Search Results for “Faludy György és az esőerdő”

 

Faludy György és az esőerdő (36)

október 18th, 2018

1987. július 4. (I) Reggelre ragyogó napfény köszöntött. Itt, sajnos, soha sincs annyi belőle, hogy mindent felszárítson. Jó nádpálcát találtam az egyik szekrény aljában. Kölcsönvettem sétára. Bot a kézben: bennem azt az érzést kelti, hogy én vagyok a gazda, a környék örökletes tulajdonosa és minden az enyém, amit pálcámmal megérintek: az ösvény, a fű, a […]

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (35)

október 15th, 2018

1987. június 30. Azt hiszem, hogy a kontinensen elterjedt mondás találó, mely szerint Angliában az ajtód elé helyezett tejesüveg teljes biztonságot élvez, de nem így kisgyermekeid, ha házad kapuján kilépnek. E téren sokszoros tapasztalatot szereztem. Reggelenként fiamat autóbuszon vittem első iskolájába. Andris sehogy sem akart velem jönni, úgyhogy fel kellett ráncigálnom a kocsira. Ölembe ültettem […]

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (34)

október 12th, 2018

1987. június 29. (II) …A mai újságban olvastam a perről, melyet a sokszoros milliomos Howard Hughes végrendelete ellen indított háztartásának valamelyik alkalmazottja. Az illető kevesli a ráhagyott félmilliót, mikor Hughes inasa 11 milliót kapott örökbe szolgálataiért.

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (33)

október 8th, 2018

1987.június 29. (I) Belelapoztam Stephen Runciman A History of the Crusades (A keresztes háborúk története) című művébe. Ez itt egy kötetes kivonat; otthon Torontóban megvan mind a három kötet és elég jól ismerem. Mégis erre a rövidített kiadásra volt szükségem, hogy rájöjjek: mennyire eltávolodott véleményem a keresztes háborúk dolgában (és sok más történelmi eseményben) attól, […]

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (32)

október 2nd, 2018

1987. június 28. Az egyik kanadai TV-állomás, mint ahogy a helyi újság már egy hete bejelentette, nyolc napon át közvetlenül sugározza a moszkvai TV műsorát. Ezt a közvetítést a legkülönbözőbb vélemények fogadták. Az egyik, kelet-európai származású képviselő súlyos aggodalmát fejezte ki. Szerinte a kanadai hallgatóság teljesen védtelen a kommunista propagandával szemben, amiért – hetven év […]

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (31)

szeptember 28th, 2018

1987. június 26. Budapestről levél érkezett valakitől, akit N. N.-nek kívánok nevezni. Mintegy negyven esztendős, nem nagyon ismert irodalmár. Levele szívélyes, bár közben-közben azt keresi: mivel tudna megvádolni engem? Néhány évvel ezelőtt Chicagóban találkoztunk és hosszan beszélgettünk. Azóta félévenként öt-hat oldalas, sűrűn gépelt levelekben fordul hozzám. Nagyon szeretne gyűlölni, de tisztességes ember és nem képes […]

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (30)

szeptember 26th, 2018

1987. június 24. (II) Münchenben jártam látogatóban, ahol a recski, volt politikai rabok összejövetelt rendeztek. B. Z. barátom és egykori recski rabtársam házában laktam, mintegy negyven kilométerre a bajor fővárostól. Egyik este B. Z. bevitt Münchenbe, ahol egy másik volt rabtársunk, E. S. várt ránk vacsorával. A vacsoraasztalnál ültünk; velem szemközt a nagyajtó nyitva állt […]

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (29)

szeptember 25th, 2018

1987. június 24. (I) Sétám közben a szemközti hegy fölött – a hegynek nincs még neve – sas vagy ölyv keringett. Hegycsúcs fölött köröző sast sokat láttam. Recsken, a Csákánykő fölött is gyakran rótta köreit az egyik; nékünk, raboknak úgy tűnt, mintha a szabadság jelképét látnánk a magasban. A mai sas abban különbözött tőle, hogy […]

