B. Tomos Hajnal: Szerepcsere

– Jó napot kívánok ! Farkas urat keresem.
– Én lennék az. Kihez van szerencsém?
– Hát ha maga kérdi, akkor a Hatósághoz. Tegnap értesítettek, hogy ezen cím alatt – Gomba utca 1 szám –lenne egy darab kiszabadítandó nagymama meg egy kis unoka. Valami piros főkötőről is hadováltak, de úgy vélem, számomra annak nincs jelentősége, t.i. én csak emberi életeket mentek.
– Vagy úgy ! De miért ácsorgunk itt a tornácon? Kerüljön bennebb, tisztelt Hatóság, szívesen megkínálom egy csésze finom kávéval. Ahogy nézem, teljesen átfagyott.
– Hát az jólesne, Farkas úr, végtére a Hatóság is csak hús-vér ember…
– Jól mondja s minél fiatalabb, annál zsengébb az a hús.
– Mit hadovál ott a bajusza alatt?
– Jaj, semmit, csak saccolgatom itt magamban, milyen idős lehet a tisztelt Hatóság ?
– De kérem, Farkas úr ! Ha elfogadtam a kávéját, az korántsem jelenti azt, hogy maga, vagyis a vádlott, bizalmas viszonyt kezdeményezhet a Hatósággal.
– Persze, persze… nem is ez volt a szándékom. De miért nem hagyta kint a tornácon azt az izét, még elsül itt nekem egy óvatlan pillanatban.
– Felőlem kiteheti, arra úgy is csak később kerül sor. Egyelőre meg kell írnom a jegyzőkönyvet. Szóval aszongya, hogy: egy darab haldokló nagymama, plusz egy darab piros főkötős…….. Jut eszembe: hol vannak az inkriminált személyek?
– Milyen személyekre gondol? Nézzen csak jól körül. Ebben az egy szobás összkomfortban igazán nem lenne hová rejtenem őket.
– Velem ne vicceljen, kérem! A feljelentés világosan szól: ezen cím alatt két nőnemű személy tartózkodik, akiket kötelességem kiszabadítani. Végtére azért vagyok most itt. Magát pedig jogomban áll megbírságolni a Hatóság akadályozása miatt, ha rögtön elő nem állítja őket.
– Tisztelt Hatóság, amit Ön kér tőlem, tökéletes abszurdum. Egyrészt mert – amint mondta – a két személy eltűnése óta több mint két nap telt el, s minden valamirevaló farkas ezalatt legalább egyszer elvégzi fizikális szükségleteit, másrészt pedig pontosan két perc múlva elroppantom az ön becses nyeldeklőjét, persze, csak miután kibújik abból az ormótlan bakancsából. Nem szeretném, ha torkomon akadnának a fűzői…

2018. július 8.

Szóljon hozzá!