Vasi Ferenc Zoltán: Egy havi penzum (25)

2009. V. 24. vasárnap gyóntam áldoztam – Szanatórium

Gábor atya volt a gyóntató. Szegények kenyerére adomány, egy mécsesgyújtás, álltam a gyermek fejét érintő pap szobor előtt, a gyermeknek fény nyílt a tekintetében, és remegett a lábam. Részletesen gyóntam. Megköszönte a tiszteletes úr, és kötelezett a pünkösdhétfői szentmisére, hogy jó, hogy elmondom bűneimet, számolok a lelkiismeretemmel, de a jövő felé törekedjek, várjam az öröm érkezését. A prédikáció angyalbeszéde néhány helyen nagyon szíven érintett. A kábítószerek elhallásai igazoltak vissza, épp olyan elnyújtottan. A könyvek szeretete és a mohóság, mint felbíztatás lopásra, aztán rájöttem az ízére. Tudásszomjamat aztán alkoholba fojtottam és fejeztem is be. Nem kezdtem érteni a szöveget. 1987-88 – a depressziós aethylizmus és irodalomművelődés/indulás még jobban elfordított a vallástól. Csabáék egyházi tanújaként ezért lettem felekezeten kívüli? Az onánia elfordított a vallás világától, kényszerek jelentkeztek, azokat meg az injekciók mellékhatásának tulajdonítottam. Pszichoszomatikus beteg lettem, annyira távol kerültem érzékeléseimtől, hogy negáltam tüneteimet. A jövő – gyermekem számára adatott, én mellette öregbülök,és át kell adni neki, ami jár. A rossztól óva, a jóra terelve. Megint gyenge vagyok. Nem vittem el a Patarára, jövő vasárnap gyereknap. De átmenetben vagyok, jó volt ücsörögni az udvaron. Bútorokat lehetne helyezni a kapualjba. 28 ezerért lenne albérlet a Keszthelyin, a személyes holmiknak, ha nem isznak és rendes család. 11 nm. Amikor áldozunk, élő testünket odaadjuk önként a szentostyán keresztül a magasságos Istennek, a Mennyei Király vendégeiként. Hogy tiszteljük a láthatatlant, – a hierarchia felettünk, alattunk, magunk vagyunk a mérce és példa. Térdepléskor világlottak a kezeim. Hunyt szem alatt. A fogadalmakat meg kell pontosan fogalmazni, a skizofrén látásmód tévedéseit betagozni a vallási fogalomrendszerbe és átlényegülni. Felelősséggel lenni Szabolcs irányába. Erika most menekül. Pálfyval Rivotril íratott fel, azt szedi. Fiammal játszottam.

(Folytatjuk)

2016. január 2.

Szóljon hozzá!