Kriterion-újdonság: 101 vers és ének a moldvai magyarokról

A moldvai magyarokról szóló versek gyűjteményét a Kriterion Könyvkiadó azzal a szándékkal adja az olvasó kezébe, hogy az megnyugtató választ kapjon az egyik csángó költőnk (Duma-István András) felvetésére: “Magyar költők hol vótatok,/Rólunk semmit se tudtak,/ Mi tőletek elmaradtunk, /Elfelejtve meghaltunk” (Árváknak) . Ez egyszerre vád és panasz, de van benne némi igazság, valljuk be. Mert bár helytálló az, hogy Csokonaitól Fazekas Mihályon és Arany Jánoson át – hogy csak a régebbi korok szerzőit említsük –, a hozzánk közelebbi századokban több tucatnyi költőnk fordult megkapó együttérzéssel, szeretettel, megértéssel a Kárpátokon túl élő nehéz sorsú, megpróbáltatásokat megélt testvéreink felé, de verseik csak búvópatakként húzódtak meg irodalmunk mezsgyéjén.

Az antológia szerkesztője Mirk László, a könyvet Ádám Gyula fotói illusztrálják. A kötet Arany János, Babits Mihály, Balázs F. Attila, Bisztray Ádám, Burján-Gál Emil, Cseke Gábor, Csokonai Vitéz Mihály, Csukás István, Czegő Zoltán, Czuczor Gergely, Deme Tamás, Demse Márton, Dézsi Zoltán, Duma-István András, Eszteró István, Fazekas Mihály, Ferenczes István, Ferencz Imre, Fodor Géza, Gábor Felicia, Gál Éva Emese, Garai István, Gellért Sándor, G. Pataki Amdrás, Hunyadi Mátyás, Iancu Laura, Illyés Gyula, Jánosy István, Jász Viktor, Jékely Zoltán, Kányádi Sándor, Kinda Kálmán, Kiss Károly, Kovács István, Kristó Tibor, Lakatos Demeter, Lászlóffy Aladár, Lezsák Sándor, magyari Lajos, Málnási Levente, Nagy Gáspár, Nagy Irén, Orbán Ottó, Parcz Ferenc, Pethő László, P. Szabó Ferenc, Szőcs Géza, Tamás Menyhért, Turcsány Péter, Vári Attila, Veress Gerzson verseit, szövegeit tartalmazza. Ugyanakkor megkülönböztetett helyet foglalnak el a kottával együtt közölt csángó népdalok Andrásfalvy Bertalan, Domokos Pál Péter, Harangozó Imre, Jagamas János, Kallós Zoltán, Kiss Attila, Moldován Domokos, Rajetczky Benjamin, Ujváry Lajos gyűjtésében.

2018. április 27.

Szóljon hozzá!