Máriás József új kötete: Transszilván délkörök

Máriás József nyugalmazott újságíró. Felsőbányán született 1940. január 30-án. Elemi iskoláit szülővárosában, a gimnáziumot Nagybányán végezte 1957-ben. 1962-ben a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen magyar nyelv- és irodalomtanári képesítést nyert. 1964-től a nagybányai Bányavidéki Fáklya, 1968 és 1990 között a Szatmári Hírlap, 1990 és 2001 között a Szatmári Friss Újság munkatársa. A nyolcvanas évektől erdélyi és magyarországi folyóiratok – Utunk, Korunk, Erdélyi Múzeum, Művelődés, Keresztény Szó és Vasárnap, Székelyföld, Hepehupa, illetve Hitel, Magyar Napló, Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle és Pedagógiai Műhely, DUNA-Part, VÁRhely, VÁR, Zempléni Múzsa, Partium, Hegyvidék… -, valamint antológiák közölték esszéit, tanulmányait. A Magyar Elektronikus Könyvtár hat önálló kötetét őrzi. Az írás: szolgálat című, esszéket, tanulmányokat, recenziókat tartalmazó kötetét a miskolci Felsőmagyarország Kiadó jelentette meg 2016-ban. 1995 és 2002 között szerkesztette a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye kiadásában megjelent könyvnaptárt. A nagybányai Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesület kiadásában megjelent EMKE Füzetek sorozatában az ő gondozásában születtek az In memoriam Németh László és a Felsőbányai Kalauz című kötetek.
Kezdeményezte a nagybányai Németh László-megemlékezéseket 1991-ben, az író születése 90. évfordulóján, 1995-ben, halála 20. évfordulóján, valamint születése centenáriumi évében, 2001-ben.
Néhány esztendeje egyúttal a Káfé főnix megbecsült munkatársa
Irodalomkritikai és irodalomtörténészi munkásságát – az írást – a szó legigazabb, legtisztább értelmében szolgálatnak tekinti: hidat építeni az alkotók, a művek és az olvasók között, fölmutatni bennük azokat az üzeneteket, morális értékeket, amelyek életünket, gondolatainkat, érzelmeinket gazdagítják. Tagja a Magyar Irószövetségnek.
Transszilván délkörök című tanulmánykötetét a Kriterion Könyvkiadó jelentette meg, 2017-ben.

2018. január 22.

Szóljon hozzá!