‘Jegyzet’

 

Nászta Katalin: névmások

2017. augusztus 30.

/Értelmező kézi szótáramból/ Mindenki tudja. Jobb elmenni a helyszínről, hogy jobban átlásd a helyszínt. Jobb messziről nézni a dolgok összefüggéseinek észrevétele érdekében. Hogy tisztábban láss, milyen szálak mozgatják a dolgokat. Ez, amikor kívülről, objektíven akarod megérteni. Ha meg a kiváltó okokat akarod megismerni, akkor közelebb kell menni, bele kell bújni, hogy felfedezd a mozgatórugókat. Így […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Hirét vettük: Bejelentették a ly betű halálát

2017. augusztus 30.

Igaz, hogy még ez év április 1-jén történt a rendkívüli esemény, amiről mi csak most számolunk be. A kezdeményező egy Ungváron élő írónk, aki honlapján / blogján az alábbi híradást tette közzé: “Én, Balla D. Károj (azelőtt Károly) magyar író 2017. április 1-jén úgy döntöttem, hogy tiltakozásul a magyar akadémiai hejesírási szabájzat vaskalapos rendelkezései ellen, többé […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Nászta Katalin: háziszörny

2017. augusztus 29.

/Értelmező kézi szótáramból/ Elcsuklik a hangja, szoktuk mondani, amikor valaki meghatottságában visszafojtja a sírást beszéd közben. Gyakran előfordul idős embereknél. Vagy érzékenyebbeknél, akik hajlamosabbak az együttérzésre. Mert igazán ezt jelzi az elcsuklás.. De mi van azzal, akinek el-elcsuklik, de mégsem tartozik a puhaszívűek közé?

Tovább | Nincs hozzászólás »

Székedi Ferenc: Új konferenciák, régi vizek

2017. augusztus 27.

Miért nincs, ami van? Megismétlem: miért nincs, ami van? És arra kérem a hallgatókat, hogy ezen a rövid kérdésen töprengjünk el közösen, abból az alkalomból, hogy Sepsiszentgyörgyön székelyföldi borvízkonferenciát tartanak /amely azóta befejeződött – szerk./. Ha pedig visszatekintünk az időben, rögtön rájövünk arra, hogy nem is az elsőt és minden bizonnyal nem is az utolsót.

Tovább | 1 hozzászólás »

Emlékező alkotók – erdélyi életutak

2017. augusztus 25.

Kedei Zoltán Vár-lak-beli műtermében találkozhattunk augusztus 18-án ismét. Ötvös József vártemplomi lelkész-esperes, az Új Kezdet című református kiadvány felelős szerkesztője, közíró és Kiss Székely Zoltán költő-tanár, közíró voltak a vendégeink.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Zsehránszky István: Panaszkodunk, panaszkodunk…

2017. augusztus 25.

Panaszkodunk, panaszkodunk, és a temetők üresek – mondta hajdan egyik kolléganőm. Mondását egy Kolozsvárt megjelent könyv juttatja eszembe. A címe: A román nemzetet sújtó átkok. A szerzője három román tudós ember, szociológusok – és nagyon el vannak keseredve. Máris elsiratják azt a dák—római csodát, amit ma egyszerűen románságnak neveznek. A szerzők neve: Nicolae Grosu, Ionel […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Erdélyi történelem – egy honlapon

2017. augusztus 24.

Közönség előtt is bemutatkozott Kolozsvárott a mindenki számára írt erdélyi történelmi honlap A www.erdelyikronika.net csapata – akik egyesületbe szerveződve dolgoznak a honlapon – célja a történelmi megalapozottságú népszerűsítés, hiszen gyakran előfordul, hogy új kutatások csak a szakma számára válnak elérhetővé. A Kolozsvári Magyar Napokon bemutatkozó csapatról Fodor János, a honlap felelős szerkesztője, az egyesület elnöke […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Zsehránszky István: Az állatokkal sem bánnak jobban

2017. augusztus 16.

Igen. Az állatokkal sem bánnak jobban, mint velünk. Nagy sikernek könyvelik el, hogy Csíkdánfalván kilőttek egy medvét, aki megtámadott három, környékbeli juhászt. Környezetvédelmi minisztériumi engedéllyel lőtték ki – tehát politikai döntés alapján, amit Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke szorgalmazott, jobb ügyhöz méltó buzgalommal. „Nem a medvék ellen harcolunk, hanem a közbiztonság megmentéséért” – […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Mikes Kelemen – Rodostó

2017. augusztus 14.

