Klasszikusok kézfogása: Juhász Gyula

Rippl-Rónai József: Szomorú Friss István portréja / pasztellrajz, forrás: Művészet. Szerkeszti Lyka Károly, 1903

SZOMORÚ FRISS ISTVÁN

Egy Rippl Rónai-kép alá

Öreg szemek. Magyar tájra néznek,
Melyen némán szállanak az évek,
Melyen ősz van, magyar bánat ősze,
Szivem néki régi ösmerőse.
Jól ösmerem kendet is, vén szittyám,
Szomorú Friss István.

Makrapipa, benne szűzdohány ég.
Füstje száll, mint múltakból az árnyék.
Régi árnyak árván gomolyognak,
Öreg estvék, fiatal halottak.
Hej, valaki a sötétbe kinn vár,
Szomorú Friss István.

Régi nóták kezdenek halkulni,
Régi álmok csöndesen fakulni,
Régi szemek tűnt napokba néznek:
Alom, álom, rossz álom az élet.
Mostan ébred tűnt élete sírján
Szomorú Friss István.

Forrás: Juhász Gyula összes versei. Osiris-MEK

2017. szeptember 6.

Szóljon hozzá!