Hajnal László: Öt ördög

Öt ördög örökkön őrköd,
Ne némulj szen­vedély,
Öt ördög örökkön őrköd,
Csak fel­fal­nak, ne félj!

Az al­ko­hol aklában al­szom
Ki­et­len, éjje­len.
El­rin­gat Sanchó Pan­sa har­con
S ríkat­va rí ve­lem !

Az ópium pipája szent,
Békén Ni­hil­be hull,
Ki ked­vesétől messze ment,
Ő érte visszanyúl!

A mor­fi­um merész vitéz,
Hűséges cim­bo­ra,
Ha férges földön élni félsz,
Övé a menny bora!

A csók csip­ked­ve éget el,
Ge­rinc­be fúr, fa­rag,
Vigyázz! Nyája­san éne­kel,
De hang­ta­lan ha­rap!

A dal pe­dig: az al­ko­hol,
A mor­fi­um s a csók,
Mig azt hi­szed, hogy al­ko­tol,
Megmászik, mint a pók!

Öt ördög örökkön őrköd,
Ne­hogy nyu­god­tan élj,
Öt ördög örökkön őrköd,
Öt bes­te szen­vedély!!

Forrás: Költők az árnyékos oldalról

2018. február 8.

Szóljon hozzá!