Halála 250. évfordulójának küszöbén utcát neveztek el Mikes Kelemenről (1690–1761) a magyar prózairodalom kimagasló alakjáról, Rákóczi Ferenc száműzetésének krónikásáról Rodostóban. A márvány-tengerparti török város volt a „nagyságos fejedelem” és kuruc társai bujdosásának végállomása. Rodostó (Tekirdağ) közgyűlése a Magyar–Török Baráti Társaság kezdeményezésére a Rákóczi Múzeum mögötti utcát nevezte el Mikesről.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Tóth Margit: A gyöngykalász

2017. augusztus 6.

Nyár van, nyár, június. Hullámzik a búzatenger… jut eszembe, miközben szemtanúja voltam a hirtelen jött viharnak. Megtapasztaltam a kalászok táncát az esőben. A vihar végzetes csapása is lehetett volna a búzamezőnek, s ha jobban belegondolok a mindennapi kenyerünknek. “Az eső kegyelem, az ég földre ereszkedése, eső nélkül nem lenne élet” – jut eszembe.

Tovább | 2 hozzászólás »

Dr. Culcer Sándor: A Petőfi-rejtély*

2017. július 31.

1849. július 31-én az egész haladó világ rokonszenvét kiváltó magyar szabadságharcnak egyik tragikus zárójelenete pergett le a Segesvár melletti Fehéregyháza községben. A tikkasztó, fellegekkel terhes nyári napon, miután a honvéd századok reggeltől késő délutánig elkeseredetten, fogcsikorgatva rohamoztak, a csata megfordul, az elit cári ulánus ezredek rázúdulnak a maroknyi honvéderőkre, szörnyű mészárlás kezdődik… A harcmezőn ott […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Báthory István – Vilnius, Valga, Gliwice

2017. július 26.

A kis balti államok legdélebbikének, Litvániának a történelmében kiemelkedő szerepet játszott Báthory István (1533–86), aki erdélyi fejedelemként nyerte el a lengyel királyi trónt, s vele Litvánia nagyfejedelmi címét. Ez utóbbi minőségében, felségterülete védelmében három sikeres hadjáratot folytatott IV. (Rettegett) Iván cár ellen is, megakadályozva Oroszország terjeszkedését, kijutását a Balti-tengerhez.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Nászta Katalin: egy kígyónyi

2017. július 26.

A nőnek hamarabb nyílik fel a szeme. Elsőnek evett a fáról. Ez lett a veszte. A férfi egy lépés hátrányban van hozzá képest. Majd ő is eszik az almából. Ekkor megnyílik szeme és rájön, hogy mindenről az asszony tehet. Ezért sosem bocsátja meg neki az elsőbbséget. Ettől nyomorult az élet itt a földön. Ha a […]

Tovább | 4 hozzászólás »

Székedi Ferenc: Látogatás után

2017. július 26.

… Mai jegyzetemben szeretnék… kitérni Klaus Johannis székelyföldi látogatására, pontosabban arra a két órára, amelyet Románia elnöke Hargita megye székházának üléstermében töltött el, ahol a jó előre meghirdetett napirend szerint olyan témakörök között kellett volna lezajlania a magasrangú vendég illetve a megyei és helyi elöljárók vitájának, mint az infrastruktúra fejlesztés, a székelyföldi gazdasági beruházások, a […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Nászta Katalin: Emlékszavak

2017. július 25.

KÁNTOR LAJOS író, irodalomtörténész, színházkritikus, szerkesztő Kolozsvár 1937-08-07 – Kolozsvár 2017-07-22 Kántor Lajoshoz sok emlékem fűződik. Amikor először jártam a Korunk szerkesztőségében és átnyújtottam neki a verseim, a szerkesztőség még a Főtéren volt Kolozsváron, a régi bérházak egyikében. Az ajtóval szemben ült az asztalánál. Majd elolvassa, mondta, aztán meglátja, ha jók…

Tovább | 3 hozzászólás »

Lőrincz György: Okos emberek okossága…

2017. július 24.

Nem tu­dom, mások hogy van­nak vele, de én csodálom az okos em­be­re­ket. És ez a csodálat, miután rácsodálkoz­tam ma­gam­ra is, nem vélet­len. Nem szer­zett, egy­szerűen ve­lem szüle­tett tu­laj­donság. És ez nálam már ak­kor meg­mu­tat­ko­zott, ami­kor még nem is tu­da­to­sult ben­nem… Ott lótot­tam-fu­tot­tam az okos em­be­rek körül, ke­res­tem a barátságu­kat, ci­pel­tem a táskáju­kat, és nem egyébért, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Farkas József György: Bocskai István – Genf

2017. július 16.

