Search Results for “Faludy György és az esőerdő”

 

Faludy György és az esőerdő (14)

augusztus 16th, 2018

1987. június 6. (V) Derék emberek, nagyrészt értelmiségiek, papok, lelkészek, nem kis áldozattal magyar iskolákat létesítettek, ahol – rendszerint szombaton délelőtt – a kisebb gyerekeket magyarra tanították. Miután ezt nemes vállalkozásnak tartottam, olykor magam is részt vettem benne, bár tudtam, hogy teljesen hiábavaló. Magyar-írást, -olvasást tanulni az angollal párhuzamosan rendkívül nehéz.

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (13)

augusztus 14th, 2018

1987. június 6. (IV) A szerkesztőséget sok magyar látogatta; ott ismerkedtem meg velük. Nem hozzám, hanem a lap tulajdonosához jöttek, aki hétvégi magyar rádió-órákat bérelt. Hazai mintára köszöntőt mondott születés- és névnapokra, házassági évfordulókra, az illetők kedvenc nótájának néhány taktusával befejezésül. A szöveg az otthoni szokásosnál cifrább volt: X. Y., a Ford-gyár megbecsült munkása, ki […]

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (12)

augusztus 12th, 2018

1987. június 6. (III) Az amerikások beszédében ismert, de már nem használt szavak ütötték meg a fülemet. Az iskolát tanodának hívták, a kellemetlen fiatalembert pimasz fráternek, a díványt, nem kis megvetéssel, miután csak henyélésre és szeretkezésre szolgált, heverőnek. A kasszírnő szó kurvát jelentett, míg engem boltban, vendéglőben és társaságban egyformán ifjúrnak, sőt főszerkesztő ifjúrnak szólítottak, […]

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (11)

augusztus 11th, 2018

1987. június 6. (II) Nem én vagyok az egyetlen, aki még ismerte a régi amerikások világát, de Zilahy Lajos halála óta alighanem az egyetlen, aki írni tud róluk. 1941 szeptemberétől 1946 márciusáig laktam, ha nem voltam másutt a hadsereggel, New Yorkban, akkoriban 100.000 magyarjával a második magyar városban. Idősebb barátaimmal, Fényessel, Jászival, Vámbéryvel megjártam az […]

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (10)

augusztus 10th, 2018

1987. június 6. (I) Az elmúlt két évtizedben különböző észak-amerikai egyetemeken tartottam előadásokat, mint meghívott vendég-professzor. Mindig betartom az akadémiai szabványt, azaz az ötven perces előadást; nem is tudnék már rövidebben, vagy hosszabban beszélni. Utána, rendesen tíz-tizenöt percig, feladott kérdésekre válaszolok. Ha nincs több kérdés, lelépek a dobogóról. Ilyenkor azok jönnek hozzám, akik nem az […]

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (9)

augusztus 9th, 2018

1987. június 4. (II) Ahányszor kanadai barátaim előtt megemlítem a magyarok érdeklődését és szeretetét a költészet iránt, kétkedést látok arcukon. Ma délelőtt, sétám alatt eszembe jutott egy kis párbeszéd, melyet alkalomadtán nekiszegezhetek az angolszász kétségeknek. Meggyőző és ráadásul itt játszódik Kanadában.

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (8)

augusztus 8th, 2018

1987. június 4. (I) Költők általában szegények; én is az vagyok. Egyes országokban viszont még szeretik a költészetet, mint a XIX. század Angliájában. Ilyenkor az olvasók érdeklődése és lelkesedése bőségesen kárpótolja a költőt az elmaradt anyagiakért.

