Farkas József György: Genersich János (Johann) – Bécs

Emléktáblát avattak  Genersich János (1761–1823) szepességi evangélikus tanár és történetíró tiszteletére Bécsben, az egykori lakóháza falán. A történész, pedagógus, író, történeti művek, tankönyvek, pedagógiai célzatú ifjúsági regények szerzője, aki Johann Genersich néven is ismert, (a felvidéki) Késmárkon született. 
Tanulmányait a debreceni református kollégiumban kezdte, majd tanult Pozsonyban és a jénai egyetemen is; 1788-tól a késmárki evangélikus líceumban tanított. Élete utolsó évei Bécshez kötődtek, 1821-ben ugyanis részt vett a ma is működő protestáns teológiai intézet megalapításában, és egyike volt az intézet első oktatóinak is.


Genersich János egykori bécsi lakóháza falán ünnepi külsőségek között emléktáblát helyeztek el. Az eseményen – élete fő állomásainak (Magyarország, Szlovákia és Ausztria) megfelelően – részt vett Késmárk alpolgármestere, illetve a tudós nevét és emlékét őrző alapítvány delegáltja is. 

Ezután a bécsi magyar nagykövetségen rendezett ünnepségen Perényi János nagykövet egyebek mellett a Szepesség kulturális, gazdasági és művészettörténeti jelentőségét emelte ki. Szlovák kollégája, Juraj Machac azt hangsúlyozta, hogy Genersich személyében köti össze az osztrák, a szlovák és a magyar nemzetet.

/Nagyon köszönöm bécsi diplomatánk, dr. Szilágyi Gergő segítségét./

Forrás: Magyar emlékek a nagyvilágban

2017. szeptember 26.

Szóljon hozzá!