A svájci nagyváros a 16. század óta a kálvinizmus szellemi fővárosának számít Európa-szerte. A reformáció nagy alakjait – Kálvint és másokat – monumentális emlékmű örökíti meg az óváros melletti parkban. A szobrok sorában áll Bocskai István (1557–1606) alakja is.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Nászta Katalin: Krónikátlan

2017. július 12.

Ki lehet krónikás? És mennyire hihetünk neki? Jó alaposan átrágott, utánanézett, feltérképezett, dokumentált tudósítást nevezhetünk krónikának. Ki írhatja meg őket? Akik ezeknek a feltételeknek megfelelnek. Ám a szubjektivitást nem zárhatjuk ki belőle. Még akkor sem kaphatunk igazán tiszta képet, ha ugyanazt több szemszögből is megvilágítják nekünk. Mivel senki sem bújhat ki a bőréből, maradunk a […]

Tovább | 2 hozzászólás »

Bölöni Domokos: Görcsoldó

2017. július 12.

Lebőgés a csoszkában Az 1970-es évek elején voltam fiatal tanár – meséli G. – Meg sem száradt a tus a diplomámon, máris egy sóvidéki nagyközségben találtam magam. Nemzedékváltás lehetett, mert sok fiatal kolléga kezdte a tanévet. Nekem rögtön egy jócskán kamasz tizedik osztályt loccsantottak a nyakamba, és az első szülői értkezleten be is fürödtem. Hadd […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Daczó Katalin: Nématragédia hat percben

2017. június 29.

Egy átmulatott éjszaka után tart hazafelé két fiatal nő és két férfi. Amikor képbe kerülnek, nem látszik jól, hogy az egyik férfi öleli a nők egyikét, vagy csak azért csimpaszkodik belé, hogy állni bírjon a lábán. Mert minden arra vall, hogy nagyon kapatos, vitatkozhatnékja van, vinné magával a csajt (a barátnőjét?), de valamiben nem értenek […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Fotó és irodalom (21-22): Juhász Ferenc / Bölöni György

2017. június 27.

Ady Endre utolsó fényképe Fáj az istent roncsokban látni, a kozmosz-szívűt a művén merengni. Így nem pusztulhat el akárki, kalapján hervadó virággal. Sárkány üvöltés és madárdal, kén~erdő, jég-kűrt, lét-alkonyi zsoltár: csak ennyi volnál, ennyi?

Tovább | Nincs hozzászólás »

Ágoston Hugó: Emberek, testvéreink

2017. június 23.

Június 21-én nyári napforduló volt, csillagászatilag is az év leghosszabb napja – hasznos időtöltésemet olvasással tetézem. A világhelyzet mostani legnagyobb témáját kínálja…

Tovább | Nincs hozzászólás »

Gergely Tamás: Az én Koreám

2017. június 23.

Bárkit bármikor bárhol 2017 június Itt van ennek a pórul járt amerikai fiatalnak az esete. A világsajtót bejárta az ügy, nem részletezem. Turista volt Észak-Koreában, ellopott (?) egy jelszót a szállodában, elítélték tizenöt évre. Tizenhét hónap után átadták kómában, mint egy zsák sódert vitték, lépni sem tudott, nagyon rövid időre rá meghalt. Amerikai orvosok nem […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Hírét vettük: Márton Károlyt ellepik a könyvek

2017. június 21.

A Sóvidéki televízió (van ilyen!) nemrégiben Márton Károly költő barátunk otthonában járt (Molnos Zoltán személyében), mialatt kellemes perceket beszélgettek át a könyvolvasásról, -gyűjtésről és a hozzájuk fűződő praktikákról.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Hírét vettük: A tűzhányó résen van

2017. június 20.

Vigyázat a Szent Anna tóval! Vulkánveszély! A tűzhányó nem alszik! Ilyen és ehhez hasonló tanulságokkal távozott a Csomád hegység környékéről az a magyar vulkanológus kutatócsoport, mely nemrégiben a Kárpát-medence legfiatalabb vulkánjának széndioxid kiáramlását vizsgálta, korszerű eszközökkel.

Tovább | 1 hozzászólás »