P. Buzogány Árpád: Újabb népi imák a református Kibédről

Önálló kiadványba gyűjtötte Ráduly János az utóbbi időszakban Kibéden lejegyzett népi imákat. Ez alkalommal egyetlen adatközlő, Seprődi József által elmondott 13 imádságot olvashatunk a Szerető mennyei édes Atyám (Seprődi József népi imái) című füzetben.

A már kilencven fölött járó, a zenetudós Seprődi János rokona Ráduly korábban kiadott népköltészeti gyűjtéseiben többször is szerepel. A nyolcvanas években népmesével, szolgadalokkal, később „a rövid népmesékből, népi tréfákból, népmondákból összeállított kiadványaimban több mint kétszáz epikummal” – összegez Ráduly a bevezetőben. A Székelyudvarhelyen 2009-ben az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gondozásában megjelentetett e témájú kibédi gyűjtés (Hozzád fohászkodom imában. Kibédi ráolvasások, népi imák, legendaballadák) is tartalmaz Seprőditől lejegyzett szöveget, összesen tizenhetet. A gyűjtő akkor úgy fogalmazott: „az úgynevezett alkotó típusú adatközlők közül való, az imarögtönzés kiváló mestere”. A református vallású Seprődi József életében a hitnek és az imádságnak mindig fontos szerepe volt: az élet jelentős alkalmaikor a fennvaló segítségét kérték magukra és hozzátartozóira elődei is. E 13 ima közlésével harmincra gyarapodott a tőle lejegyzett imádságok, alkalmi imák száma, melyek eddig megjelentek.

Találunk e kis gyűjteményben több esti és reggeli imát. Egyikük a felkelő naphoz szól, és a szokásos áldásmondás mellett az aznapi munkára való áldás kérésével egészül ki. A gyűjtő az értelmezésben azt is megjegyzi, hogy „az ősi napimádás maradékaival szembesülünk” ez esetben. Ezt követi a Légy áldott, te Nap (Ima a Naphoz) című szöveg, melyet szintén apjától, nagyapjától tanult.

A kiadvány különféle alkalmakra való imákat tartalmaz: kártékony vadak ellen elmondhatót, házépítéskor elhangzót. A sorrendben utolsó különleges, ugyanis az adatközlő a gyűjtőért imádkozott. Miután áldást kér rá, ezzel folytatja: „Rajtunk nem segít se kelet,/ sem nyugat,/ csak egyedül a hatalmas Isten./ Ha Kibéd népe Istenhez kiált,/ Isten őfelsége/ megvédi a falut bajtól,/ betegségtől,/ sátán hatalmától./ Jézusban bízva/ ezt kiáltom, ámen.”

A népi vallásossággal s a Kibéden gyűjtött népköltészeti alkotások számával kapcsolatos értékén túl lehet-e gyűjtőnek ennél szebb köszönetet mondani?

Forrás: Súrlott Grádics

2017. augusztus 18.

Szóljon hozzá!