Bölöni Domokos: A kor parancsa

A választások előtt azt mondta a volt polgármester a gyűlésen:
„Álljunk a sarkunkra, emberek!”
A jelenlévők, na, ki nem jár manapság gyűlésbe: nem értették. De mivel nem divat butának látszani, jólértesülten hallgattak. Persze senki sem tett semmit. Vasárnap a pap is kihirdette a templomban.
„Álljunk a sarkunkra, emberek!”
Hát ennek már nagyobb lett a hitele, de mivel semmiféle részletesebb utasítás nem hangzott el, a dolog ismét ennyiben maradt.
Egyik-másik azért titokban kipróbálta. De rettenetesen kényelmetlen volt. Abbahagyta azonmód. Jött másnap egy tölcséres autó, végigüvöltözte a falut, csak akkor értettek valamit a harsogásból, amikor hirtelen bedöglött a motor, a kiabáló pedig mégis folytatta a beszédet.
„Utolsó lehetőség, emberek. Álljunk a sarkunkra, és mutassuk meg!”
Ekkor azonban beindult a motor, és örök titok maradt, hogy mire van (utolsó!) lehetőség; és hogy a sarokra állás valójában mit jelent.
Mert ha nem a tulajdon sarkunkról van szó, akkor lehetetlen…Ugyanis a falu utcáinak nincsen sarka. Mind a végtelenbe tart.
Végül pedig nem világos, hogy mit kell megmutatni. Meg lehetett volna mutatni például a határt, elverte a jég a termést; meg lehetett volna mutatni az üres istállókat, a roskadozó házakat, a gidres-gödrös utcákat, a nyomorúságot. De a falu nem szokott hivalkodni. Hasonlóképpen meg lehetett volna mutatni mindhárom bögrekocsmát a májusi bódulatban pohárról pohárra kerengő notórius alkoholistákkal…Nemkülönben a falu három és fél kurváját; de azokat már többször is reklámozta a tévé. Úgyhogy a dolog ismét ennyiben maradt.
Mint derült égből a nátóbombázó, jött a hír: aki nem áll a sarkára, száz lejre bírságolják.
Kinek van pénze. A következő vasárnapig teljesen kikészült a nép. Volt, aki hátrakötötte a sarkát, hogy minél biztosabban és minél huzamosabban tudjon állni rajta. Akkor már hetvenkét órája álltak úgy. A sarkukon.
De nem is büntettek meg senkit!
Aztán mégis mindenki a büdös parasztokat szidja. Akik semmit sem értettek meg az idők szavából. Semmibe vették a kor parancsát.
Nem mentek el szavazni!

2017. május 14.

Szóljon hozzá!