Ágyúöntő az árnyékban

Megjelentette a marosvásárhelyi Mentor Könyvek Kiadó Ágyúcső és puskapor. Bodor Ferenc, a 48-as csíki ágyúöntő és lőporgyártó című könyvet a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Szerzői Dr. Pál-Antal Sándor, az MTA tagja, Dr. Süli Attila, a budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa és Komán János. Bodor Ferenc (alias Franciskus Xeverius Krausz), a balánbányai rézbánya és a bodvaji öntöde üzemvezetője elsőként gyártott ágyút a bodvaji “iskolában”, ahol Gábor Áron elsajátította a fúrás nélküli ágyúcsőöntést.

Süli Attila 49 levéltári forrással és több értékes dolgozattal, köztük a Komán által megtalált kolozsvári Bodor-jegyzőkönyv földolgozásával azt is bizonyítja, hogy ki volt az első három vaságyúcső születésénél a szakmai irányító. A Bodor életét bemutató tanulmány a szerzők közös munkája, amelyet Komán János összegezett. ” Ő volt egyébként a teljesítményei elhallgatására ítélt ágyúöntő és lőporgyártó rehabilitálásának kezdeményezője, a történelmi szerepével kapcsolatos kérdések felszínen tartója akkor is,amikor a vele kapcsolatos vita kedvezőtlen fordulatot vett “– olvassuk Pál-Antal Sándor kötetbevezetőjében. Elsőként Dr. Száva Tibor, Bécsben élő családfakutató cikkeivel , majd Süli Attila levéltári alapkutatásaival igazolta Komán 1974-től ébren tartott igazságát. A tanulmányok szerzői behatón foglalkoznak a “két magyar haza legnagyobb lőporgyárának”, a Bodor által építtetett és üzemeltettet csíkmadarasinak a történetével. Pál-Antal Sándor a 48-as csíkszéki forradalmi események föltáratlan részleteiről és Csíkmadaras forradalmi éveiről számol be terjedelmes tanulmányaiban. Hermann Róbert és Süli Attila, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársai Kiss Antal csíkmadarasi honvédőrnagy visszaemlékezéseit bevezető tanulmánnyal közlik. Számos szemléltető forrásanyag másolatát láthatjuk, olvashatjuk a könyvben. A kötet kiváló szerkesztése Pál-Antal Sándor munkáját dicséri.

 

2017. október 28.

Szóljon hozzá!