Irodalmi humorfeszt Gyulán

Nyol­ca­dik al­ka­lom­mal szer­ve­zik meg július 17-én Gyulán az Iro­dal­mi Hu­mor­fesz­tivált. Az esemény­nek számos erdélyi sze­replője is lesz. Íme a tel­jes névsor: Csi­der István Zoltán, Dra­gomán György, Fe­ke­te Vin­ce, Ga­ra­czi László, Győrei Zsolt – Sch­lach­tovsz­ky Csa­ba, Kiss Ju­dit Ágnes, Molnár Vil­mos, Nagy Koppány Zsolt, Szil Ágnes, Vári Fábián László, Zalán Ti­bor. Házi­gaz­da: Tarján Tamás. Az est szer­kesztője és ren­dezője: Elek Ti­bor. / Forrás: eirodalom.ro

2017. július 16.

Szóljon hozzá!