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (7)

augusztus 7th, 2018

1987. június 3. Néhány személy a világirodalomból, kikkel szívesen ülnék vacsorázni: Aljosa és Ivan Karamazov, Grusenka, Encolpius, Hadrianus császár,

Read full article | 3 hozzászólás »

Faludy György és az esőerdő (6)

augusztus 6th, 2018

1987. június 2. (II) Néhány évvel ezelőtt úgy tűnt, hogy fiatal, lázadó nemzedék született Észak-Amerikában és újra felfedezi az antik bölcsességet. Ráadásul szelídek voltak, békeszeretőek; kedvelték a virágokat meg a verseket; igaz, hogy leginkább a rossz verseket. Eleinte elragadtatással figyeltem őket. A szappanbuborék azonban hamarosan elpattant. Már korán, a 60-as évek végén sem tudták a […]

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (5)

augusztus 5th, 2018

1987. június 2. (I) British Columbia vadona olyan csendesen alszik mohatakarója alatt, mint Ontario téli erdei, mikor magukra húzták a hat láb vastag hópaplant. Semmi lárma, csak kellemes, apró neszek, melyek felkeltik az ember kíváncsiságát. Falevélről legördülő vízcsepp csobban a tóban vagy vet szikrát, mikor a szikla élére esik. Madár röppen fel egyetlen, selymes lendülettel […]

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (4)

augusztus 4th, 2018

1987. június 1. (III) Kanada országútjain, tengertől tengerig, elgázolt őzek, rókák, mókusok hevernek. Elgázolt mosómedvét még sohasem láttam. Egyszer, földszinti ablakból nagyobb út mentén figyeltem a túlnani árkot, ahol négytagú mosómedvecsalád – apa, anya, két gyerek – készült, vagy inkább mondhatom, tervezte az átkelést. Az egyik szülő, reflektorszerű, ezüstfényű szemével jobbfelé, a másik, közvetlenül mellette, […]

Read full article | 1 Comment »

Faludy György és az esőerdő (3)

augusztus 3rd, 2018

1987. június 1. (II) Oroszok, akármilyen mély vagy sekély legyen egyéniségük, gyakran képesek olyan cselekedetekre, melyek szélsőséges jellegükkel egyszerre képesztik el és hatják meg a nyugati szemlélőt. Az egyik ilyen epizód 1946-ból való, amikor a Vörös Hadsereg már kiverte a németeket Magyarországról. A történetet két szemtanú mondta el nékem; de én nem voltam jelen. A […]

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (2)

augusztus 1st, 2018

1987. június 1. (I) Könnyű, hűvös eső odakint, finom gyantaillat idebent a kandallóban égő fenyőhasáboktól. Esőerdőnek nézem és nevezem ezt a területet, noha a Webster szótár szerint esőerdők kizárólag a trópusokon találhatók. Akármi az igazság, ragaszkodom a magam nómenklatúrájához, mert ennél zöldebb mohába és áttetszőbb harmatba öltözött vadont elképzelni sem tudok. Olyan, mintha Brazília kellős […]

Read full article | No Comments »

Faludy György és az esőerdő (1)

július 31st, 2018

(Olvasónapló és breviárium) Mit tesz egy író, ha úgy hozza a sors, hogy több hetet egy nagy kiterjedésű szigeten kénytelen eltölteni, körben az óceánnal? Ráadásul ez a sziget történetesen 420 km kiterjedésű, ami „valamivel több mint Magyarország Kőszegtől Berettyóújfaluig”. Mindez több mint harminc éve történt, Kanada nyugati partja előtt, a Csendes-Óceánban, Vancouver-szigeten. Az író pedig: […]

Read full article | 1 Comment »

Demény Péter: Az igazság bonyolult ágyúi

augusztus 7th, 2015

„Kétségtelen, hogy igaza volt, de miként a matt-fenyegetés ellen sem lehet úgy védekezni, hogy felborítjuk a sakktáblát, az igazság nehézágyúit sem lehet bevonszolni olyan törékeny szerkezetekbe, amilyenek az emberi társadalmak.” Mióta Alexandru Vişinescut húsz év letöltendőre ítélték, azóta gondolkodom az Iskolának ezen a mondatán.

Read full article | No Comments »