‘Jegyzet’

 

Zsehránszky István: Az állatokkal sem bánnak jobban

2017. augusztus 16.

Igen. Az állatokkal sem bánnak jobban, mint velünk. Nagy sikernek könyvelik el, hogy Csíkdánfalván kilőttek egy medvét, aki megtámadott három, környékbeli juhászt. Környezetvédelmi minisztériumi engedéllyel lőtték ki – tehát politikai döntés alapján, amit Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke szorgalmazott, jobb ügyhöz méltó buzgalommal. „Nem a medvék ellen harcolunk, hanem a közbiztonság megmentéséért” – […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Mikes Kelemen – Rodostó

2017. augusztus 14.

Halála 250. évfordulójának küszöbén utcát neveztek el Mikes Kelemenről (1690–1761) a magyar prózairodalom kimagasló alakjáról, Rákóczi Ferenc száműzetésének krónikásáról Rodostóban. A márvány-tengerparti török város volt a „nagyságos fejedelem” és kuruc társai bujdosásának végállomása. Rodostó (Tekirdağ) közgyűlése a Magyar–Török Baráti Társaság kezdeményezésére a Rákóczi Múzeum mögötti utcát nevezte el Mikesről.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Tóth Margit: A gyöngykalász

2017. augusztus 6.

Nyár van, nyár, június. Hullámzik a búzatenger… jut eszembe, miközben szemtanúja voltam a hirtelen jött viharnak. Megtapasztaltam a kalászok táncát az esőben. A vihar végzetes csapása is lehetett volna a búzamezőnek, s ha jobban belegondolok a mindennapi kenyerünknek. “Az eső kegyelem, az ég földre ereszkedése, eső nélkül nem lenne élet” – jut eszembe.

Tovább | 2 hozzászólás »

Dr. Culcer Sándor: A Petőfi-rejtély*

2017. július 31.

1849. július 31-én az egész haladó világ rokonszenvét kiváltó magyar szabadságharcnak egyik tragikus zárójelenete pergett le a Segesvár melletti Fehéregyháza községben. A tikkasztó, fellegekkel terhes nyári napon, miután a honvéd századok reggeltől késő délutánig elkeseredetten, fogcsikorgatva rohamoztak, a csata megfordul, az elit cári ulánus ezredek rázúdulnak a maroknyi honvéderőkre, szörnyű mészárlás kezdődik… A harcmezőn ott […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Báthory István – Vilnius, Valga, Gliwice

2017. július 26.

A kis balti államok legdélebbikének, Litvániának a történelmében kiemelkedő szerepet játszott Báthory István (1533–86), aki erdélyi fejedelemként nyerte el a lengyel királyi trónt, s vele Litvánia nagyfejedelmi címét. Ez utóbbi minőségében, felségterülete védelmében három sikeres hadjáratot folytatott IV. (Rettegett) Iván cár ellen is, megakadályozva Oroszország terjeszkedését, kijutását a Balti-tengerhez.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Nászta Katalin: egy kígyónyi

2017. július 26.

A nőnek hamarabb nyílik fel a szeme. Elsőnek evett a fáról. Ez lett a veszte. A férfi egy lépés hátrányban van hozzá képest. Majd ő is eszik az almából. Ekkor megnyílik szeme és rájön, hogy mindenről az asszony tehet. Ezért sosem bocsátja meg neki az elsőbbséget. Ettől nyomorult az élet itt a földön. Ha a […]

Tovább | 4 hozzászólás »

Székedi Ferenc: Látogatás után

2017. július 26.

… Mai jegyzetemben szeretnék… kitérni Klaus Johannis székelyföldi látogatására, pontosabban arra a két órára, amelyet Románia elnöke Hargita megye székházának üléstermében töltött el, ahol a jó előre meghirdetett napirend szerint olyan témakörök között kellett volna lezajlania a magasrangú vendég illetve a megyei és helyi elöljárók vitájának, mint az infrastruktúra fejlesztés, a székelyföldi gazdasági beruházások, a […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Nászta Katalin: Emlékszavak

2017. július 25.

KÁNTOR LAJOS író, irodalomtörténész, színházkritikus, szerkesztő Kolozsvár 1937-08-07 – Kolozsvár 2017-07-22 Kántor Lajoshoz sok emlékem fűződik. Amikor először jártam a Korunk szerkesztőségében és átnyújtottam neki a verseim, a szerkesztőség még a Főtéren volt Kolozsváron, a régi bérházak egyikében. Az ajtóval szemben ült az asztalánál. Majd elolvassa, mondta, aztán meglátja, ha jók…

Tovább | 3 hozzászólás »

Lőrincz György: Okos emberek okossága…

2017. július 24.

