Ádám Gyula betlehemes albuma

A betlehemes könyv első és hátsó fedőlapja

Több mint tíz éven át kerekedett fel a csíkszeredai fotós minden karácsony táján, hogy elkísérhesse azt a csobotfalvi hagyományőrző csoportot, mely a karácsonyi ünnepkör részeként nem csak falujukban és környékén mutat be hagyományőrző betlehemi játékot, hanem ellátogattak a moldvai csángómagyarok lakta falvakba is.
(Csobotfalva amúgy maga is kis csíki falu, mely szorosan összenőtt a Mária-kegyhelyéről és pünkösdszombati zarándoklatáról híres Csíksomlyóval, s ma már mindkettő a közel ötvenezres székelyföldi város, Csíkszereda része.)
Utazásaik során Ádám Gyulának gazdag képanyaga gyűlt össze mind az utazásról, mind a csoport fogadtatásáról és a felkeresettek karácsonyi szokásairól. A csobotfalvi fiatalok egy-egy karácsonyi kiruccanásáról évekkel korábban a Káfén is beszámoltunk már, s küldetésüket a következőképpen foglalhattuk össze:
„Szegény emberek keresnek föl szegény embereket mesterkéletlen, hagyományos év végi jókívánságaikkal, betlehemes játékukkal, s mulatnak együtt meghitten mindazokkal, akiknél még él a hit, az együttérzés, az egyszerűség, a betlehemi mese varázsa.”
Gazdag fotógyűjteményéből Ádám Gyula most nagyszerű albumot szerkesztett, amely a napokban lát napvilágot a Hargita Népe Lapkiadó támogatásával és gondozásában, „Üdvez légy Jézus, pásztorok pásztora” – Ádám Gyula betlehemese címmel, a szerző dedikációjával: „Köszönöm a családomnak, hogy elviselte távollétemet a két ünnep között, és köszönöm a csobotfalvi betlehemeseknek, hogy befogadtak.” A tipográfia és a kötésterv Ádám Gyula grafikusi munkáját dicséri, a könyv szerkesztője Sarány István. A nyomdai kivitelezést a gyergyószentmiklósi Mark House Nyomda végezte.
„Antal Imréék és Ádám Gyula a betlehemezéssel ünnepelnek. Teszik ezt évek óta következetesen és kitartással. Csoportjuknak van olyan tagja, aki serdülő legényecske volt, mikor hozzájuk csapódott, most már meglett fiatalemberként osztozik társaival és a felkeresett családokkal együtt az örömhírvivés mámorában. Az örömhírrel való házalásukkal visszatérnek a gyökerekhez, a kezdetekhez – ez a cselekmény az ünnepek legfontosabb célja. A betlehemezéssel a felkeresett családokkal együtt ünneplik a Megváltó születését, együtt osztoznak a betlehemi kisded világra jöttének örömében, s közös örömük a közösséget tartja meg” – zárul a szerkesztő albumot bevezető előszava, a felvételek mellett pedig a betlehemes játékok egy lejegyzett szövegváltozata nyújt kóstolót a sajátos produkció fordulatos cselekménysorról. (csg)


Három beszédes fotó az albumból:

2017. december 10.

Szóljon hozzá!