‘Regény’

 

Szente B. Levente: Tücsök, Zöld Manó és a többiek (26., befejező rész)

2018. május 22.

A reggeli után mindenki szedelőzködött. Tücsök és Réti a nagy nyüzsgésben Picur után kutatott. – Megbocsátasz nekem? – kérdezte Picur, hamiskásan mosolyogva hegedűs barátjára. – Tudod, az ígéretért, hogy veled megyek a Kerek Mezőre! Amikor azt mondtam neked, komolyan is gondoltam. De most sok minden megváltozott az életemben. – Megértelek… Ne is folytasd, barátom. Azt […]

Tovább | 3 hozzászólás »

Szente B. Levente: Tücsök, Zöld Manó és a többiek (25)

2018. május 21.

Vidáman cseverészve, nevetgélve menetelt a kis csapat egy ősi, titkos ösvényen, amit csak Fátyolka ismert, és amiről – alkalomadtán éppen Picur szemébe nézve – azt állította, hogy a Tündérek taposták ki, még akkor, amikor a csodák minden fűszál, virág vagy kő alatt ott hevertek. Igy mondta, szó szerint.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Szente B. Levente: Tücsök, Zöld Manó és a többiek (24)

2018. május 20.

Amikor a napsugarak elérték az érett szederszemeket, s egy harmatcsepp csilingelve földre cseppent, Tücsök kinyitotta szemét. Vissza is zárta nyomban, mert úgy hitte, álmodik. Aztán megrázta fejét, és nagyot nézett. Maga előtt egy kis manószerű, zöldszárnyú teremtményt látott. Nem volt más választása, megböködte a mellette mélyen alvó Picurt.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Szente B. Levente: Tücsök, Zöld Manó és a többiek (23)

2018. május 19.

[Fátyolka] Sziszegő, morgó zajra ébredt. Moccanni ugyan alig tudott, de valahogyan a hangok forrása fele fordította arcát. Szörnyűséges dolgot látott. Hirtelen azt kívánta, bárcsak meg sem ébredt volna. Úgy tíz arasznyira tőle hatalmas Imádkozó Sáska-had menetelt, sejtése szerint a saját faluja irányába. Minden egyes teremtmény hátán egy-egy állig felfegyverzett kobold ült. Egyesek bóbiskoltak, mások mereven […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Szente B. Levente: Tücsök, Zöld Manó és a többiek (22)

2018. május 18.

Hogy össze ne zavarjuk a dolgokat, térjünk vissza egy kicsit oda, amikor Réti beszámolt arról, amit odakint látott. Mi történt akkor, és kik fogták el a három kalandort? Ami a legfontosabb, miért? A zöldszárnyúak az erdő tiszteletére rendezett ünnepségüket tartották éppen, a maguk fura és egyben varázslatos szokásaival, amikor megjelent a három kobold.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Szente B. Levente: Tücsök, Zöld Manó és a többiek (21)

2018. május 17.

Fátyolka, az örökség része Tücsök felpillantott a magasba. Rétit, a beszélő madarat próbálta megkeresni, de a sötétben semmit nem látott. Fáradt is volt, és mindenekelőtt rettenetesen éhes. Fura sejtelmei támadtak. Bár magának sem merte bevallani, nemhogy beszéljen róla, kezdte azt hinni, hogy itt semmi nem véletlen. Talán éppen a Kő, ami a manónál van, mindennek […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Szente B. Levente: Tücsök, Zöld Manó és a többiek (20)

2018. május 15.

Hideg és nyirkos levegő vette körül őket, amikor magukhoz tértek. Ahogy látni kezdtek, gyorsan felfedezték, hogy egy kéregkunyhóban vannak. Előbb Picur mozdult meg, aki gyorsan megtapogatta belső zsebét, s mert talán megtalálta, amit keresett, nem mozdult többé. A magasban, a kunyhó tetején levő repedésből gyönge fény szitált. A lassacskán halványodó fény jelezte, közeleg az este. […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Szente B. Levente: Tücsök, Zöld Manó és a többiek (19)

2018. május 14.

– Merre tartanak most a koboldok? És hányan vannak? – Picur hangja megremegett, de igyekezett palástolni izgalmát, nehogy Kurjancs észrevegye. Kurjancs tekintete ekkor a Tücsök mögötti bozótosra tévedt. Picur követte tekintetét. A bozontos növényzet között mozgást vélt látni. Ez pedig nem volt jó jel.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Szente B. Levente: Tücsök, Zöld Manó és a többiek (18)

2018. május 13.