Nem tu­dom, mások hogy van­nak vele, de én csodálom az okos em­be­re­ket. És ez a csodálat, miután rácsodálkoz­tam ma­gam­ra is, nem vélet­len. Nem szer­zett, egy­szerűen ve­lem szüle­tett tu­laj­donság. És ez nálam már ak­kor meg­mu­tat­ko­zott, ami­kor még nem is tu­da­to­sult ben­nem… Ott lótot­tam-fu­tot­tam az okos em­be­rek körül, ke­res­tem a barátságu­kat, ci­pel­tem a táskáju­kat, és nem egyébért, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Bocskai István – Genf

2017. július 16.

A svájci nagyváros a 16. század óta a kálvinizmus szellemi fővárosának számít Európa-szerte. A reformáció nagy alakjait – Kálvint és másokat – monumentális emlékmű örökíti meg az óváros melletti parkban. A szobrok sorában áll Bocskai István (1557–1606) alakja is.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Nászta Katalin: Krónikátlan

2017. július 12.

Ki lehet krónikás? És mennyire hihetünk neki? Jó alaposan átrágott, utánanézett, feltérképezett, dokumentált tudósítást nevezhetünk krónikának. Ki írhatja meg őket? Akik ezeknek a feltételeknek megfelelnek. Ám a szubjektivitást nem zárhatjuk ki belőle. Még akkor sem kaphatunk igazán tiszta képet, ha ugyanazt több szemszögből is megvilágítják nekünk. Mivel senki sem bújhat ki a bőréből, maradunk a […]

Tovább | 2 hozzászólás »

Bölöni Domokos: Görcsoldó

2017. július 12.

Lebőgés a csoszkában Az 1970-es évek elején voltam fiatal tanár – meséli G. – Meg sem száradt a tus a diplomámon, máris egy sóvidéki nagyközségben találtam magam. Nemzedékváltás lehetett, mert sok fiatal kolléga kezdte a tanévet. Nekem rögtön egy jócskán kamasz tizedik osztályt loccsantottak a nyakamba, és az első szülői értkezleten be is fürödtem. Hadd […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Daczó Katalin: Nématragédia hat percben

2017. június 29.

Egy átmulatott éjszaka után tart hazafelé két fiatal nő és két férfi. Amikor képbe kerülnek, nem látszik jól, hogy az egyik férfi öleli a nők egyikét, vagy csak azért csimpaszkodik belé, hogy állni bírjon a lábán. Mert minden arra vall, hogy nagyon kapatos, vitatkozhatnékja van, vinné magával a csajt (a barátnőjét?), de valamiben nem értenek […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Fotó és irodalom (21-22): Juhász Ferenc / Bölöni György

2017. június 27.

Ady Endre utolsó fényképe Fáj az istent roncsokban látni, a kozmosz-szívűt a művén merengni. Így nem pusztulhat el akárki, kalapján hervadó virággal. Sárkány üvöltés és madárdal, kén~erdő, jég-kűrt, lét-alkonyi zsoltár: csak ennyi volnál, ennyi?

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ágoston Hugó: Emberek, testvéreink

2017. június 23.

Június 21-én nyári napforduló volt, csillagászatilag is az év leghosszabb napja – hasznos időtöltésemet olvasással tetézem. A világhelyzet mostani legnagyobb témáját kínálja…

Tovább | Nincs hozzászólás »

Gergely Tamás: Az én Koreám

2017. június 23.

Bárkit bármikor bárhol 2017 június Itt van ennek a pórul járt amerikai fiatalnak az esete. A világsajtót bejárta az ügy, nem részletezem. Turista volt Észak-Koreában, ellopott (?) egy jelszót a szállodában, elítélték tizenöt évre. Tizenhét hónap után átadták kómában, mint egy zsák sódert vitték, lépni sem tudott, nagyon rövid időre rá meghalt. Amerikai orvosok nem […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Hírét vettük: Márton Károlyt ellepik a könyvek

2017. június 21.

