olga: “Majd álmaidban meg-meglátogatlak”

2017. december 29.

”Belépek hozzád, csöndben letelepszem, s csak nézlek, nézlek a homályon át. És mikor édes arcoddal beteltem, megcsókollak és úgy megyek tovább.” (Nicola Vapcarov: Búcsú ) – Hagyj még aludni, nagyon álmos vagyok, Kincsem. Itt vagy, tudom. – Na, hol, na hol vagyok? – A karácsonyfám mögött bujkálsz. Szép, ugye?

Tovább | Nincs hozzászólás »

Para Olga: Az angyal

2017. december 26.

A kislányka odavonszolja a támlás széket az ablakhoz. Felmászik rá. Az eget fürkészi. Sűrű pelyhekben hull a hó. Keresi az angyalt, minden reá vonatkozó szót megjegyez, ellenőriz, az angyalkát várja szíve minden dobbanásával. Tudja, holnap este jön, de már ma áll és vár rendületlenül. Meg kell látnia. A levelét már rég elvitte az angyal az ablakból. […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Mondott történetek – Kosztolányi Dezső: Arany diók

2017. december 25.

A szerzőnek Öröm című, karácsonyi történeteket tartalmazó kötetéből. Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár

Tovább | Nincs hozzászólás »

Nagy László Mihály: Sördal

2017. december 21.

Gyárfást mindenki Gyafinak hívta, sulis korában ragadt rá ez a bece. A sörgyár szomszédságában lakott, ahol 4,50 helyett 2 lejbe került egy-egy sör, de a szabály az volt, hogy kriglibe töltötték, s ha valaki el akarta vinni, üvegbe vagy edénybe kellett töltenie. Méghozzá személyesen.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Cselényi Béla: Ó, az a valódi(,) kereskedelmi Angyal…!

2017. december 15.

Gyermekkoromban hallottam ugyan Isten létezéséről, de csupa ingatag, mesés vagy egzaltált forrásból, amely nem győzött meg. Általában boldog voltam, későbbi létemhez képest mindenképpen az, ugyanakkor úgy hittem, hogy Isten nincs, de ezt nem mondjuk meg anyai nagyapámnak, Apónak, aki vidéki református lelkész.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Bölöni Domokos: Boccsú Bimbi beceneve

2017. december 2.

Boccsú Bimbit ugyanúgy hívják, mint a nagyapját, az is Boccsú Bimbi. De bá, vagyis Boccsú Bimbi bá. Volt. Boccsú Bimbi pedig csak szimplán Boccsú Bimbi. A faluban nem élt más Boccsú, csak ők ketten. A Boccsú Bimbi apja azért nem Boccsú, mert senki sem látta soha. Valamelyik nyári sokadalomban jött össze vele Varga Borbála, a […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Nagy László Mihály: Mi legyen a fa alatt?

2017. december 2.

Lehullt az első hó. Most már biztosan itt a tél. Jött a Mikulás, jön a Karácsony, a Szilveszter. De álljunk csak meg… Jön a Télapó, az Angyal, az ajándék. Mi lesz a karácsonyfa alatt? Cike ül a haverokkal, pohár sör és cigi mellett, úgy meséli:

Tovább | Nincs hozzászólás »

Nagy László Mihály: A köszönés titkai

2017. november 16.

A családi „közgyűlés” nem tűnt vészesnek, apu és anyu arca nem volt mogorva, inkább kedves. Laci legalább is így látta. Apu kezdte, s közben szürcsölgette a sörét: – Lacikám, két hónapot ülünk itt nagyiéknál, egy dologra kell nagyon figyelned, amikor kimész a kapun, mindenkinek köszönnöd kell, így illik. Itt van Béla, az unokatestvéred, ő elmagyarázza, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Tóth Margit: Napsugárka és az Olt

2017. november 11.

A végtelen égbolt birodalmában míg világ s két nap, talán annál es több, éldegél az öreg nap. Ennek az öreg napnak sok szíp jánya vagyon: Pajmallat, Virrjadat, Hajnalka, Napkelte, Napsugárka, Délinke, a bársonyosan bíborvörös Naplemente. Napsugárka , a legszebb, legaranyosabb mind közül volt apja kedvence, szeme fénye. Bármit akart apjától , addig-addig küsködött ,azt el […]

Tovább | 2 hozzászólás »

Tóth Margit: Sárgult falevél

2017. november 9.

Szaporán szedtem lábaim, mintha hátulról húzták volna visszafele, nem haladtam. Pedig sietős volt a dolgom. Hogy is van? – Lassan járj tovább érsz!- jutott eszembe. Visszafogtam magam. Szóval, nagyon kibillenthette valami lelki nyugalmam. Az meg úgy felgyorsult, hogy alig tudtam lépést tartani vele. Hogy , hogy nem, a parkban találtam magamat.

Tovább | Nincs hozzászólás »