Tánczos G. Károly: Kocsmai miniatűrök 145/A (Az élet dele – az abszurd félfelvonásos első harmada)

Szín: Lepusztult kocsmabelső
Szereplők:

Férfi (F), 35-40 éves. Csúnya
Nő (N) 30-35 éves. Csúnya

F Megboldogult első feleségemre emlékeztet. Roppant lelkierőre volt szüksége, hogy tükörbe nézzen. Ez persze a tükörre is vonatkozik.
N No, maga se egy Marlin Brando!
F Marlon.
N Mit mond?
F Marlon. Marlon Brando. Így hívják. Marlon Brando. O-val. O, mint oktogon, oktaéder, orgonavirágzás. És természetesen orángután. Nőstény.
N Ismerkedni akar? Teszek én a maga o-ostoba megjegyzéseire, orrszarvú!
F Oposszum!
N Okapi!
F Ostoros garnéla!
N Osztriga!
F Ordenáré!
N Olyan!
F Milyen?
N Mi milyen?
F Azt mondta, olyan.
N No és, ha azt mondtam! Biztosan okom volt rá-
F Oka. Kaluga folyója. Vízszintes 12.
N Oda ne rohanjak! Hogy maga milyen művelt! Kár, hogy így néz ki! Bezzeg a Marlon Brandi!
F Brando. Marlon Brando. Úgy hívják. O-val.
N Tudom. Mit akar ezzel?
F Semmit. Iszik valamit?
N Naná! Miért mondta rám, hogy ostoros garnéla?
F Maga meg azt mondta, hogy…
N Az más! Egy jól nevelt férfi nem mondhatja egy hölgynek, hogy ostoros garnéla! Még ha olyan is!
F Milyen?
N Mi milyen?
F Már másodszor mondja, hogy olyan.
N Másodszor? Istenem, hogy múlik az idő! Lassan beköszönt az ősz. Elköltöznek a gólyák, a fecskék, a verebek, a cinkék.
F Azok nem.
N Mit mond?
F A verebek meg a cinkék nem költöző madarak. Maradnak.
N De ha megfagynak és lehullanak a fáról, miként a könnycsepp orrunk hegyéről, az olyan, mintha elköltöznének.
F Nem olyan.
N Hát milyen?
F Más.
N Azt szeretném, hogy maga udvaroljon nekem!
F Mit beszél?
N Olyan szépen tudja mondani, hogy más. Meg hogy vízszintes 12! Nekem még soha senki nem mondta, hogy vízszintes 12!
F Fiatal még. Mondhatják.
N Azt szeretném, ha maga mondaná!
F Már mondtam.
N Mondja még egyszer! Nem, kétszer! Nem, tízszer! Ezerszer, mint a mesében. Mondja tízmillió-hatvanháromezer-négyszázhuszonhat és félszer!
F Nem mondom.
N Kegyetlen. Van gyereke?
F Lehet.
N A gyerek az élet sója. Nem, cukra. Méze. Nekem kettő is van.
F Fiatalabbnak néztem.
N Tizennégy éves voltam, amikor a nagybátyám felcsinált. A padláson.
F Szörnyű!
N Az, de én élveztem.
F Puff neki!
N Aztán jöttek a gyerekek. Tudja, négyen lettek volna, de mondom, az sok, kettőt elvetettem. Pedig aranyosak voltak azok is. Ott, a mikroszkóp alatt. Az egyiknek a tikkadt nyári napsugárözönben úszó arany búzamezők közepén nyíló égszínű búzavirág szeme volt.
F Ne mondja!
N Tán nem hiszi?
F Előfordul az ilyen.
N Milyen?
F Mi milyen?
N Milyen fordul elő?
F Nem értem.
N Az előbb azt mondta, hogy ilyen.
F No, és ha azt mondtam! Biztosan okom volt rá.
N Beképzelt.
N Kifaggat, kicsúfol, a szemembe nevet! Érzéketlen. Azt hiszi, mer fizet egy italt, magának mindent szabad? Azért, mert férfi?
F Ne haragudjon.
N Az igazi férfi mindig hisz a nőnek.
F Én hiszek magának.
N Igazán? Mindent? Maga olyan jó!
F Figyeljen csak! Víz-szin-tes ti-zen-ket-tő!
N Hogy van ez amerikaiul?
F Csak angolul tudok, meg négerül.
N Mondja angolul!
F Várjon… Ööö… 12 az tvelv, a víz vóter, vóter…, vóter level. Megvan, level tvelv.
N Level tvelv, level tvelv. Ez biztos?
F Egészen biztos.
N Istenem! Ha majd eljön, és azt a varázslatos tekintetét a szemembe fúrja, amitől persze én rögtön elalélok, fölém hajol, félresimítja fülemről a tincset, és azt súgja… Mit is?
F Level tvelv.
N Level tvelv, level tvelv. Istenem!
F Kiről beszél?
N Marlon Brandoról, ki másról? Biztos tud angolul, ha maga tud!
F Meghalt.
N Kicsoda?
F A Marlon Brando.
N Nem igaz! Most láttam a moziban!
F Au csak film.
N Azt hiszi, nem tudom, hogy az csak film? Akkor se halt meg!
F De.
N Nem.
F Mindenesetre elköltözött.
N Az nem ugyanaz! A Marlon Brandok sose halnak meg!
F Jó, legyen igaza! Jön Marlon Brando, odahajol magához, mélyen a szemébe néz, és megkérdi: Ver ár tu csildren?
N Mi ez? Szeretlek? Nem, az ájlavjú. Mit jelent ez? Mit mond nekem a Marlon Brando?

2014. november 28.

Szóljon hozzá!