Miklós Gyurkáné Szályka Rózsa énekelte…

Az alábbi csángó dalokat Kallós Zoltán gyűjtötte, amikor az ötvenes években Lészpeden tanitóskodott; gyakran átjárt Klézsére, hogy énekeltesse Miklós Gyurkáné Szályka Rózsát s lejegyezze az általa tudott csángó dalokat. Ebből lett aztán egy csodálatos gyűjtemény, amelyet 1973-ban a most 90 esztendős gyűjtő Új guzsalyam mellett cimmel közzétett a Kriterion könyvkiadó jóvoltából. 

(Mikor ién lyány…)

Mikor ién lyány vótam,
Szabad madár vótam.
Ha régvel elmentem,
Este haza mentem.

Ud1 nem kiérdte senki,
Hová jártal lyányom?
Csak anyám azt mondta:
Fekidjél2 le lyányom.

Azt mondta mámikám3:
Fekidj le lyányecskám,
Tedd le te fejedet
Leánti párnádra4.

Leánti párnámon
Ién hogy elaludtam,
Ién édesanyámnál
Fogott5 madár vótam.

1. úgy
2. feküdjél
3. nagyanyám
4. leánykori párnádra
5. fogoly

(Fúddogál e szellő…)

Fúddogál e szellő,
A sem tudom, merről,
Alól-e vaj felyül1,
Vaj iédesem felől?

Alól es fúddogál,
Felyül es fúddogál,
De iédesem felől
Nem eppe fúddogál2.

Met iédesem felől
Szomorú hírt halltam3,
Úgy halltam iédesem,
Hogy el akarsz hagyni,

Velem egy faluba
Nem akarol4 lakni.
Ne menj el iédesem,
Ne hagyj el ingemet!

Ne menj el iédesem,
Ne hagyj el ingemet,
Megveszen ingem is5
E sanyarú hideg.

1. alul-e vagy felül
2. nem éppen fújdogál
3. hallottam
4. akarsz
5. megvesz engem is

Forrás: Erdélyi és csángó költészet antológiája

2016. április 25.

Szóljon hozzá!