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (28)

szeptember 21st, 2018

1987. június 22. Még mindig fáj a fejem. Folytatom a jegyzetek másolását: * Miért szeretem a madarakat? Mert az ember mellett az egyetlen élőlények, melyek jókedvükben fütyülnek és énekelnek. * Számos angol nővel és férfival ismerkedtem meg, akik otthagyták hazájukat, mert nem bírták a brit előítéleteket. Letelepedtek külföldön és az ottani „bennszülöttek” ellen ugyanazokat az […]

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (27)

szeptember 17th, 2018

1987. június 21. Lüktető fejfájás. Beszedtem ellene az orvosságot, de orvosságtól éppen olyan kevéssé tudok írni, mint fejfájástól. Itt fekszik mellettem a tegnap említett notesz a konyhaasztalon, tízezer bejegyzéssel. Aforizmák, gondolatok, kommentárok, történetek. Hadd idézzek belőlük.

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (26)

szeptember 14th, 2018

1987. június 20. Ma reggel, miközben nesztelenül sétáltam a moha szőnyegén és a lehullott levelek közt az erdőben, akár egy indián vadászember, néhány tűrhető sor jutott eszembe készülő versemből. Haza kellett sietnem, mert vállamra akasztott tarsolyomban sok minden volt velem – nitroglicerin, pénz, három töltőtoll –, csak éppen jegyzetfüzetem hiányzott és féltem, elfelejtem a sorokat.

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (25)

szeptember 11th, 2018

1987. június 19. (II) Great Moments in Photo Journalism (A hírlapi fényképezés nagy pillanatai) – ez a könyv kellemetlenül hivalgó címe. Az Egyesült Államokban jelent meg és fényképeket közöl az utóbbi évtizedek leghíresebb csatáiról, gyilkosságairól, forradalmairól. Most láttam először a magyar forradalomról készült nyugati fényképeket. Reszkettem a haragtól és szégyentől.

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (24)

szeptember 9th, 2018

1987. június 19. (I) Vancouvert hívtam fel a vegyeskereskedés előtti telefonfülkéből ma délelőtt és hangokat, csengést, recsegés-ropogást hallottam a kagylóban. Egész életemen át, valahányszor csak telefont használtam, azon járt a fejem: lehallgatják-e ezt a beszélgetésemet, vagy sem? Egy éjszaka, 1956 augusztusában Pálóczi-Horváth György barátom hívott fel: „Jó meg rossz hírem van számodra, Gyurka.

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (23)

szeptember 7th, 2018

1987. június 15. Mintegy mérföldnyire kunyhómtól kicsiny, mézeskalácsszerű mesebeli ház áll. Fiatal pár lakik benne, aranyhajú kislányukkal. A házat maguk építették óriási, mohos tölgyfa aljában. A ház déli oldalán szépen ápolt virágágy, inkább virágmező, nagy kert, kis somfa. A fiatalokat hippiknek is nevezhetném, de hozzá kell tennem, hogy a hippik újabb, javított és kifinomult változatát […]

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (22)

szeptember 4th, 2018

1987. június 13. Tegnap későn este szél támadt, mikor lefeküdtem és kegyetlenül sivított kunyhóm hol egyik, hol másik, hol mindkét oldalán. Rágöngyöltem fülemre a párnát és rögtön elaludtam. Később azt álmodtam, hogy kísértetek járnak a padláson. Nem hiszek kísértetekben és a házacskának nincs padlása. Lapos tetején mókusok szaladgálnak kora reggel.

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (21)

szeptember 1st, 2018

1987. június 12. (II) Tábori Pali barátomtól tudom, hogy az angol fináncok ellen segítséget a legmagasabb helyről sem várhatni. A filmes Korda Sándort valóságos eufória fogta el, mikor a második világháború hat esztendeje után újra Párizsba utazhatott, ahol három nagy üveg konyakot vásárolt magának. A hendoni repülőtéren azt hazudta, hogy nincs nála alkohol. (Három és […]

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (20)

augusztus 30th, 2018

1987. június 12. (I) Ma reggel megtettem a negyven perces sétát a zöldségüzletbe, és hazafelé menet a kitűnő kanadai csokoládét harapdáltam, mely minden jó íze mellett úgy fogadja a fogak nyomását, minta ezüstpapír volna. Ott, útközben ért a déja vu élménye. Hirtelen észrevettem, hogy hiányzik a pénztárcám, a következő hetekre szóló, minden pénzemmel együtt.