Erdőhon fogságában Gyönge fuvallat söpört végig az erdőn. Itt-ott meglebbentek, összeértek a növények levelei, virágok hajlongtak, mintha a két kis jövevényt köszöntötték volna… Bár a magas égből nem sok látszott, néhány felhőfoltocska járta örökös táncát a nap körül.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Szente B. Levente: Tücsök, Zöld Manó és a többiek (17)

2018. május 12.

A békakirályfit követve csakhamar elérték azt a vastag fát, amiben a méhecskék laktak. Brekinek nem engedték, hogy tovább is velük tartson, mert úgy gondolták, aki olyan jó és igazságos királyfi, mint amilyen ő maga is, annak a népe mellett a helye. Ragyogóan sütött a nap. Széna- és virágillat terjengett a levegőben.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Szente B. Levente: Tücsök, Zöld Manó és a többiek (16)

2018. május 11.

A palota olyan gyönyörű volt, hogy Tücsök és Picur csak ámultak a látványtól. Mesterien felrakott fonott sás emelkedett a magasba, karcsú, zöldes nádból készült tartóoszlopokkal, melyeket kúszónövények fogtak össze. Ámultak-bámultak volna estig is, de Breki karon fogta, s egy szempillantás alatt berántotta őket valami lappancsfélén. Odafönt pedig, amint kitekintettek az egyik ablakon, kéken csillogó tavacskát […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Szente B. Levente: Tücsök, Zöld Manó és a többiek (15)

2018. május 10.

Csöndesen szemerkélt az eső. Úgy tűnt, nem akar elállni. Merő szürkeség volt az egész ég. Talán a kis manó is akkor nézett hátra, mert meglepetten kiáltott fel: – Nem hittem volna! Tehát eljöttek! – mondta, mintha a koboldhoz beszélt volna. Amint a békakirályfi partot ért, azonnal a sás közé vetette magát, két utasával együtt. Nagyot […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Szente B. Levente: Tücsök, Zöld Manó és a többiek (14)

2018. május 9.

És megjelennek a koboldok Tücsök a kopogás zajára pattant fel. Óvatosan megbökte Picurt: – Kopogást hallok. Zöld Manó úgy ült fel, mint akit hideg zuhany ért. Kapkodva ugyan, de összeszedte magát gyorsan, aztán a tőle megszokott nyugodtsággal így szólt: – Ha kopog valaki, az nem lehet rossz szándékú. Kérdezd meg, hogy ki az.

Tovább | Nincs hozzászólás »

Szente B. Levente: Tücsök, Zöld Manó és a többiek (13)

2018. május 8.

– Szóval – folytatta Picur -, a Kő állítólag a Magban van, kezeink között tartjuk… amikor megszületünk. A legkülönlegesebb az, hogy első urunkra a Kő indít el. Ezt úgy képzeld el, hogy születésünkkor már egy olyan tudással, vagy inkább ösztönnel rendelkezünk, ami más népeknek nem adatott meg. Vannak álomlátók, akik meglátják azt is, ami még […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Szente B. Levente: Tücsök, Zöld Manó és a többiek (12)

2018. május 7.

– Nagyon-nagyon régen, és innen nagyon messze történt. Akkoriban a manónemzetség nem volt ennyire szétszóródva. És ez a világ, amelyet most mi ilyennek ismerünk, egyáltalán nem így nézett ki. Sokkal különösebb volt ennél. Azon a helyen kő volt, jég és rettentő hideg. Sötétség töltötte be a tájat. A fekete földben lyukak voltak. Nagyon sok lyuk. […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Szente B. Levente: Tücsök, Zöld Manó és a többiek (11)

2018. május 6.

A rönkön kapaszkodva Tücsök észrevett egy odút. Valahogy elérte Picurt, jelezte, mit fedezett fel. Szó nélkül indultak el, kúszva, mászva, de oda legalább szerencsésen megérkeztek. Alighogy beléptek az imbolygó odú belsejébe, Picur megrázta átázott sörényét és felnevetett: – Ej, barátom – mondta -, néhány perce még a veríték csorgott rólunk, most meg a víz. Micsoda […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Szente B. Levente: Tücsök, Zöld Manó és a többiek (10)

2018. május 5.

A kő A tutaj fölött a nagyra nőtt bokrok, fák lombjain át, meg-megcsillant a tűző napkorong. Habár rövid ideig, de ömlött a veríték a két vállalkozó kedvű kalandorról. A vízre szállás első perceiben semmi különös nem történt, úgy siklott a nádtutaj, mintha összenőtt volna a vízzel. Voltak persze olyan szakaszok, ahol Picurnak és Tücsöknek minden […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Szente B. Levente: Tücsök, Zöld Manó és a többiek (9)

2018. május 4.

