Farkas József György: Pomutz György – Egyesült Államok

Magyarország, Románia és az USA egyaránt – és mindhárom esetben joggal – hősének tekinti a Gyulán, román nemzetiségű családban született, a magyar szabadságharcban küzdött, majd az Egyesült Államokban katonai és diplomáciai karriert befutott Pomutz Györgyöt (1818–1882). Szoborképét is – kivételként – Gyulán kaptuk lencsevégre, ahol amerikai tábornoki egyenruhában örökítette meg az alkotó, angol névaláírással a talapzaton.

Pomutz György az 1848–49-i forradalom és szabadságharc idején a honvédseregben teljesített szolgálatot, számos csatában jeleskedett, végül a komáromi várban századosként fejezte be a küzdelmet, és élve a Klapka tábornok által katonái számára kieszközölt menlevéllel, némi bujdosás után Amerikába érkezett.


Ott előbb Iowa államban a magyarok létesítette telep, Új Buda meghatározó személyiségévé vált, majd katonai erényeit csillogtatva, az északiak oldalán bekapcsolódott a polgárháborúba. Grant tábornok parancsnoksága alatt harcolt, és a győzelem után, 1866-ban számos kitüntetéssel, dandártábornoki rangban szerelt le.


Ezt követően diplomáciai pályára lépett, rövidesen az USA szentpétervári konzuljává, később főkonzuljává nevezték ki. Arra az időszakra esett, hogy a cári birodalom eladta Amerikának Alaszkát, éspedig mintegy hétmillió dollárért, amit azóta is fájlalnak az oroszok. A tranzakcióban szerzett érdemei elismeréseként – valamint tisztelve nyolc nyelv tudását is – Washington tizenkét évig meghagyta őt főkonzuli posztján, később azonban az Alaszka-üzlettel kapcsolatban valamiképpen kegyvesztett lett, és Szentpéterváron maradva, nagy szegénységben hunyt el a Néva-parti fővárosban. Idővel de facto rehabilitálták, sőt az Egyesült Államok egyik hadihajóját róla nevezték el.

 
Az USS George Pomutz a Liberty Ship sorozat 2807. számú tagja volt, gyakorlatilag teherhajó, némi fegyverzettel ellátva. A hajó New Orleans-ban készült, 1944 szeptemberében állították szolgálatba. Egyes krónikások szerint már ugyanabban a hónapban, tisztázatlan körülmények között eltűnt a Csendes-óceánon. Valóság-közelebbi magyarázatnak látszik, hogy a George Pomutz nem pusztult el, sőt békeidőben is továbbszolgált, végül 1970-ben Barcelonában bontották szét az elaggott vízi járművet.

Köszönöm Nagy József Ferenc barátomnak a kutatáshoz nyújtott segítségét.

Forrás: Magyar emlékek a nagyvilágban

2018. január 5.

Szóljon hozzá!