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (19)

augusztus 28th, 2018

1987. június 11. (II) Robert Graves remek könyvéből, a Goodbye to All Thatből tudom, hogy az angol parasztok boldogan álltak katonának az első világháború kitörésekor, mert életükben először kaptak meleg ruhát és elegendő ennivalót. Mikes György barátom szerint tíz esztendeig tartott, míg az átlagos bevándorló Angliában az öt szobás házat megszerezte, mely a második világháború […]

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (18)

augusztus 26th, 2018

1987. június 11. (I) Roloff Beny, a fényképész In Italy című képeskönyvét lapozgatom, aztán felidézem első, önálló utazásomat Itáliában, tizennyolc esztendős koromban. (Szüleimmel előzetesen már többször jártam ott, de az nem volt az igazi.) 1928-ban hat hétig laktam Firenzében. A közben eltelt hatvan év alatt a város többet változott, mint az előző ötszázban. Nem az […]

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (17)

augusztus 22nd, 2018

1987. június 10. (II) Egyik recski rabtársamat, aki… orosz hadifogságba került 1943 elején Voronyezs alatt, a békekötés után még négy esztendeig tartották szovjet hadifogságban. Nem zárták táborba, hanem mezei munkára küldték orosz telepesek közé egy kazahsztáni szovhozba. Valamennyien siralmas körülmények közt éltek. Ősszel, ha a vasúti kocsi a téli ruhával megérkezett az állomásra, az egész […]

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (16)

augusztus 20th, 2018

1987. június 10. (I) Délután hiába küszködtem, hogy Georgij Ivanov egyik versét átültessem magyarra… Sétálni indultam a tavacska felé. Útközben a költemény fordítása derengeni kezdett fejemben. Hazasiettem a kunyhóba, hogy asztalhoz és papírhoz jussak. Pár óra múlva kész lett a fordítás. Jónak éreztem, vagy legalábbis azt gondoltam, hogy különb verziót nem tudok produkálni.

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (15)

augusztus 18th, 2018

1987. június 8. Totalitárius rendszerek alatt nemcsak az ország lakossága szenved, de az ország nyelve is. A német és az orosz nyelv sorsáról Hitler és Sztálin idejében – erről a tárgyról alapos és okos tanulmányok láttak napvilágot. Tudomásom szerint mindeddig nem jelent meg írás, mely azokkal a sebekkel foglalkozik, melyeket a magyar nyelven ütött a […]

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (14)

augusztus 16th, 2018

1987. június 6. (V) Derék emberek, nagyrészt értelmiségiek, papok, lelkészek, nem kis áldozattal magyar iskolákat létesítettek, ahol – rendszerint szombaton délelőtt – a kisebb gyerekeket magyarra tanították. Miután ezt nemes vállalkozásnak tartottam, olykor magam is részt vettem benne, bár tudtam, hogy teljesen hiábavaló. Magyar-írást, -olvasást tanulni az angollal párhuzamosan rendkívül nehéz.

Read full article | 1 Comment »

Faludy György és az esőerdő (13)

augusztus 14th, 2018

1987. június 6. (IV) A szerkesztőséget sok magyar látogatta; ott ismerkedtem meg velük. Nem hozzám, hanem a lap tulajdonosához jöttek, aki hétvégi magyar rádió-órákat bérelt. Hazai mintára köszöntőt mondott születés- és névnapokra, házassági évfordulókra, az illetők kedvenc nótájának néhány taktusával befejezésül. A szöveg az otthoni szokásosnál cifrább volt: X. Y., a Ford-gyár megbecsült munkása, ki […]

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (12)

augusztus 12th, 2018

1987. június 6. (III) Az amerikások beszédében ismert, de már nem használt szavak ütötték meg a fülemet. Az iskolát tanodának hívták, a kellemetlen fiatalembert pimasz fráternek, a díványt, nem kis megvetéssel, miután csak henyélésre és szeretkezésre szolgált, heverőnek. A kasszírnő szó kurvát jelentett, míg engem boltban, vendéglőben és társaságban egyformán ifjúrnak, sőt főszerkesztő ifjúrnak szólítottak, […]

Read full article | No Comments »