„1 gondolat bánt engemet”

Évezredek óta csépelik a szatirikus írók, sőt a nagy gondolkodók és államférfiak is a bürokráciát; még ma is, itt nálunk is jórészt ebből élnek a humoristák, és ez ellen hadakoznak a szenvedélyes igazságkeresők, újságírók és irodalmárok, és lám, évezredek óta burjánzik tovább. Vigyázzunk hát: itt nyilvánvalóan valamiféle törvényszerűségek érvényesülnek, amelyek a társas emberfaj életéből és az emberi egyéniség természetéből következhetnek. És ezeket – úgy látszik – nem lehet se hatásos tréfálkozással, se szenvedélyes szónoklatokkal, se bölcs belenyugvással elintézni, mert „nem tudunk tőle élni”. (Veres Péter: Jelenidő. Magvető, Budapest, 1968.)

/Szerkeszti egy öntudatos olvasó/

2018. január 30.

Szóljon hozzá!