A Sóvidéki televízió (van ilyen!) nemrégiben Márton Károly költő barátunk otthonában járt (Molnos Zoltán személyében), mialatt kellemes perceket beszélgettek át a könyvolvasásról, -gyűjtésről és a hozzájuk fűződő praktikákról.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Hírét vettük: A tűzhányó résen van

2017. június 20.

Vigyázat a Szent Anna tóval! Vulkánveszély! A tűzhányó nem alszik! Ilyen és ehhez hasonló tanulságokkal távozott a Csomád hegység környékéről az a magyar vulkanológus kutatócsoport, mely nemrégiben a Kárpát-medence legfiatalabb vulkánjának széndioxid kiáramlását vizsgálta, korszerű eszközökkel.

Tovább | 1 hozzászólás »

Kedei Zoltán: Hazugsági fokmérő

2017. június 14.

Beteg a világ. Adok is, kapok is, mint a langyos nyár. Tele van „hazudsz” megbélyegzésekkel. A politikai életből veszem. Ennél nagyobb sértést…  Sorvasztják az emberbe vetett hitemet. Nálam lenne a hiba? Mérőműszert keresek, hogy lemérjem a hazugságokat. Vigyázok, nehogy fordítva dugjam be a „kulcsot”, a folyamat elakad. Nem szállok vitába a láthatatlan ellenséggel. Rendellenes jelenségekre […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ágoston Hugó: Nagy energiák

2017. június 12.

Arra gondoltam nemrég, mit lehetne figyelmébe ajánlani embertársainknak a politika mindennapi rémségei és ostobaságai helyett. Persze elsősorban azt, hogy törődjünk egymással többet, ne sajnáljuk az időt a közvetlen kapcsolatoktól, akár a futó beszélgetések apró örömétől, még kevésbé a tartalmas olvasmányoktól, filmektől, szórakozástól – ésatöbbi.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: Tudomány és művészet

2017. június 12.

…A napokban Sepsiszentgyörgyön járt Barabási Albert László csíki származású fizikus, aki a bukaresti majd budapesti tanulmányok után az Egyesült Államokban vált nem csupán kiváló egyetemi tanárrá, hanem a hálózati kutatásokat megalapító világhírű tudóssá, több hasonló tárgyú, igen népszerű könyv szerzőjévé. Barabási Albert László nem akárhol, hanem a Magma kortárs képzőművészeti kiállító központban tartotta meg előadását […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

B. Tomos Hajnal: Újdonság

2017. június 7.

Kiállok a kapuba, csak úgy, céltalan , hadd lássák a szomszédok, hogy még élek és virulok. De senki sem lát. Az utca kihalt, ha csak nem a kapurésen vagy a függöny mögül kukucsál valaki s lesi minden mozdulatom. Alá s fel az utcán minden hajszálra ugyanolyan, akár a tegnap és tegnapelőtt. Azaz mégsem : a […]

Tovább | 2 hozzászólás »

Hegedűs Zsolt: Szúrópróba

2017. június 1.

Hetek óta fájt a térdem, méghozzá nagyon. Nem emlékszem rá, hogy megütöttem volna. Egyik napról a másikra tört rám a fájdalom. A röntgen nem mutatott ki elváltozást. Az orvos a kímélő életmódon kívül enyhe fájdalomcsillapítót javasolt. – Akupunktúra – mondta ellentmondást nem tűrő hangon a feleségem, és beprotezsált egykori jótevőjéhez, a kínai csodadoktornőhöz.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Árpád-házi (Boldog) Konstancia – Lemberg

2017. június 1.

Édesapja, IV. Béla a tatárjárás után adta férjhez Konstancia (1237–1276) magyar királyi hercegnőt Leó (Lev) halicsi herceghez. Konstancia volt szülei hatodik gyermeke. A tatárdúlás súlyos következményeit Béla király házassági kapcsolatokkal is igyekezett enyhíteni, Magyarország keleti védelmét erősíteni. 

Tovább | Nincs hozzászólás »

Eugenia S. Lee: Senkiföldjén

2017. május 31.

Ha nem is a “semmi ágán ül szívem”, de a senki földjén a lelkem. Szabó Lőrincet és a vízipókot nem tudom átadni, ahogy a Tanút sem, ahogy az Indul a bakterház is csak nekem vicces. Nem tudom azt az érzést megértetni, átéltetni senkivel, hogy mit jelentett életem első fekete FA szappana, az egyébként teljesen üres […]

Tovább | 2 hozzászólás »