… Zöld Manó nem teketóriázott sokat. Rápillantott a tutajra, aztán az égre. Bólintott, majd a közeli patakot kezdte kémlelni. Hol lehetne vízre szállni? Ez járt most a fejében. Tücsök is ezen töprengett. A víz erejét megtapasztalta már, így természetes volt most, hogy a vízre szállás gondolkodást, komoly tervezést igényel. Picur megfogta a már készen levő […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Szente B. Levente: Tücsök, Zöld Manó és a többiek (8)

2018. május 3.

– Megvan! – rikkantotta alig néhány perc múltán. – Vízen megyünk tovább, hogy a nyomainkat ne fedezhesse fel senki. – Aztán mivel? Úszásról ne is álmodozz. Zavaros a víz. Sokfele iszaptenger van. Nem szeretnék abban elsüllyedni. Olyan lennék, mint azok a megkövesedett csigák és kagylók, meg azok a hatalmas állkapcsok és más csontok, melyeket egyszer […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Szente B. Levente: Tücsök, Zöld Manó és a többiek (7)

2018. május 2.

Tücsök nem tehetett mást, minthogy nagyokat álmélkodott. A Kerek Mezőn életében nem volt ennyi titokzatosságnak, sejtelemnek tanúja, mint most, az áradás után. – Már hogyne léteznénk! – csattant fel megint percekkel később a házikótól elég messzire járva Picur. – Szerinted akkor most ki áll előtted? – Hát, én például látlak téged! Akkor úgy látszik… vagyis… […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Szente B. Levente: Tücsök, Zöld Manó és a többiek (6)

2018. május 1.

Tücsök most a képzeletét erőltette. Szeme előtt zajlott le ugyanis éppen egy varázslat. Ha nem látja, nem is hiszi. Ám a helyzet az, hogy valóban megtörtént valami, valami, aminek hite szerint nem is lett volna szabad léteznie. – Ezt hogy csináltad? – csettintett ujjával. – Az imént nem ezeket a ruhákat viselted! Csak nem… ? […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Szente B. Levente: Tücsök, Zöld Manó és a többiek (5)

2018. április 30.

Később Tücsök elmesélte, hogy s mint került erre a számára nagyon fura helyre. Zöld Manó, vagyis Picur ezalatt csöndben figyelt. Aztán felállt és asztalt terített. Ráncok ültek a homlokán. Valami nagyon foglalkoztatta. Ez feltűnt Tücsöknek is. Miután alaposan belaktak szederből, különféle zamatos levelekből, és ittak egy csöpp harmatot, úgy döntöttek, ha már a sors összehozta […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Szente B. Levente: Tücsök, Zöld Manó és a többiek (4)

2018. április 29.

Hogy mit látott Tücsök, azon persze igencsak meglepődött. Aki manót még sosem látott, mit tegyen mást? Csak állt ott, egyik lábáról a másikra támaszkodva, a földet nézte, s közben arra gondolt, ha már léteznek manók, ez itt ne olyan legyen, amelyik elviszi… Sosem gondolt rá komolyan, de most eszébe jutott az is, hogy kis korában, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »

Szente B. Levente: Tücsök, Zöld Manó és a többiek (3)

2018. április 28.

Zöld Manó arra ébredt, hogy valahonnan kintről szöszmötölést hall. Félálomban arra gondolt, „ á, csak szél süvít a part menti nád közt.” Végül rájött, a zajt nem okozhatja sem a szél, sem a nád. Ez valami más. „Lehet, hogy Sikló, a vízi kígyó az?” – kíváncsiskodott félelemmel vegyes érzésekkel. „ -Nem másért, de az utóbbi […]

Tovább | 2 hozzászólás »

Szente B. Levente: Tücsök, Zöld Manó és a többiek (2)

2018. április 27.

Időbe telt, míg Tücsök megbarátkozott a környékkel. Legborzasztóbb érzése tán mégis az volt, hogy egyedül van. Ilyen vele sosem történt. Életében nem volt egyedül. Eddig soha. Főleg nem olyan helyen, amelyet nem ismert. Kis idő elteltével azonban nem tehetett mást, minthogy megropogtatta elgémberedett derekát, kitapintotta hátán a hegedűt, aztán lekászálódott a kéregről. Gondolta, jobb lesz, […]

Tovább | Nincs hozzászólás »