Farkas József György: Semmelweis Ignác – Heidelberg, Chicago, Teherán

Világszerte „az anyák megmentőjét” tisztelik Semmelweis Ignácban (1818–1865), akinek emlékét a nagy német egyetemi város, Heidelberg gyermekklinikája előtt felállított szobra is őrzi. Semmelweis Ignác Fülöp mindenképpen a legismertebb magyar orvos, nagyságát a gyermekágyi láz kóroktanának felderítése, s az általa kidolgozott megelőzési módszer adja.
Egy konkrét betegség okainak felderítésén túlmenően, a fertőzéssel és annak megakadályozásával kapcsolatban Semmelweis olyan elveket fogalmazott meg, amelyek alapvető fontosságát csak egy jó évtized múltán, a francia Pasteur és a német Koch bakteriológiai kutatásait követően ismerték fel.
A budai Tabánból származott, Bécsben tanult és dolgozott, majd Pestre visszatért Semmelweis ezzel a felfedezésével a modern nyugati medicina fejlődésének egyik kulcsfigurája lett. Német hangzású neve ellenére magyarnak tekintette magát, orvostörténeti kutatók megtalálták azt a korabeli német folyóiratot, amelynek lapszéleire Semmelweis megjegyzéseket írt – magyar nyelven. De ő maga is így fogalmazott egyik cikkében: „Sorsom úgy hozta magával, hogy midőn a felfedezést (1847. évben) tettem, mint a bécsi szülészeti intézet segédorvosa hazám határain kívül tartózkodtam. Így történt, hogy felfedezésem legelőször is német szakközönségnek lőn bemutatva. Hazámba visszatértem után a magyar szakértő közönségnek is előadtam tapasztalataimat, s elméletemet a gyermekágyi láz körül az itt megjelenő Orvosi Hetilapban. Mialatt azonban tanom nálunk nem talált ellenzőre, többrendbéli részint megtámadásoknak, részint elferdítéseknek volt az kitéve Németországban.” Heidelbergi emlékműve tehát egyfajta rehabilitációként is értelmezhető.

Semmelweis Ignác alakját Chicagóban is megörökítették, a világ tíz legnagyobb orvosa között, Louis Pasteur és Wilhelm Conrad Röntgen társaságában. Az International Museum of Surgical Science patinás épületében áll a szobra, együtt egy általa megmentett anyával, s annak kicsinyével. 

Teherán orvostudományi egyetemén Semmelweis Ignác halálának 150. évfordulója alkalmából emlékkonferenciát rendeztek az anyák megmentője tiszteletére. A tudományos tanácskozás egybeesett a magyar kormányfő 2015-i iráni látogatásával, Orbán Viktor ott elmondott beszédében méltatta Semmelweis munkásságát, majd felavatta az orvostudós mellszobrát, amelynek költségeit a két ország közösen viselte. A kormányfő hangsúlyozta, hogy számos iráni egyetemista, köztük tekintélyes arányban orvostanhallgatók szereztek már diplomát magyar egyetemeken; a mostani a tanévben 1116 iráni hallgató tanul hazánkban, legtöbbje éppen a Budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen.

(Megköszönöm Martin-Kovács Miklósnak, a chicagói magyar főkonzulátus munkatársának a múzeumi képet. Köszönöm továbbá az MTVA Tartalomértékesítésének, személy szerint Kun Tamásnak a segítségét /nava.hu/id/2377548/, illetve teheráni magyar nagykövetnek, Kovács Jánosnak a tájékoztatást.)

Forrás: Magyar emlékek a nagyvilágban

2018. február 12.

Szóljon hozzá!